Nije uvijek slučaj da su osobe upućene u svoja prava, te da imaju dovoljno znanja da pred javnim tijelima znaju svoja prava i braniti.
Žalba je redovni pravni lijek na koji imaju pravo osobe o čijim se pravima i obvezama odlučuje. Međutim, nije uvijek slučaj da su osobe upućene u svoja prava, te da imaju dovoljno znanja da pred javnim tijelima znaju svoja prava i braniti. Jedan od najčešćih slučajeva neznanja je upravo prilikom pisanja žalbe. U  nastavku ćemo zato govoriti o tome što je potrebno za pravilno napisati žalbu u postupku pred poreznim tijelima...

Prvo i osnovno žalba mora biti uložena pravovremeno. U rješenjima protiv poreznih akata taj rok je 30 dana od primitka poreznog akta. Porezni postupak je drugačiji od ostalih postupaka pred javnim tijelima jer ulaganje žalbe ne odgađa izvršenje poreznog akta.Tada se obično radi o skraćenim postupcima. Kako bi uložili napisanu žalbu najjednostavnije je istu poslati preporučenom poštom. Žalba se predaje poreznom tijelu koje je donijelo rješenje, jer je kod njega spis, ali se podnosi drugostupanjskom tijelu jer ono odlučuje kada dobije spis i žalbu. Inače, žalbu u drugostupanjskom predmetu rješava Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak. U nekim slučajevima radi efikasnosti i ekonomičnosti postupka prvostupanjsko tijelo može prema, diskrecijskoj ocjeni, samo odlučiti hoće li nepotpuno rješenje samo izmjeniti ili će spis uputiti drugostupanjskom tijelu.

Nadalje, žalbu ima pravo podnijeti svatko o čijim se pravima i obvezama odlučuje. To pravo je zaštićeno Ustavom. U samoj žalbi potrebno je decidirano navesti sve podatke koje se traže. Potrebno je navesti podatke o žalitelju, podatke o poreznom aktu koji se pobija, te naravno i žalbene navode. Može se zahtjevati poništenje, izmjena ili ukidanje akta, ovisno što odgovara konkretnom slučaju. Osim podataka i samih navoda bitno je znati da teret dokaza pada na stranu onoga koji neku tvrdi neku tvrdnju, stoga žalitelj mora navesti i dokaze kojim svoju žalbu obrazlaže. Na kraju je obavezan i potpis žalitelja.

Jako je bitno koncizno napisati žalbu jer sve činjenice i dokazi koje navedete mogu bitno utjecati da drugačije rješavanje stvari. Ukoliko u žalbi ne napišete sve Zakonom propisane podatke, vaša žalba se može smatrati "neurednim podneskom" odnosno neurednim očitovanjem. U tom slučaju dobivate obavijest kako je potrebno nedostatke u žalbi otkloniti u zakonskom roku kako ista nebi bila odbačena. U pravilu to samo nepotrebno produljuje postupak.

Na kraju postupka kako god on završio, drugostupanjsko rješenje se prema načelu obavještavanja svakako mora dostaviti stranci i to najkasnije u roku od dva mjeseca od predaje žalbe.

 

Izvor: Poslovni