Banka analizirala 35 poduzeća, u prosjeku dobavljačima plaćaju nakon 100 dana.
DM-drogerie markt d.o.o. naplaćuje svoja potraživanja u dva dana, obveze namiruje u roku od 22 dana i uopće nije zadužen.

To je jedino od 34 poduzeća koje je analizirala Suzana Košćak u časopisu Banka, koje naplaćuje svoja potraživanja i servisira dobavljače u okvirima Zakona o financijskom poslovanju. Ostala 34 poduzeća u prosjeku svoja potraživanja naplaćuju u roku od 65 dana, a obveze prema dobavljačima i dalje prelaze sto dana. Konzum se, primjerice, popravio, svoja potraživanja naplaćuje u 26 dana, a plaća do 78 dana. Bolji je i Tisak koji se drži naplate potraživanja u roku od 22 dana, a izmiruje u 55 dana. Plodine potraživanja naplaćuju u roku od deset dana, a u 96 namiruju svoje dugove prema drugima. Trgovački lanac Mercator dobavljačima naplaćuje u roku od 17 dana, a plaća u 97.

Ina dobavljačima naplaćaje u 40 dana, a svoje obveze izmiruje u 36 dana. Nije loš ni Đuro Đaković koji drugima dugove naplaćuje u 69 dana, a svoje obveze podmiruje u 76 dana. HEP se naplaćivanja drži u 43 dana, a dugove plaća nakon 36 dana. Zagrebački holding svoja potraživanja naplaćuje u 97 dana, a obveze izmiruje u dugih 264 dana. Brodomerkur svoje naplate potražuje u 156 dana, a obveze plaća nakon 111 dana, što je više od tri mjeseca kašnjenja u plaćanju.

 

Izvor: Poslovni