18.srpnja 1942. Njemačka vojska je uz pomoć ustaša, domobrana i četnika zauzela planinu Kozaru, nakon 38 dana ogorčenih borbi.
VEZANO:Pod okrilje planine Kozare i zaštitu partizanske vojske iz okolnih krajeva povukao se narod u zbjegu koji je brojio oko 80 tisuća ljudi.
Partizanski odred imao je oko 3500 boraca.

Narodni ustanak u čitavom Potkozarju rasplamsao se već 1941.
Kozara je, radi svog položaja u odnosu na savsku, unsku i vrbasku komunikacijsku liniju, kao i u odnosu na važan rudnik Ljubija, bila oblast od velikog značaja za okupacijsku upravu tijekom Drugog svjetskog rata.

Da bi uništio partizanski odred i čitavo područje očistio od stanovništva, koje je u cijelosti bilo uključeno u narodnooslobodilačku borbu, neprijatelj je temeljito pretresao svaki kutak i svaki grm Kozare.
Na Kozaru je krenulo 40.000 neprijateljskih vojnika Njemačkog Wehrmachta, među kojima se nalazilo 15.000 njemačkih vojnika, 22.000 ustaša i domobrana te 2.000 četnika.
Partizani su nakon desetak dana odolijevanja nadmoćnijem neprijatelju, odlučili za proboj kroz višestruko utvrđene linije obruča.
Jedan dio Drugog krajiškog odreda i oko 10 tisuća civila uspjeli su probiti obruč.
Već slijedećeg jutra njemačke trupe su dovele pojačanje i krenuli u pročešljavanje Kozare gdje su se duboko u planini sakrivali ostatak odreda i civili koji se nisu uspjeli probiti kroz neprijateljski obruč.
Već prvog dana likvidirana je Partizanska bolnica i ubijeno oko 300 ranjenika.
18. srpnja. 1942. Kozara je zauzeta.
U povijesti "Bitka na Kozari" ostat će zapamćena po posebno brutalnom prema civilima sa strane njemačkog okupatora i njihovih ustaških sluga
Jedan broj uhvaćenih stanovnika likvidiran je na licu mjesta, dok je većina ( oko 68 000 ) transportirana u logore.
Ukupan broj civilnih žrtava na Kozari i Potkozarju iznosi oko 35.000 ljudi, od čega je jedan dio stradao na licu mjesta, a drugi dio tijekom internacije u logore, naročito u logoru Jasenovac.

 

Izvor: www.advance.hr