Porez plaćaju samo registrirani centri. Oni koji usluge nude preko oglasnika poduke daju na crno.Foto: Thinkstock

Profesori, apsolventi, studenti i centri za davanje instrukcija ove su godine uoči državne mature i kraja školske godine zaradili najmanje 65 milijuna kuna!

Matematika je na vrhu popisa predmeta s najvećim brojem korisnika privatnih instrukcija. Ukupno je 31,7 posto učenika bar jednom koristilo instrukcije iz toga predmeta. Slijede kemija (16,4 posto), strani jezik (16,2 posto) i fizika (15 posto).

Istraživanje koje su proveli Zrinka Ristić Dedić i Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja pokazalo je da gotovo svaki drugi učenik ide na repeticije, a prema istraživanju Edu Centra to je čak 60 posto srednjoškolaca. S obzirom na to da je istraživanje Instituta provedeno prije uvođenja državne mature posve je jasno da su te brojke sada još veće. Jednako tako veći je i iznos novca koji se “vrti” u instrukcijama, piše Glas Slavonije. Uoči prve državne mature procjene su bile da je riječ o čak 40 milijuna kuna godišnje, a od tada se taj iznos značajno povećao jer su instrukcije počele davati i razne institucije i samo za to otvoreni centri za poduku srednjoškolaca prije mature. Procjene su da bar polovica srednjoškolskih profesora, radi dodatne zarade, podučava grupe učenika u privatnim školama ili individualno.

Prema informacijama u oglasnicima i na internetskim stranicama centara za poduku cijena 60 minuta instrukcija kreće se između 50 i 60 kuna kada je riječ o kontinuiranim podukama. Jedan od najjačih hrvatskih ponuđača priprema za državnu maturu za poduku im matematike, primjerice, tražio je 1.500 kuna (60 sati poduke), a za hrvatski ili engleski jezik oko 800 kuna (36 sati poduke). Šezdeset minuta poduke “jedan na jedan”, dakle u situaciji kada se radi individualno s jednim učenikom, trebalo je platiti 100 kuna. Na državnoj je maturi ove godine bilo oko 36 tisuća maturanata. Uzmemo li da je njih 60 posto trebalo poduku iz samo jednog predmeta, recimo matematike, koja je najproblematičnija učenicima, dolazimo do iznosa od 32,4 milijuna kuna. A riječ je samo o maturantima. Za pretpostaviti je da je najmanje još toliki iznos potrošen za dodatno podučavanje učenika prvih, drugih i trećih razreda srednjih škola. Riječ je o 65 milijuna kuna! Ne treba zaboraviti da je golemi dio te zarade u sferi sive ekonomije. Porez na tu zaradu, naime, platili su samo registrirani centri za poduku, dok su oni koji su svoje usluge nudili preko oglasnika i na internetu poduke davali na crno. Koliko bi novca bilo uplaćeno u državni proračun da se na prihod od instrukcija naplaćuje bar deset posto poreza i da svi tu djelatnost prijave? Riječ je o milijunskim iznosima.

poslovni