U petak 25. listopada 2013. godine u Domu dr. Ante Starčevića održana je 11. izborna konvencija Gradske organizacije SDP Slavonskog Broda. U radu Konvencije sudjelovalo je 127 od 149 članova koji su u skladu sa Statutom i Pravilima iskazali namjeru da budu članovi Konvencije.
Na konvenciji je tajnim glasovanjem između 12 kandidata izabrano šest članova Predsjedništva Gradske organizacije SDP Slavonskog Broda dr. sc. Emina Berbić Kolar, dr. sc. Vjekoslav Galzina, Goran Knežević profesor matematike i informatike, Borislav Kovačević dipl. ing. strojarstva, Lidija Pačić dipl. iur. i Stribor Valenta bacc. iuris. Predsjednik Gradske organizacije prof..dr. sc. Roberto Lujić po funkcji je predsjednik Predsjedništva.
Između izabranih članova Predsjedništva koji su se kandidirali i za potpredsjednike u drugom krugu tajnim glasovanjem za potpredsjednike Gradske organizacije SDP izabrani su Goran Knežević i Stribor Valenta.
Tajnim glasovanjem između 44 kandidata izabrani su 17 članica i članova Gradskog odbora SDP Slavonskog Broda: Snežana Čikardić, Marica Došlić, Inalka Gavrić, Goran Ivanović, Zoran Komesarović, Vlado Lađarević, Vlatko Liščuk, Željko Ostojić, Anto Ravlić, Robert Rikert, Igor Safundžić, Dejan Smaić, Josip Soroka, Hrvoje Šulentić, Slobodan Vrkljan, Mario Vučinić i Ružica Žepčan. Predsjednik Roberto Lujić i potpredsjednici Goran Kneževič i Stribor Valenta po funkciji su članovi Gradskog odbora SDP.
Između 83 kandidata, koji su istaknuli svoje kandidature, tajnim glasovanjem izabrani su 37 predstavnika Gradske organizacije SDP Slavonskog Broda za 8. Konvenciju Županijske organizacije SDP Brodsko-posavske županije koja će se održati 17. studenoga.
U radu Konvencije sudjelovali su predsjednik Županijske organizacije SDP i kandidat za predsjednika Županijske organizacije SDP na izborima koji će se održati 3. studenoga 2013. Tihomir Jakovina, kandidati za predsjednika Županijske organizacije SDP Tihomir Biščević i Tomislav Opačak, predsjednik Gradske organizacije SDP Nove Gradiške Vinko Grgić, predsjednik Kluba vijećnika SDP u Županijskoj skupštini Mijo Kladarić, načelnik Općine Bukovlje Davor Petrik i načelnik Općine Oprisavci Pejo Kovačević.
Roberto Lujić
predsjednik Gradske organizacije SDP
Slavonskog Broda