U srijedu 24. studenog će se na dnevnom redu Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora naći, a najvjerojatnije i izglasati Zaključak o uređenju groblja "hrvatskih vojnika” (!) 1941-1945. na Mirogoju. Ovim se projektom evidentno omogućava da se izgradi memorijalno ustaško groblje, da se ustaše prikažu kao “hrvatska vojska”, te da se proračun za 2022. godinu optereti za 3 milijuna kuna.Osim što se ustaše i domobrani nazivaju “hrvatskom vojskom” u Zaključku jednog Odbora Hrvatskog sabora (!) stoji da je među mrtvima i “predsjednik Hrvatskog državnog sabora u doba NDH gospodin Marko Došen”. Drugim riječima smatra se da je predsjednika zakonodavnog tijela jedne fašističke kvislinške države potrebno komemorirati zbog njegove funkcije.


Dakle tu pada u vodu nada da se u ovom projektu jednostavno omogućava porodicama pokojnih ustaša i domobrana da pokopaju ostatke svojih rođaka. Iako svaki pojedinac ima pravo na obilježavanje groba svojeg pretka, ovdje je sasvim jasno da se ustaše i domobrane komemorira vezano uz njihovu funkciju (“hrvatski vojnici”), a među njima se izdvajaju oni koji su zauzimali visoke pozicije, čime se i tim funkcijama i NDH institucijama daje dignitet.


To je bio Sabor NDH u kojem zastupnici kliču Lovri Artukoviću kada izvještava da je “riješeno židovsko pitanje” i u kojem se donose odredbe koje omogućavaju ubojstva desetaka tisuća Židova, Srba, Roma i komunista.


Ovim se Zaključkom uz to prihvaća prijedlog otvoreno ustaških udruga koje u svojem dopisu tvrde da je Franjo Tuđman ocijenio da je NDH "uz ostalo bila i izraz težnji hrvatskog naroda za vlastitom državom" - stoga je jasno da je riječ o relativizaciji zločinačkog karaktera NDH i zločina pripadnika kolaboracionističkih vojski na strani okupatora u drugom svjetskom ratu.


Dodatno je kriminalno da je uz Zaključak predlagatelj priložio privatne prepiske određenog Pere Šole koji je poslao upit Franji Habulinu (Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske), profesoru Ivi Goldsteinu i Furiu Radinu u periodu od 2016-18. godine (!) u kojem ih pita je li u redu da obilježi privatni grob svojeg strica ustaše, na što su sva trojica dali pozitivne odgovore misleći da se radi o privatnoj stvari.


U Ustavu RH je vrlo jasno rečeno da se Hrvatska državnost gradila u Narodnooslobodilačkom pokretu te da je Narodnooslobodolačka vojska – hrvatska vojska. Ustaše i domobrani nisu bili pripadnici hrvatske vojske već skup izdajica i pripadnika kvislinških vojski. Legitimno je komemoriranje, no ne na način na koji se neprijateljska vojska komemorira kao žrtva. Ustaše su bili provoditelji fašizma i nacizma koji su ubijali po nacionalnom, vjerskom i rasnom ključu.


Narodnooslobodilački antifašistički pokret Hrvatske koji je ujedno bio i socijalistički je prepoznat i od Ustava RH kao nositelj državne suverenosti, što se ogleda u odlukama ZAVNOH-a, dok su ustavi NR i SR Hrvatske navedeni kao legitimna izvorišta uspostave državne suverenosti suvremene RH. Ustav RH se pritom ne poziva na fašističku kvislinšku marionetu ‘NDH’, već jasno iznosi da je ona bila u suprotnosti s državnom suverenosti Hrvatske.Zbog toga, pozivamo sve antifašističke udruge, medije, pojedince, te zainteresiranu javnost da reagiraju i izraze svoje nezadovoljstvo još jednim pokušajem opasnog povijesnog revizionizma, te da pokušamo spriječiti da se donese još jedna sramotna politička odluka na štetu Hrvatske i na štetu povijesne istine.


radnickafronta