U zakonodavstvu moderne Hrvatske ima elemenata koji podsjećaju na NDH.


Nadajmo se da ćemo uskoro saznati da li i Ustavni sud RH smatra ustaše borcima za hrvatsku slobodu i nezavisnost?


Crkveno-državna manifestacija tuge zbog predaje ustaške vojske i propasti NDH, kako je to okarakterizirano u europskom tisku i javnosti, seli se ove godine sa Bleiburga na Udbinu.


U subotu 15.5., dakle za nekoliko dana, ustaljeno je vrijeme kada Hrvatska, a pod tim mislim na hrvatski politički establišment, biskupe i svećenike a ne na hrvatski narod, kuka, cmizdri, plače i nariče nad sudbinom fašističke marionetske tvorevine NDH čija se vojska toga dana 1945. godine predala na Bleiburškom polju. Nakon što su austrijske vlasti i Crkva katolička udaljili Bozanića i njegove ekstremiste u svećeničkim odorama sa Bleiburškog polja, ove će se godine taj državno-crkveni obred „umivanja lica“ NDH održati na Udbini. Ta manifestacija nesnošljivosti za kulturnu je Europu, sazdanu na ideji antifašizma, bila šok i označena je od javnosti najvećim fašističkim okupljanjem u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Trideset godina Bleiburg se koristi da bi se ustaške zločince pretvorilo u žrtve te poništi i izbriše hrvatski antifašistički identitet. Za sada su u tome poprilično uspjeli. Srušeno je 3.000 antifašističkih spomenika, srušeni su spomenici moderne Vojina Bakića, vrijedna baština Europe i svijeta, srušen je i spomenik dobra Stjepanu Filipoviću u Opuzenu, a zamijenili su ih spomenici zla Rafaelu vitezu Bobanu i ulice diljem Hrvatske nazvane po Mili Budaku, potpisniku rasnih zakona NDH. Desetljećima se stvara jedna drugačija Hrvatska.


Hrvatska je tako, nažalost, postala i jedina europska država koja je u svoje zakonodavstvo ugradila obilježavanje spomendanom propasti jedne fašističke tvorevine kao što je to bila NDH. Tako su elementi NDH već ugrađeni u zakonodavno biće RH, a da i ne govorimo o otužnoj stvarnosti manifestacija rasističke ideologije koja nas zapljuskuje iz dana u dan i sve više pritišće od Splita do Borova Sela i Vukovara. Nastavi li se ovako, crno nam se piše.


Zbog svega toga sam i postavio pitanje Ustavnom sudu – Da li su ustaše borci za hrvatsku slobodu?


To pitam jer je Ustavni sud jamac poštovanja ustavnih odredbi, a Ustav jasno kaže da je temelj državne suverenosti u odlukama ZAVNOH-a nasuprot proglašenju NDH. Dakle, po Ustavu RH ustaše nisu borci za hrvatsku slobodu i nezavisnost.


No Zakon o blagdanima proglašava 15.5. dan kada se na Bleiburgu predala ustaška vojska NDH spomendanom na hrvatske žrtve u BORBI ZA SLOBODU I NEZAVISNOST. Znači, za ovaj su zakon upravo ustaše borci za hrvatsku slobodu i nezavisnost. U Ustavu također piše kako svi zakoni, pa i ovaj, moraju biti u suglasnosti sa Ustavom. Zbog toga je i zatraženo od Ustavnog suda prije više od mjesec dana ocjena suglasnosti ovog zakona sa Ustavom, a što prilažem uz ovaj tekst. Bit će zanimljivo pročitati što o svemu misli Ustavni sud.


Prvi koji će biti informirani, kada taj odgovor stigne, će biti čitatelji portala tacno.net i sabh.htacno