Iz dnevnog reda izdvajamo

Prijedlog Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i radnih tijela

A iz Prijedloga Odluke odabiremo sljedeća dva članka:
Članak 2.

Naknada  za rad vijećnika i članova radnih tijela i djelatnika Gradske uprave utvrđuje se u Neto iznosu kako slijedi:

  1. Predsjednik Gradskog vijeća 1.500,00kn neto-po sjednici na kojoj je nazočan.

  2. Potpredsjednici Gradskog vijeća 1.300,00 kn neto – po sjednici na kojoj su nazočni.

  3. Članovi Gradskogvijeća 1.000,00 kn neto – po sjednici na kojoj su nazočni.

  4. Član radnog tijela 100,00 kn neto – po sjednici na kojoj je nazočan.


Članak 3.

Ukupna godišnja naknada iz članka2. ove Odluke ne može za Predsjednika preći iznos od 18.000,00 kn, za potpredsjednika GradskogVijeća iznos od 15.600,00 kn, te za članove Gradskog vijeća iznos od 12.000,00 kn.

U ukupnu godišnju naknadu uračunavaju se i naknade člana radnog tijela.

_____________________

Izračunajte koliko će Gradsko vijeće koštati Brođane po sjednici odnosno koliko će se godišnje iz Proračuna izdvajati novca.