Nakon što je Sabor prošlog tjedna donio Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba, Porezna uprava danas je izdala obavijest o tome kako se može reprogramirati dug.Svrha je ovoga Zakona poreznim obveznicima - građanima, fizičkim osobama koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja na snagu Zakona i fizičkim osobama u djelatnostima poljoprivrede i ribarstva omogućiti reprogramiranje naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5 posto, plaćanjem u mjesečnim obrocima na rok otplate, koji ovisno o visini poreznog duga, može biti najmanje do 36 mjeseci i najviše do 60 mjeseci, uz istovremeni otpis duga s osnove kamata ili ako im to više odgovara, omogućiti otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom, stoji u obavijesti Porezne uprave.


Zakon će se primjenjivati isključivo na naplatu poreznog duga fizičkih osoba, koje pisani i obrazloženi zahtjev za plaćanje poreznog duga prema ovom Zakonu mogu podnijeti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Zahtjev mora sadržavati:
- ime, prezime i adresu fizičke osobe,
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- razloge zbog kojih je nastao porezni dug,
- prijedlog za otpis duga s osnove kamata s prijedlogom razdoblja reprogramiranja naplate glavnice duga,
- ili prijedlog za otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom,
- razloge za plaćanje glavnice u produženom roku (realizacija kredita, deblokada od strane drugih vjerovnika i sl.) i ako postoje, dokaze na temelju kojih će podnositelj zahtjeva uplatu u tom roku učiniti izvjesnom.


Budući da za fizičke osobe koje dug žele platiti po ovom Zakonu, a kojima su blokirani računi ili im se plijeni plaća, Zakon propisuje mogućnost za odgodu ovrhe, iste radi odgode ovrhe ispostavi Porezne uprave za to trebaju podnijeti posebni zahtjev i razloge za odgodu ovrhe učiniti opravdanim.

Obrazac Zahtjeva za plaćanje poreznog duga prema Zakonu o naplati poreznog duga fizičkih osoba i obrazac zahtjeva za odgodu ovrhe sukladno ovom Zakonu, moći će se naći na web stranici www.porezna-uprava.hr a obrasce će se moći podići i u ispostavi Porezne uprave.

Izvor: Danas