Od Organizacijskog odbora Druge međunarodne studentske konferencije Izazovi u odgoju i obrazovanju koja će se održati 22. i 23. svibnja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, dislociranom studiju u Slavonskome Brodu, dobili smo slijedeći dopis:

Organizaciju projekta provodi posebno osnovan u tu svrhu Organizacijski odbor Konferencije koji čine studenti Fakulteta. Tako je Organizacijski odbor podijeljen na nekoliko dijelova: znanstveni, društveni, informatički, komunikacijski, prevoditeljski, izdavački, lektoriranje, promidžbeni, financijski, smještaj, informativni te kreativni dio. Svaki dio bavi se određenom stavkom projekta i ima svog voditelja te članove. Na čelu Organizacijskog odbora je predsjednik Organizacijskog odbora te njegove dvije zamjenice. U Organizacijskom odboru Konferencije sudjeluju studenti svih godina na Fakultetu, a među njima su većinom izvrsni studenti/ice, koji se svojim radom i inovativnošću ističu na Fakultetu, a i šire.

Ciljevi Konferencije su međusobno povezivanje i suradnja studenata, komunikacija znanja i vještina, širenje međusobne tolerancije i dijaloga, očuvanje i promicanje kulturne baštine grada Slavonskoga Broda te ostalih mjesta, stručno usavršavanje studenata, interdisciplinarno povezivanje, znanstvenim istraživanjima o izazovima u odgoju i obrazovanju te njihovim radovima doprinijeti obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i šire. Već je poznata činjenica da na mladima svijet ostaje i upravo su studenti budući intelektualni vrh kako Hrvatske, tako i svijeta. Njihovo umrežavanje i razmjena ideja, mišljenja i znanja doprinosi ne samo njihovom osobnom uspjehu i napretku, već zajednici općenito.

Sudionici Konferencije su studenti različitih sveučilišta i fakulteta, iz Hrvatske i izvan nje, a svoje znanstvene radove mogu prijaviti pod jednu od sljedećih tema: odgoj i obrazovanje djece i mladih, razvoj jezika kod djece te radionice. Sve podteme trebaju uključivati problematiku vezanu za odgoj i obrazovanje djece i mladih. Moguće podteme su sljedeće: pedagoški i psihološki aspekti odgoja i obrazovanja djece i mladih, pedagoški i psihološki aspekti djela dječjih književnika/ica, uloga i važnost odgoja i obrazovanja, metodički postupci odgoja i obrazovanja, razvoj tolerancije kroz odgoj i obrazovanje djece i mladih, poticanje kreativnosti kroz jezik i dječju književnost, odgoj i obrazovanje uz pomoć novih tehnologija, multimedija i dječji književnici/ice, multikulturalnost u odgoju i obrazovanju, arhaizmi u dječjoj književnosti, religijski aspekti u djelima dječjih književnika/ica, odgoj i obrazovanje u slikarstvu, kiparstvu i ostalim umjetnostima, razvijanje kritičkog pogleda na odgoj i obrazovanje djece i mladih...

Osim znanstvenog dijela Konferencije koji uključuje prezentaciju studentskih znanstvenih radova i radionica, osmišljen je i društveni dio Konferencije predviđen za studentska druženja i izlete. Tako za vrijeme Konferencije studenti mogu upoznati znamenitosti Slavonskoga Broda.

Za promoviranje Konferencije studenti su osmislili poseban logo, a u pripremi je izrada plakata i letaka. U promoviranje Konferencije uključili smo također sve Studentske zborove u Hrvatskoj koji su se rado odazvali našem pozivu.

Donacije za Konferenciju su dobrodošle u svrhu promoviranja i medijskog oglašavanja informacija vezanih za Konferenciju, izrade promidžbenih letaka, plakata i obavijesti, organizaciju domjenka za sudionike, izdavanja i tiskanja zbornika radova s Konferencije, tiskanja konferencijskih knjiga sažetaka te konferencijskih paketa. Materijalno ili drugačije potpomažući naš projekt omogućujete da se on održi, sudjelujete u očuvanju i promicanju kulturne baštine Slavonskoga Broda te potičete suradnju i povezanost našeg Sveučilišta i Grada sa sveučilištima unutar i izvan Hrvatske, te potpomažete stručno usavršavanje studenata.

Očekivani rezultati projekta su dobar odaziv studenata iz Hrvatske i izvan nje, uspješna organizacija i provedba Konferencije, stručno usavršavanje i povezivanje studenata, nove znanstvene spoznaje važne za odgojno-obrazovni sustav te očuvanje tradicije i kulture.

Bilo bi nam drago kad biste podržali naš projekt te nam pomogli u njegovoj transparentnosti i na taj način ne samo osigurali što veći odaziv studenata na Konferenciju, već i pomogli u širenju kulturnih vrijednosti.