Razliku između čovjeka i reduciranog čovjeka jednostavno je uočiti. Reducirani čovjek sebe identificira s nekom dimenzijom koja pripada čovjeku, te smatra da je ta reducirana dimenzija vrhunac ljudskosti. Čovjek, naprotiv, sebe promatra kao čovjeka i svojim čovještvom nadilazi sva određenja.

Konkretno, ako liječnik sebe promatra isključivo kao liječnika i kada o sebi misli i o onome što je iznad njega, odnosno kada se transcendira, iznad sebe vidi liječnika, jer mu je liječništvo nešto najveće, on nije human. Njegovo djelovanje nije u funkciji ostvarivanja i rasta humanosti, nego je isključivo u funkciji promoviranja njegove reducirane egzistencije.

Reducirani čovjek može biti sve osim humanog čovjeka, dok humani čovjek može biti i jest samo čovjek.

Reducirani čovjek može biti vjernik, Hrvat ili branitelj, ali nikada ne može biti čovjek, jer njegova vjera, hrvatstvo i sudjelovanje u obrani nisu u funkciji humanosti nego u reduciranju cjeline ljudskosti na nešto od ljudskog. Biti nešto od ljudskog, ne znači biti čovjek.

Vjernik koji iznad sebe nema čovjeka nego boga, nije čovjek koji vjeruje, jer ne vjeruje da bi se očovječio, nego da bi bogom pokorio i ponizio ljudskost.

Isto vrijedi za Hrvate i branitelje kojima su braniteljstvo i hrvatstvo vrhunac ljudskoga, te iznad njih nije čovjek nego Hrvat i branitelj.

Liječnici, vjernici, Hrvati ili branitelji iznad kojih nije čovjek ne mogu biti liječnici, vjernici, Hrvati i branitelji, jer samo čovjek može liječiti, vjerovati, pripadati nekoj naciji i braniti slobode. Reducirani ljudi to ne mogu, oni manipuliraju identitetima kako bi ratovali s čovjekom.
Reducirani čovjek može biti vjernik, Hrvat ili branitelj, ali nikada ne može biti čovjek, jer njegova vjera, hrvatstvo i sudjelovanje u obrani nisu u funkciji humanosti nego u reduciranju cjeline ljudskosti na nešto od ljudskog. Biti nešto od ljudskog, ne znači biti čovjek

Ne čudi zato što liječnik koji nije čovjek, ne liječi po kriterijima ostvarivanja i rasta humanosti, nego, primjerice, liječi zbog rasta zarade ili umrežavanja u lanac društvenih moćnika koji su, isto kao i on, predstavnici reducirane ljudskosti.

Ne čudi stoga što vjernik, koji iznad sebe postavlja boga kako bi ispod sebe mogao staviti čovjeka, vjerom prezire druge ljude, s njima ratuje, njih osuđuje. Takvima vjera ne služi da bi se očovječili, nego da bi sebi i drugima oduzimali ljudskost.

Hrvati iznad kojih nije čovjek, nisu Hrvati jer samo čovjek može biti Hrvat. Budući da je čovještvo iznad hrvatstva, samo čovjek shvaća da čovjek može biti, primjerice, Srbin i da biti Srbin znači biti čovjek, ali samo ako je iznad srpstva čovještvo. Čovjek Hrvat nije protiv čovjeka Srbina, čovjek Hrvat se veseli čovjeku Srbinu.

Konačno, biti branitelj, ne znači iznad drugih ljudi stavljati vlastiti braniteljski staž kako bi se drugima oduzela sloboda, odnosno kako bi im se nametnula dehumanizirajuća laž da svi trebaju braniteljima biti zahvalni na slobodi.

Sve su to neljudske laži. Takve neljudske laži mogu ući u stožere, religijske zajednice, države i društva, ali takvi stožeri, religijske zajednice, države i društva nisu mjesta razvoja ljudskosti, nego destrukcije ljudskosti. Na takvim mjestima se čovjek ponižava.

Reducirani čovjek nije spreman biti čovjek, ali je itekako spreman, upravo zato što je reducirani čovjek, drugim ljudima oduzimati ljudskost ako se oni ne uklapaju u mjeru njegove reducirane ljudskosti.

Reducirani ljudi ne mogu liječiti, vjerovati, braniti ili, što je bitno za razumijevanje stvarnosti naše države, biti Hrvati. Oni ili ugrožavaju druge ili se osjećaju ugroženima od drugih. Sve dok ne postavimo čovjeka iznad svih nas, živjet ćemo stvarnost dehumanizirane laži.

Najveća balkanska laž ovijena je u tričavi veo uzvišenih ratnika kojima se treba biti zahvalan što svi mi jesmo. Kada je netko oslobođen ratnom vještinom, i kada iznad njegove slobode stoji ratnik, nužno je postaviti sljedeće pitanje: koja bi razlika bila da nas je ratničkom vještinom ”oslobodio” ratnik nekih drugih trupa?

Razlika postoji, ali ne u bitnome, to je razlika u nijansama, ratničkim i osvajačkim nijansama. Sloboda čovjeku služi upravo tome da ne bude nikome zahvalan što je slobodan.

Biti zahvalan na slobodi, pristati da je naša sloboda uvjetovana i nekome podređena, gruba je i osvajačka laž reduciranih ljudskih bića koji su se identificirali s ratničkim umijećem s ciljem da nas osvoje i liše slobode.

Ovo nipošto ne znači da se negira žrtva onih koji su sudjelovali u ratu da bi zemlju obranili od agresije. No obraniti zemlju od agresije znači upravo to, obraniti zemlju od svake agresije nad našom slobodom.

Jedino takva država može biti slobodna. Iznad takve države nije ni bog, ni stranka, ni branitelj, ni neki idealizirani historijski lik. Iznad takve zemlje je čovjek. Po tome što je ta zemlja podređena čovjeku, ona je slobodna.

Država koja je podređena bilo čemu i bilo kome, duboko je neslobodna zemlja. Ona je tvrdokorno i iracionalno neslobodna. Takva država je država reducirane ljudskosti, u njoj su sloboda, različitost, ravnopravnost i humanost samo nerealna bajanja.

Reducirani čovjek je i dalje čovjek, ali je njegova čovječnost samo na razini onoga ”tko”. Ako se pitamo tko je to, zasigurno se je riječ o čovjeku.

Njegova reduciranost dolazi do izražaja na razini onoga ”što”. Ono što taj čovjek čini zasigurno nije čin u korist ljudskosti. Njegovo djelovanje je djelovanje protiv čovjeka i humanosti.

Reducirani ljudi nisu u stanju izgrađivati ljudski svijet, oni sve što rade, rade da se ljudski svijet ne bi realizirao u svojoj punini.

Reducirani ljudi traže najbliže identitete, oni se u poistovjećuju s vlastitom obitelji i svim drugim ili od njihove obitelji različitim obiteljima oduzimaju pravo da budu obitelji. Oni se identificiraju s vlastitom nacijom misleći da je u njihovoj naciji ostvarena ideja nacije kao takve.

Oni se u potpunosti, uglavnom snagom nepropitanog obiteljskog pritiska, identificiraju s nekom religijskom zajednicom, oduzimajući religijska obilježja drugim religijskim zajednicama jer je njihova religija jedina prava i istinska religija.
Bog Hrvat je dobio 1,5 milijuna kuna zato što ga je stvorila zastupnica kojoj takav bog Hrvata treba za ostvarivanje političkih ciljeva. Reducirani ljudi mahnito pristaju i uz vlastitu državu, smatrajući da je upravo njihova država ostvarenje države kao takve. Oni nikada neće shvatiti da tako negiraju vlastitu državu, jer iznad te države nije čovjek, nego je ta država iznad reduciranih ljudi

Takvi reducirani vjernici su, zapravo, antiteisti, oni zapravo negiraju mogućnost boga izvan granica njihove religije.

Takvi antiteisti smatraju da negacijom boga ili bogova u drugim religijama afirmiraju vlastitog boga, a oni zapravo promoviraju metodologiju negacije boga izvan granice neke određene religije. Oni odbacuju religiju kao takvu.

Budući da postoje mnoge religije, oni se, u vlastitoj reduciranosti, zalažu za mnogostruke negacije boga.

Takav bog je izmišljen bog, takav bog je, primjerice, zahvaljujući jednoj bogobojaznoj zastupnici koja je upravo antiteističkom metodologijom, afirmirala kršćanskog boga negirajući boga kao boga jer ga je svela upravo na kršćanskog boga, i tako mu omogućila da, kao kršćanski i hrvatski bog, postane proračunski korisnik.

Takav bog je, zahvaljujući antiteizmu, u našoj državi dobio 1,5 milijuna kuna.

Bog Hrvat je dobio 1,5 milijuna kuna zato što ga je stvorila zastupnica kojoj takav bog Hrvata treba za ostvarivanje političkih ciljeva.

Reducirani ljudi mahnito pristaju i uz vlastitu državu, smatrajući da je upravo njihova država ostvarenje države kao takve. Oni nikada neće shvatiti da tako negiraju vlastitu državu, jer iznad te države nije čovjek, nego je ta država iznad reduciranih ljudi.

Reducirani ljudi su oni ljudi koji nisu spremni na humanost. Oni će u drugima vidjeti boga ili državu, ali nikada čovjeka. Reducirani ljudi naprosto nisu slobodni.

autograf