Godine 1940. rođen je u Rogatici dr. Vladimir Jerković. U Slavonskom Brodu je odrastao i školovao se. U Zagrebu je diplomirao na Medicinskom fakultetu i specijaliziraonkirurgiju. Bio je dugogodišnji voditelj kirurške službe gradske bolnice u Slavonskom Brodu, uključivo i u periodu Domovinskog rata, kad je brodska bolnica bila najveća ratna bolnica u svijetu.

U tijeku radnog vijeka obavio je oko pet tisuća operacija i visoko unaprijedio rad i rezultate brodske kirurgije. Jedno vrijeme je radio u Rusiji i Njemačkoj. Za svoj rad dobio je brojna stručna priznanja i društvene nagrade.

Godine 1997. izabran je za gradskog vijećnika, a u rujnu 1998. godine postaje gradonačelnik Broda. Na izborima 2001. godine izabran je za gradskog vijećnika, a potom i za predsjednika Gradskog vijeća. Nakon izbora 2005. godine ponovo je biran za predsjednika Gradskog vijeća do 2007. godine. U ožujku 2007. godine, na vanrednim izborima, ulazi u Gradsko vijeće na listi koalicije HSP, HSS i HSLS (u kojem je bio dugogodišnji čelnik) i u travnju 2007 postaje zamjenik gradonačelnika.

U deset godina snažnog utjecaja na pravce i kvalitetu razvoja grada dr. Jerković je odlučno pridonosio izmjeni urbane i arhitekturne vizure Slavonskog Broda sudjelujući u svim bitnim zbivanjima u gradu od početka njegove poslijeratne obnove.

 

Izvor: Stribor Uzelac Schwendemann - Dogodilo se jednom u Brodu...