GONG upozorava da se predloženim izmjenama zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi te o lokalnim izborima umanjuje uloga aktivnih građana i predstavničkih tijela
                                                                                                                                                                                            Priopćenje GONG-a prenosimo u cijelosti:

Izmjene zakonodavnog okvira trebale bi voditi u smjeru jačanja demokracije i decentralizacije moći, međutim, s obzirom na raširenu percepciju korupcije i klijentelizma, kao i nedostatke u demokratskoj političkoj kulturi na lokalnoj i regionalnoj razini vlasti, GONG upozorava da se predloženim izmjenama zakona umanjuje uloga aktivnih građana i predstavničkih tijela, dok se politička moć neprimjereno koncentrira u rukama izvršnih čelnika. Konkretno, uloga birača umanjuje se ukidanjem mogućnosti za opozivom čelnika od strane građana, dok se uloga predstavničkih tijela umanjuje oduzimanjem nadzorne uloge prilikom imenovanja na upravljačke i nadzorne funkcije. Ta imenovanja daju se u potpunosti i bez ikakve kontrole izvršnim čelnicima za koje nema mogućnosti razrješenja čak ni ako učestalo krše zakone.

Stoga, prilikom rasprave o predloženim zakonskim rješenjima, GONG poziva saborske zastupnike da obrate pažnju na sljedeće preporuke za doradu zakonskih prijedloga, tj. da je potrebno:

1.    osigurati mogućnost biračima i predstavničkim tijelima da pokrenu postupak opoziva (grado)načelnika i župana, uz ublažavanje uvjeta za provedbu referenduma za opoziv

·      Odgovornost čelnika prema biračima potrebno je regulirati ne samo izborima, nego i tijekom trajanja mandata (obostrano raspuštanje tijela u proračunskoj proceduri nije adekvatna zamjena za opoziv od strane građana).

·      Kako bi se provodila nulta tolerancija prema svim oblicima korupcije, što je cilj Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, potrebno je uvesti mehanizme koji omogućuju pravovremeno razrješenje svih (grado)načelnika i župana za koje se utvrdi da su učestalo kršili zakone, posebice onih koji su proračunska sredstva trošili suprotno pozitivnim propisima.

·      Ukoliko se uvjeti za opoziv ne ublaže, nastavit će se nakaradna situacija prema kojoj za referendum o pristupanju Hrvatske u EU nije potreban kvorum od 50% svih birača, dok je isti kvorum potreban za odlučivanje o davanju u koncesiju lokalne plaže.

2.    osigurati ravnotežu između izvršnih čelnika i predstavničkog tijela prilikom imenovanja na upravljačke i nadzorne funkcije lokalnih tvrtki i ustanova

·      Kako bi predstavničko tijelo moglo smisleno vršiti svoju nadzornu funkciju, potrebno mu je osigurati isključivu nadležnost za imenovanje članova nadzornih odbora. Prilikom imenovanja na upravljačke funkcije, uloga predstavničkog tijela može se ojačati potvrdom kandidata apsolutnom većinom ili smjenom izabranih kandidata apsolutnom ili 2/3 većinom.

·      S obzirom na javnu ulogu i društvenu odgovornost medija u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, neophodno je definirati dodatne mehanizme prevencije zloupotrebe tih medija (paralela: HRT), kao i pravila te nadzor medijskog praćenja kampanje za lokalne izbore.

3.    ograničiti mogućnost kandidiranja za počinitelje specifičnih teških kaznenih djela

·      Potrebno je propisati zabranu konzumacije pasivnog biračkog prava osoba osuđenih za specifična teška kaznena djela do isteka maksimalnog broja godina rehabilitacije od odsluženja kazne zatvora, za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti, zloupotrebu položaja i ovlasti, gospodarskog kriminala i ratnog profiterstva.

4.    regulirati nespojivost dužnosti, bez odgađanja

·      Kako bi se spriječilo gomilanje funkcija i potencijalno nerazrješive sukobe interesa, nužno je osigurati nespojivost dužnosti župana, gradonačelnika Grada Zagreba, gradonačelnika i načelnika s obavljanjem zastupničke dužnosti u Hrvatskom saboru.

 

Izvor: H-alter