Fond za pluralizam medija financira lokalne i regionalne televizije i radio stanice, a portali nemaju pristupa ... vidi se i zašto ...Nacrt Prijedloga izmjena Zakona o elektroničkim medijima izazvao je priličnu buru, jer ga je Ministarstvo kulture željelo provući kroz saborsku proceduru bez javne rasprave. Ironično, na saborskom Odboru za medije pobunili su se HDZ-ovci (?!) i javna rasprava je počela na web stranicama Minstarstva kulture.

Uz razne prigovore, većinom online medija koji bi i dalje trebali ostati bez mogućnosti sufinanciranja iz Fonda za pluralizam medija, osim "neprofitnih", stiglo je i jedno priznanje o muljažama. Ivana Lekšić, novinarka nekoliko radijskih postaja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji javno je priznala da je sudjelovala u lažiranju emisija za koje su radio stanice dobile stotine tisuća kuna. Prenosimo njeno priznanje sa stranica Ministarstva kulture:

>>> Ivana Lekšić, datum dostavljanja 07. veljače 2013.
Poštovani,
kao osoba koja godinama radi na radijskim postajama Bjelovarsko-bilogorske županije i Međimurske županije, osjećam potrebu reagirati i prokomentirati medije u hrvatskoj ( bar one na kojima sam radila ) i dati Vam na znanje da što god promijenili i odlučili u novom Zakonu o elektroničkim medijima, ništa od svega toga ne znaći u koliko netko ne počne pratiti rad tih istih medija. Kako sam zbog straha da ne ostanem bez posla, a samim tim i sredstava za život, godinama bila prisiljavana na lažiranje radijskih emisija za sredstva Fonda za pluralizam, rasprava o tome tko treba dobiti pravo na javljanje za ta ista sredstva ( portali, neprofitni mediji, komercijalni...itd. ) je više nego smiješno. I dok Vi raspravljate treba li portalima dati mogučnost za dobivanjem sredstava iz navedenog fonda, SVE radijske postaje na kojima sam radila ( radila sam na tri radijske postaje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ), javljajuči se za sredstva od Fonda za pluralizam, lažirale su više od 70% emisija za koje su dobile novac. Viječe za medije je kao nadležno tijelo obaviješteno o tome, no nije reagiralo, zato sve ovo ' popravljanje i prepravljanje ' Zakona o elektroničkim medijima nema smisla. U elektroničkim medijima, na terenu, situacija je tragična, ali ne zbog zakona koji ne valja, već zakona koji se ne provodi....zato ne krpajte zakone, provodite ih!

Kolege sa H-altera napravili su odličan intervju s kolegicom kojoj se zgadilo ponašanje vlasnika radijskih postaja i mužnja love za nepostojeće emisije, a u njemu se može pročitati i da je o tome izvjestila Vijeće za elektroničke medije i njegovog predsjednika Zdravka Ljevaka.

No, Vijeće je ostalo nijemo ... Mi smo pred dva tjedna uputili službeni upit Vijeću za elektroničke medije i njegovim stručnim službama u Agenciji za elektroničke medije, u sklopu koje je i Fond za pluralizam medija, no odgovor nadležnih i dalje (uzaludno?) čekamo.

Rok za odgovor je 30 dana, pa ćemo se još malo strpiti ...

 

Izvor: Metroportal