Jučerašnjim odlaskom sudionika iz Nove Gradiške završilo je provođenje projektnih aktivnosti još jednog projekta u organizaciji Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška, koji je realiziran uz potporu Europske Komisije, te Nacionalne agencije nadležne za provođenje programa Mladi na djelu- Agencije za mobilnost i programe EU. Napominjemo kako je financijska konstrukcija ovog projekta zatvorena uz potporu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Brodsko-posavske županije.

Nakon završenih priprema, u suradnji s partnerima iz 10 europskih zemalja- uključujući Hrvatsku- : Italije, Rumunjske, Španjolske, Slovačke, Turske, Grčke, Latvije, Poljske i Malte, u petak 04.10. započeli smo s provedbom treninga, gdje je 20 mladih ljudi iz inozemstva, zajedno s četvero hrvatskih sudionika, istraživalo koncept europskog građanstva i participacije mladih kroz radionice, tribine, predavanja, grupni rad, simulacije i vježbe. Najvažniji fokus stavljen je na građanstvo, europsku integraciju, rad s mladima, sudjelovanje mladih i demokraciju.

Kako je 2013. godina proglašena Europskom godinom građana, ovim treningom htjeli smo razmotriti pojam europskog građanstva kroz istraživanje vrijednosti, identiteta i percepcije, te također pružiti mogućnosti, vještine i znanja sudionicima da sami vode uspješne projekte unutar novog programa Europske Komisije za mlade, Erasmus +, čija će provedba započeti 2014.

U srijedu 09.10. upriličen je prijam u Gradskoj vijećnici, gdje nam je domaćin bila mr. Ljiljana Lukačević, zamjenica gradonačelnika, te predstavnici gradskog i županijskog Savjeta mladih. Nakon pozdravnog govora Fanike Lukačević, u ime Savjeta mladih Nove Gradiške, zamjenica gradonačelnika prisutne je upoznala s Nacionalnim programom za mlade (15 - 30 godina) koji se provodi i u našem gradu. Sudionici su se upoznali i s mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i poduzetništva, socijalnom politikom grada, udrugama u kulturi i sportu, te onima koje rade s mladima i za mlade.

Također, u sklopu projekta održane su dvije interkulturne večeri gdje su sudionici predstavili nacionalnu tradicionalnu hranu, pića, plesove, povijesno-kulturnu i prirodnu baštinu svoje zemlje kroz video i foto prezentacije, te na najbolji mogući način ostvarili zadane ciljeve interkulturne dimenzije projekta.

U sklopu projektnih aktivnosti sudionici treninga su kroz radionicu ''Istraži Slavoniju'' posjetili Slavonski Brod, gdje je naglasak stavljen na obilazak Tvrđave, i upoznavanje s burnom prošlošću ovog dijela Slavonije, i eko-etno selo Stara Kapela. Ovdje se želimo zahvaliti našem domaćinu, dr. Tuciću u eko-etno selu Stara Kapela, na odličnom predstavljanju povijesti Slavonije, te izvrsnom gostoprimstvu.

Udruga gluhih i nagluhih NG

Nakon uspješno odrađenih 8 dana treninga, u petak je održana evaluacijska radionica, gdje su sudionici ocijenili sve aspekte projekta- od logističkih stvari kao što su smještaj i prehrana do samog sadržaja aktivnosti: radionica, predavanja, sposobnosti trenera i organizacije. Projekt je ocijenjen odličnim, te su svi sudionici istaknuli kako im je ovo bilo životno vrijedno iskustvo.

Napominjemo kako ovo nije kraj projekta jer nam slijedi finalna evaluacija, te završno izvješće prema Agenciji za mobilnost i programe EU.

Udruga se ovim putem zahvaljuje svima koji su podržali ovaj projekt, medijima koji su pratili naše aktivnosti, te nam na taj način pružili potrebnu podršku; našim partnerima koji su odabrali najbolje sudionike te tako pridonijeli uspješnom provođenju treninga, te ispunjavanju zacrtanih ciljeva, i svakako našoj trenerici koja je zaslužna za sva ona znanja i iskustava za koje smo bogatiji- Maji Katinić. Nadamo se da smo ovim projektom potakli veći broj mladih ljudi na aktivno sudjelovanje u društvu, te im pružili potrebna znanja i vještine koje će im pomoći u pružanju podrške razvoju nevladinih organizacija koje rade s mladima u Europi, te širenju znanja i sposobnosti za integraciju Europskog građanstva unutar projekata za mlade.
Nikolina Jureković


Odnosi s javnošću


Udruga gluhih i nagluhih Nova GradiškaProgram Mladi na djelu (Youth in Action)

Program ''Mladi na djelu'' Europske unije namijenjen je mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima, koji se provodi u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Glavnu riječ u osmišljavanju i provođenju projekata imaju upravo mladi. Ključna riječ je neformalno učenje, što znači da se ono odvija na ležeran način, uz zabavu, druženje, volontiranje i razmjenu iskustava. Ciljevi programa Mladi na djelu su sljedeći: promicanje aktivnog građanstva mladih a posebno njihovog europskog građanstva, razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, a posebno njegovanje društvene kohezije u Europskoj uniji, poticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja, razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima mladih i mogućnostima organizacijama civilnog društva na polju mladih, te promicanje europske suradnje u polju mladih. Zavisno od pod-akcije, u programu Mladi na djelu mogu sudjelovati prijavitelji, partneri i sudionici iz različitih zemalja. Jedini uvjet koji mora biti zadovoljen jest to da barem jedan od partnera uključenih u projekt bude iz neke od 27 zemalja članica EU. Svi partneri i sudionici uključeni u projekt moraju biti iz tzv. programskih zemalja - tj. iz neke od 27 zemalja članica EU, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Turske, Švicarske i Hrvatske. Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama Europske unije- koje se dijele u 3 regije: Jugoistočna Europa, Istočna Europe i Kavkaz, te Mediteranske zemlje- je moguća u nekoliko pod-akcija programa.

Za provođenje ovog programa u RH zadužena je Agencija za mobilnost i programe EU.