Nakon političkih čistki provedenih 2015. godine broj zaposlenika brodske Gradske uprave smanjio se s 87 na 75 zaposlenika. Zaključno s 30. 6. 2019. godine broj zaposlenika se povećao na 94 zaposlenika. Paralelno sa zapošljavanjem novih zaposlenika nastavljene su političke čistke nepodobnih. Metoda kojom se provode političke čistke u Gradskoj upravi je mijenjanje Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda kojim se propisuje sistematizacija radnih mjesta i tražena stručna sprema za svako radno mjesto. Zloupotrebom izmjena Pravilnika o unutarnjem redu ukidaju se radna mjesta nepodobnih zaposlenika ili se mijenja tražena stručna sprema za njihova radna mjesta čime nepodobni zaposlenici preko noći postaju višak. Dokaz da se izmjene Pravilnika o unutarnjem redu zloupotrebljavaju za političke čistke i za oslobađanje radnih mjesta za podobne je šokantni podatak da je gradska vlast od 22. svibnja 2017. godine navedeni Pravilnik mijenjala čak deset puta. Gradskom upravom vlada se pomoću terora straha i maltretiranja jer i najbolji zaposlenici preko noći mogu postati višak ako se ne pokore naredbama nadređenih čak i ako su one protuzakonite ili na štetu javnih interesa. Kaos u Gradskoj upravi najbolje je vidljiv u Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno redarstvo u kojem pročelnici daju ostavke jedan za drugim. Užas koji se događa u Gradskoj upravi javna je tajna Slavonskog Broda. Vrijeme je da brodska javnost iz prve ruke sazna istinu o teroriziranju nepodobnih zaposlenika u Gradskoj upravi.

Zovem se Duško Medaković. U Gradsku upravu prešao sam 01.01.2008. godine iz Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji po sili zakona. Dana 09.09.2009. Grad je protiv mene pokrenuo postupak na Službeničkom sudu. Koncem 2011. godine Grad je izgubio taj spor na Službeničkom sudu pa su me morali vratiti na posao i isplatiti mi razliku naknade što je s kamatama i sudskim troškovima gradski proračun stajalo oko 100 tisuća kn. U istom predmetu Grad Brod protiv mene je pokrenuo i kazneni postupak koji je također izgubio. Po povratku na radno mjesto bio sam izložen mobingu koji se u početku očitovao u nedobivanju poslova te u uskraćivanju nužnih radnih alata kao što su telefon, telefonski broj, pristup digitalnoj pisarnici te priključak na Internet. Kasnije sam dobio telefon i telefonski broj. Privremeni pročelnici počeli su mi davati poslove, ali su mi iste potom, bez ikakvog razloga, oduzimali. Proteklih pet godina radio sam na mjerenju kuća za izračune komunalne naknade iako sam po struci arhitekt. Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu moje radno mjesto je naprasno ukinuto pa sam kao višak stavljen na čekanje. Moju zamolbu za prebacivanjem na drugo radno mjesto za koje ispunjavam radne uvjete odbacili su novom izmjenom Pravilnika o unutarnjem redu kojom su ukinuli slobodno radno mjesto. Zbog zloupotrebe izmjena navedenog Pravilnika i pretrpljenog mobinga podnio sam kaznenu prijavu protiv privremene pročelnice Albine Anđelić i svih ostalih nadređenih privremenih pročelnika.

Zovem se Irena Bajan. U Gradskoj upravi radila sam kao komunalni redar pri čemu sam bila izložena mobingu koji se očitovao i u više od deset protuzakonito izdanih upozorenja te u sporu na Službeničkom sudu pri čemu je Grad predlagao otkaz, ali je i u mom slučaju Grad izgubio spor. Komunalni redari izloženi su strašnom psiho teroru zbog čega većina obolijeva, a jedan redar je čak bio i hospitaliziran. Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu promijenjena je tražena stručna sprema čime smo ja i dvoje kolega postali višak, a na naša rada mjesta su prebačena dva bivša pročelnika. Nakon istek rok raspolaganja od tri mjeseca radni odnos mi je, po sili zakona, prestao 28.2.2019. Dana 1.3.2019. brodski Vodovod zapošljava pet djelatnika sa srednjom stručnom spremom, a da mi nisu prethodno ponudili prelazak na drugo radno mjesto u Vodovod iako sam zadovoljavala tražene stručne kvalifikacije. Na moju žalbu na Rješenje o prestanku radnog odnosa Grad se nije očitovao sve do pokretanja sudskog spora pri čemu su se pokušali obraniti lažiranim antidatiranim rješenjem. Protiv navedenog gradonačelnikovog antidatiranog Rješenja na moju žalbu Sindikat je podnio upravnu tužbu čiji ishod se tek očekuje.

Slavica Lemaić:

Iz svega navedenog jasno je da se u ovim slučajevima radi o očitim primjerima političkih čistki nepodobnih zaposlenika Gradske uprave. Javno postavljam pitanje gradonačelniku zašto ne ukine radno mjesto pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo Ankice Majetić, ako Grad nije nadležan za gospodarstvo, kao što to gradonačelnik uporno tvrdi? Zašto ne ukine Upravni odjel za gospodarstvo? Naša nezavisna lista osuđuje političke čiste nepodobnih zaposlenika Gradske uprave. Takva praksa pod hitno mora prestati.