U povodu 100.obljetnice izgradnnje Radničkog doma, u razdoblju od 20.-27. listopada, održat će se u prostorijama doma program obilježavanja, te izložba koju će postaviti Ivanka Cafuta. U obrazloženju za postavljanje izložbe Ivanka Cafuta je napisala:

 

Tijekom minulih stotinu godina Radnički dom u Slavonskom Brodu bio je sjedište sindikalnih organizacija i ishodište mnogobrojnih aktivnosti koje su radnici poduzimali kako bi ostvarili određene ekonomske, socijalne i političke ciljeve. U njemu su se okupljali nezaposleni radnici, a u vrijeme tarifnih i štrajkaških pokreta u Domu je djelovao štrajkaški odbor i radnička kuhinja. Cjelokupna kulturno-prosvjetna, sportska i druge aktivnost radništva, osobito prvih desetljeća njegova postojanja ne bi se mogle ni zamisliti bez ustanove kao stoje Radnički dom. Radnička prosvjetna grupa "Sloga" i Radničko kulturno-umjetničko i sportsko društvo "Jedinstvo", intenzivnim radom pojedinih sekcija okupljali su radništvo na mnogobrojnim manifestacijama te kulturno-prosvjetnim i sportskim aktivnostima.

 

Njihovo djelovanje nije se iskazivalo samo kao oblik borbe za radničko kulturno stvaralaštvo, nego i kao nastojanje za širom društvenom afirmacijom radnika, pri čemu se istodobno potirala i sindikalna isključivost koju su provodile pojedine sindikalne organizacije. U njegovim prostorima organizirane su radničke skupštine, sastanci, politički skupovi, kongresi, savjetovanja, prosvjedni skupovi, predavanja, kazališne predstave, koncerti, proslave, zabave,sijela...

 

Tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata korišten jeza bolničke potrebe. Nakon Drugog svjetskog rata njegove su prostore za raznovrsne aktivnosti koristili:Mjesno sindikalno vijeće,društveno-političke organizacije grada,omladina... Od 1957.godine u njemu je djelovalo "Radničko sveučilište" i Kino "Radnički dom". Od 1969. godine Radnički dom povjeren je na upravljanje i skrb RKUD-u „Đuro Đaković", a nakon 1991. Folklornom ansamblu Broda. Početkom Domovinskog rata u Domu je bila smještena Hrvatska vojska, a potom, sve do danas stjecište je kulturnog amaterizma Slavonskog Broda.

 

Kroz minulih stotinu godina, u prostore Radničkog doma utkalo se življenje niza naraštaja, od njegovih graditelja i boraca za ostvarenje radničkih prava, do nositelja i poštovatelja kulture, prosvjete, književnosti, umjetnosti, prijatelja sporta i zabave.