pesimisti među nama
obojani
crnilom internetskih
prognoza
da će se stvarnost koju
živimo
razviti u oblik negativne
utopije
govore mi o užasnoj
mogućnosti
uzimanja otisaka
misli
o kontroli svakodnevnog
uma.


da ovog trena otisnu moje misli
natopljene
dvostrukom besmislenošću
kajanja
smrvljene od razočarenja
postojećim
uobličavane strahom od
nadolazećeg
na gipkoj podlozi bez
omjera
pokazala bi se nadrealistička kaotična
apstrakcija                                                                                                                              u pulsirajućem impastu od boja i
pijeska
a jučer bi to bio providan akvarel                                                                      krajolika s                                                                                                                     usamljenim drvetom.