Hanfa je na jučerašnjoj sjednici donijela rješenje kojim se Upravi Ingre nalaže da bez odgode, izmijeni sadržaj svog mišljenja o ponudi za preuzimanje koju je Đuro Đaković Holding objavilo 19. rujna 2012., i to u točki 1. u dijelu u kojem tvrdi da je nemoguće doseći postavljeni prag uspješnosti iz ponude za preuzimanje, te u točki 4. u dijelu u kojem se izjava jedinog člana uprave o odbijanju ponude temelji na navodnoj nemogućnosti dosezanja postavljenog praga uspješnosti iz ponude za preuzimanje.

Nalaže se Upravi Ingre da bez odgode, po izradi izmjene mišljenja, isto predoči predstavnicima radnika u tvrtki, stoji u rješenju objavljenom na Zagrebačkoj burzi. Predstavnicima radnika u Ingri određuje se rok od jednog dana za dostavu mišljenja o ponudi za preuzimanje Upravi ciljnog društva, računajući od dana primitka izmijenjenog mišljenja.

Nadalje, nalaže se Upravi Ingre da objavi izmijenjeno mišljenje iz točke 1. izreke i mišljenje predstavnika radnika ako je isto dano, na Zagrebačkoj burzi, Narodnim novinama i jednim dnevnim novinama.

Među ostalim Ingri je nalože da u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, plati administrativnu pristojbu u iznosu od 2.000 kuna u korist državnog proračuna i naknadu u iznosu od 20.000 kuna u korist žiro računa Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

 

Izvor: www.poslovni.hr