Komentar pretplatnice čiji nick glasi GRAK objavljujemo u cijelosti. Komentar je reakcija na tekst Stribora Uzelca Schwendemanna Brod tone, Duspara se češlja. Objavljujemo ga kao podršku portalu SBPeriskop, ali, prvenstveno kao motivirajući stav s kojim se slažemo.

 

GRađanski AKtivizam je javno zagovaranje građanki i građana za ostvarivanje svojih i tuđih prava i interesa, uvažavajuci postojeće zakone i kulturu nenasilnog rješavanja sukoba (www.zamirnet.hr).

 

Pozdravljam pokretanje portala u kojem će se moći slobodno objaviti i kritičko mišljenje o političkim strukturama koje vode ovaj grad i županiju jer prema mojim saznanjima takav medij u ovoj lokalnoj zajednici do sada ne postoji. Nadam se da će kritičnost i stručnost u informiranju građana o gradskoj i županijskoj vlasti biti vođena isključivo interesima građana. Građani BP županije a prvenstveno grada Slavonskog Broda su ŽRTVE politika kojima su jedini interesi oni osobni ( pod tim podrazumijevam i sve poslove i natječaje koji su dobili “podobni” jer i oni su samo dio osobnih interesa pojedinaca – manipulacija glasačkim tijelom).

 

Davanja mišljenja, komentara, potpisivanje peticija, uključivanje u nevladine, neprofitne organizacije, građanske inicijative, davanje podrške istim, prosvjedi, pokretanje i uključivanje u različite akcije s ciljem općeg dobra ili borbe za prava pojedinih skupina….samo su neki načini na koje se svaki građanin ovog grada i županije može uključiti za interese GRAĐANA a ne političke, nakazne elite.

 

MI imamo PRAVA i MOĆ da djelujemo!!! Pozivam SVE GRAĐANE koji su nezadovoljni trenutnom situacijom u kojoj se sve nas smatra intelektualno zaostalim i ljudima nižeg reda da kad budu u mogućnosti , da djeluju. Svaki i najmanji korak je bolje nego ništa.

 

Biti pasivan je ono što političarima najviše i odgovara. To zna, između svih njih i naš gradonačelnih koji se jako dobro pobrinuo da nevladine (nepodobne) udruge lokalne zajednice održava na životu i kupuje njihovu šutnju kojekakvim prostorićima i sa par tisuća kuna godišnje. NE PRISTAJTE NA TO! Ni ovom gradonačelniku i svim drugim gradonačelnicima iza njega!!!! VI i građani ovog grada zaslužuju i imaju prava na više.

 

Uništava se i uništeno je civilno (građansko društvo) i sustavno se uništava mlade koji trebaju biti nada i snaga za izvlačenje iz ovog dna (svih razvojnih ljestvica grada i županije) na kojima se nalazimo. Od 2006. grad Slavonski Brod je donio odluke po kojima je prostor bivšeg kina Partizan u Starčevićevoj ulici namjenjen mladima i pokretanju njihovog Centra, danas je to zgrada u kojoj je nalazi privatni ugostiteljski objekt u kojem svira turbo folk i plešu go go plesačice. Tako se Grad skrbi o mladima.

 

Dragi gradonačelniče i svi vi gradski viječnici koji ste tu sramotu dozvolili, poručujem Vam ovo:

 

Ako je zatupljujući, kulturno – dijametralno suprotni-turbo folk i gole go go plesačice na štangi dobro za Vašu mladu djecu, u ovom gradu postoje roditelji (I MLADI!!!) koji misle da za mladost ovog grada to ravno njihovom intelektualnom samoubojstvu.

 

NE ŠUTITE, BORITE SE ZA PRAVA MLADIH, ZA SVOJA PRAVA I ZA OVAJ GRAD I ŽUPANIJU!!!!! Ako budemo šutili, s obzirom na dosadašnje iskustvo, scenarij uvijek može biti i gori (recimo da mladi dobiju još jedan disko u kojem će treštat kojekakve Cece i Dragane a svu zaradu će dijelit dvojica ili trojica podobnih!)

 

Lijep pozdrav svima!