Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju doći će i do promjena osobnih iskaznica, vozačkih dozvola, a ukida se i knjižica vozila.
Ministarstvo unutarnjih poslovaUlaskom Hrvatske u Europsku uniju doći će i do promjena osobnih iskaznica, vozačkih dozvola, a ukidaju se knjižica vozila te radna knjižica koja će prijeći u elektronski oblik. Ministarstvo unutarnjih poslova  na svojim je internetskim stranicama građanima prezentiralo promijenjene osobne dokumente.

Iz MUP-a naglašavaju da građani nakon 1. srpnja 2013., odnosno nakon što Hrvatska postane 28. članica Europske unije neće morati mijenjati niti jedan osobni dokument. Svi dokumenti će vrijediti do datuma isteka.

Putovnice

Putovnice koje se u Republici Hrvatskoj izdaju od 29. lipnja 2009. godine u skladu su s međunarodnim propisima kojima su regulirani standardi zaštite i biometrija u putnim dokumentima izdanima od strane zemalja članica Europske unije te se stoga neće morati mijenjati. Stare putne isprave važe do isteka roka na koje su izdane.

Osobne iskaznice

Pitanja vezana uz osobne iskaznice uređuju nacionala zakonodavstva svake zemlje članice, tako da ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju ne uvjetuje izdavanje novih osobnih iskaznica za hrvatske državljane.

Osim osobnih iskaznica koje se izdaju od 1. siječnja 2003. godine, u opticaju je i određeni broj osobnih iskaznica izdanih s rokom važenja trajno osobama starijim od 65 godina. Građani koji imaju te osobne iskaznice ne moraju ih mijenjati. No, od dana stupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji  te osobne iskaznice građani ne mogu koristiti  kao putne isprave za prelazak državne granice jer ne odgovaraju sadašnjim međunarodnim standardima zaštite.Ove osobne građani će morati mijenjati nakon 1.7.2013. samo ako će željeti s osobnom prelaziti granicu

Hrvatski državljani koji će nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji htjeti i dalje sa osobnom iskaznicom izdanom prije 1. siječnja 2003. godine ulaziti na teritorij zemalja koje to dozvoljavaju, a koji  zbog viših troškova izdavanja neće htjeti izvaditi putovnicu, morat će svoju važeću osobnu iskaznicu zamijeniti novom.Nove osobne izdavat će se od 1.6.2013.

U prvoj fazi (od 1. lipnja 2013.) osobna iskaznica  bit će redizajnirana, s unaprijeđenim elementima zaštite. U drugoj fazi provedbe projekta izdavat će se osobne iskaznice s elektroničkim nosačem podataka (čipom) koji će omogućiti elektronski potpis nositelja osobne iskaznice.
Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici na osobnu iskaznicu se dodaje podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB-U). Predviđena je mogućnost izdavanja osobnih iskaznica i djeci mlađoj od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, budući da će državljani Republike Hrvatske nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji moći prelaziti unutarnje granice Europske unije samo s važećom osobnom iskaznicom.Nova osobna će sadržati OIB

Vozačke dozvole

Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama propisan je jedinstven kartični obrazac vozačke dozvole za sve države članice Europske unije. Novi obrazac vozačke dozvole se izdaje od 19. siječnja 2013. godine, a države članice su u obvezi da ranije izdane obrasce vozačkih dozvola u papirnatom obliku zamijene obrascem vozačke dozvole u obliku kartice do 19. siječnja 2033. godine.
Republika Hrvatska implementirala je u nacionalno zakonodavstvo navedene propise. Vozačke dozvole u obliku kartice počet će se izdavati 1.srpnja 2013. godine, no vozačke dozvole u papirnatom obliku će biti važeće do isteka roka njihove valjanosti, a najdulje do 19. siječnja 2033. godine.Prednja strana nove vozačke dozvole koja će se izdavati od 1.7.2013.

Vozačke dozvole u obliku kartice na temelju odredbi tog Pravilnika počet će se u Republici Hrvatskoj izdavati 1. srpnja 2013. godine.  Vozačke dozvole izdane do navedenog datuma će biti važeće do isteka roka važenja na koji su izdane, a najduže do 19. siječnja 2033. godine.Poleđina nove vozačke dozvole koja će se izvati od 1.7.2013.Stare vozačke dozvole vrijedit će do 19.1.2033.

Vozila i registracija

Uredbom Vijeća (EZ) o priznavanju razlikovnih oznaka država članica u kojima su registrirana motorna vozila i njihove prikolice u prometu unutar Europske unije, propisan je izgled razlikovnog  znaka države članice (europski logo) u koji se upisuje međunarodna oznaka države.

Uredba se primjenjuje na vozila registrirana u državama članicama koja prometuju unutar Europske unije i propisuje obvezu država članica da priznaju razlikovni znak istaknut na krajnjem lijevom rubu registarske pločice. Ukoliko vozilo na registarskoj pločici ima europski logo s međunarodnom oznakom države ne mora biti označeno naljepnicom koja sadrži međunarodnu oznaku države po Bečkoj konvenciji o prometu na cestama. Ta Uredba ne propisuje obvezu uvođenja razlikovnog znaka na registarskoj pločici. Iako Republika Hrvatska ne mora mijenjati registarske pločice danom pristupanja Europskoj uniji, razmatraju se rješenja oko uvođenja novih registarskih pločica u Republici Hrvatskoj s europskim logom, ali odluka o tome još nije donesena.

Radi usklađivanja s Direktivama EU u planu je i izmjena obrasca prometne dozvole, dok bi se ujedno ukinula obveza izdavanja knjižice vozila.

Vlasnici vozila ne bi trebali mijenjati postojeće prometne dozvole sve do popunjenosti slobodnih rubrika produženja važenja postojeće prometne dozvole, odnosno situacija kada se i inače mijenjaju prometne dozvole (ako se mijenja vlasnik vozila, prebivalište odnosno sjedište vlasnika vozila u drugo registracijsko područje, registarska oznaka, vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije).

Izvor: Poslovni