Koji broj nastavlja niz?

 

3, 12, 8, 2, 6, 24, ?

 

Koji broj nastavlja niz?

 

9, 14, 18, 6, 11, ?

 

Koje slovo nedostaje?

 

T . O LJ H

 

Koji red skriva ime nekog stabla čiji je redoslijed slova poremećen?

 

PELITR

MUGACI


KAORIOM

NAATB

PAOPRA

LOČOPEK

 

DVOGLAVI PSI SU ŽIVA BIĆA

SVA ŽIVA BIĆA SE HRANE

 

Uvažavajući naprijed rečeno, koja tvrdnja je sigurno točna?

  1. Moj pas ima dvije glave, jer se hrani.

  2. Svi dvoglavi psi se hrane

  3. Neki dvoglavi psi se ne hrane

  4. Nekoliko dvoglavih pasa nisu uistinu živa bića.


 

Što je to?

 

  • Što je to što ne postoji sirovo


a ne jede se kuhano?

  • Što je to, što više vučeš


ono se smanjuje?

  • Što se ne može dati


kad se stekne?

  • Tko ih pravi, zaboravlja ih,


tko ih prima ne zaboravlja ih.

  • Tko ih pravi, ne zaboravlja ih


tko ih prima, zaboravlja ih.

  • Tko ga pravi, prodaje ga,


tko ga kupi ne služi se njime,

tko se njime služi,ne vidi ga.

 

Koliko su zečeva lovci ulovili?

 

Dva oca i dva sina odu u lov

i ubiju svaki po jednog zeca.

Koliko ima zečeva?

 

Historičar Tit-Livije rođen je u Padovi 59. godine p.n.e. Umro je 17-e godine naše ere. Koliko je godina imao kad je umro?

 

Broj y je veći od 21 za onoliko koliko je manji od 37. Koji je to broj?

 

U jednoj korpi ima trideset i šest jaja: Četiri jaja od svakog tuceta su sigurno pokvarena. Koliko ima svježih jaja?