Ovih dana u Eko-Integrala smo zaprimili prijedlog Zapisnika sa 8. sastanak Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka na području grada Slavonskog Broda, održanog dana 17. ožujka 2021..

U najkraćem mogućem roku poslali smo Povjerenstvu korekcije ispred Eko-Integrala i ukazali na neke korekcije vezano za problematiku brodskog zraka. Budući da je sam prijedlog Zapisnika preopširan, a sastanak Povjerenstva trajao je duže od tri sata, usput Zapisnik još je u radnoj fazi, u prvom dijelu ovog članka samo ću se osvrnuti na predložene korekcije, a u drugom dijelu na neke značajne prijedloge i zaključke, ali i na neke važne činjenice za žurno rješavanje, kako bi se što prije poboljšala ova situacija s brodskim zrakom.

Korekcije na prijedlog Zapisnika sa 8. sastanak Povjerenstva

Upućene su nekoliko primjedbe i korekcije Povjerenstvu. Točnije četiri, po jedna uz svaku točku od Točke 2., do Točke 5. po dnevnom redu sastanka.

Sve su te važne primjedbe, počevši od ponovog izdavanja ekološke (okolišne) dozvole Rafineriji koje slijedi u prosincu ove godine, preko vođenja Registra onečišćenja za brodsko područje i to način paralelnog praćenja onečišćenja u Slavonskom i Bosanskom Brodu, mogućnosti uvođenja električnih autobusa u brodskom javnom prijevozu, poboljšanja energetske učinkovitosti Kazališno-koncertne dvorane, zahtjeva Županijske skupštine prema “Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za sufinanciranje cjelovite energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada u iznosu od 80%”, sve do ukazivanja na činjenice da prekoračenja u zimskim mjesecima na MP SB-1, ali rjeđe i na MP SB-2 znala su biti i ekstremno visoka!

Tako po našem mišljenju iza rečenice u TOČKI 2.: “Sukladno navedenom vidljivo je da je suradnja sa institucijama Republike Srpske vrlo loša…”, trebalo bi još stajati:

Vezano za problematiku Rafinerije, iz Eko-Integrala je ukazano na eventualni problem novog izdavanja ekološke (okolišne) dozvole Rafineriji koji slijedi u prosincu ove godine. A također je zatraženo da se nikako ne odustaje od osnovnog koncepta Registra onečišćenja za brodsko područje, tj. praćenja onečišćenja paralelno i u Slavonskom i Bosanskom Brodu!

Također je primijećena jedna fraza, konstrukcija rečenica s kojima se mi iz Eko-Integrala ne možemo složiti, a još manje kao zaključak jer u TOČKI 3. ZAKLJUČNO piše:

“Međutim, i dalje se bilježe prekoračenja propisanih vrijednosti. Na Grad SB nije izdvojeni slučaj…”!

No, nikako ne stoji da je u Gradu Slavonskom Brodu samo je riječ o običnom “prekoračenju propisanih vrijednosti”. Tu rečenicu, na osnovu mog izlaganja na Povjerenstvu o ‘stvarnom prekoračenju’ kada su brodske mjerne postaje (često) bile u ‘LJUBIČASTOM’, trebalo bi formularati ovako:

“Međutim, i dalje se bilježe prekoračenja propisanih vrijednosti koja su u zimskim mjesecima na MP SB-1, ali rjeđe i na MP SB-2, ponekad i u dužem razdoblju znala su biti i ekstremno visoka. No Grad SB nije izdvojeni slučaj…”.

Nadalje, u TOČKI 4. prije “ZAKLJUČNO” stoji rečenica: “Također, raspravljalo se o mogućnostima javnog prijevoza i prelaska na alternativna goriva u javnom provozu.”, koja na osnovu izloženog (možda) bi se mogla preformulirati:

“Također, raspravljalo se o mogućnostima javnog prijevoza i prelaska na alternativna goriva, mogućnost uvođenja električnih autobusa u javnom prijevozu. Istaknuta i potreba poboljšanja energetske učinkovitosti Kazališno-koncertne dvorane (ložena na mazut), gdje se sastanak Povjerenstva održavalo.”.

Dok u TOČKI 5. svakako bi trebalo stajati i ovo:

Peter Tot-Đerđ iz Eko-Integrala je prezentirao da je na tematskoj sjednici Županijske skupštine o brodskom zraku, koja je održana dana 17. lipnja 2020. godine donesen je zaključak u kojem je zatraženo “od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sufinanciranje cjelovite energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada … u iznosu od 80%…”.”.

Neke značajne informacije i zaključci sa 8. sastanak Povjerenstva

U prijedlogu Zapisnika potvrđuje se činjenično stanje o onečišćenju brodskog zraka: “Sukladno rezultatima mjerenja kvalitete zraka zrak je na području grada Slavonskog Broda u 2019. i 2020. godini bio II. kategorije za PM2,5, PM10 i B(a)P.”. Što znači da je riječ o onečišćenom zraku. Također je primijećeno   da je na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 u 2020. godini zrak II kategorije (onečišćen zrak) i obzirom na sumporovodik (H2S), ali pretpostavljamo i na prizemni ozon (O3).

Nadalje, “dodatno je dana informacija da je (saborski) Odbor (zaštitu okoliša i prirode) sukladno iznesenim stajalištima u provedenoj raspravi, donio na 51. sjednici Odbora održanoj 19. lipnja 2019. godine Zaključke vezane uz tematsku sjednicu među kojima je i prihvaćanje predmetnog Izvješće te je predložen niz aktivnosti koje bi Ministarstvo trebalo intenzivirati. Također, tijekom prve polovice 2020. godine Odboru je dostavljeno Izvješće o realizaciji Zaključaka sa 51. sjednice.”. Nažalost to Izvješće nije ni putem Odbora, ali ni Ministarstva nije došlo u Eko-Integral!

Također smo na sastanku saznali da dana “23. veljače 2021. godine generalni konzul RH u Bosni i Hercegovini, g. Zoran Piličić je zajedno s konzulom savjetnikom, g. Antom Franjićem posjetio RNB. Domaćin im je bio g. Anatoly Karalyus, generalni direktor Rafinerije nafte Brod.

… Prema izjavi g. Karalyusa, trenutno se u Rafineriji rade uglavnom poslovi saniranja, remonta i demontiranja starih postrojenja i opreme. … iznio je i osnovne smjernice daljnjeg razvoja Rafinerije, naglasivši da je u ovom trenutku fokus na razvoju poslovanja s komprimiranim plinom, a koji će dolaziti do RNB po završetku Projekta plinofikacije RNB.

Sve pripreme za to su napravljene s obje strane Save te se spajanje plinskih instalacija podvodnim kanalom ispod Save očekuje vrlo brzo. S tim u vezi planirano je dana 1. srpnja 2021. probno otvaranje i stavljanje u pogon plinske stanice...

Opcije i načini rafinerijskog poslovanja se, po riječima g. Karalyusa, razmatraju te se u tom kontekstu sagledavaju potrebe i uvjeti tržišta, o čemu će ovisiti konačna odluka, što izgledno može dovesti i do odustajanja od klasičnog rafinerijskog poslovanja.”. Živi bili, pa vidjeli!

“Dodatno je gđa Martina Zupan Urek informirala prisutne o statusu realizacije projekta „Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca – Rafinerija nafte Brod (RNB) od strane opskrbljivača – CRODUX PLIN d.o.o. izravnim priključenjem RNB na plinski transportni sustav Republike Hrvatske na mjestu MRS Slobodnica“. Projekt se nalazi u završnoj fazi te njegov završetak očekuje do kraja ožujka 2021. godine.”.

Posebno je istaknuta na sastanku Povjerenstva jedna zabrinjavajuća činjenica: “... suradnja je sa institucijama Republike Srpske vrlo loša za razliku od suradnje s RNB koju možemo ocijeniti zadovoljavajućom.”.

A također je važno spomenuti: “Ministarstvo će službenim putem zatražiti od JANAF-a informaciju o trgovinskoj suradnji s RNB za period 2018. - 2020. godina.”.

Puno se govorilo i o kašnjenju donošenja  Akcijskog plana sa strane Grada Slavonskog Broda.

Na kraju je zaključeno: ”Potrebno je žurno donošenje Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete za Grad Slavonski Brod sadržajno izrađenog sukladno svim prijedlozima ovoga Ministarstva.

Sve predložene mjere (sa strane sudionika sastanka) mogu biti dio novog Akcijskog plana, ali iste moraju imati jasnu procjenu učinka i kvantitativni doprinos u smanjenju emisija te definiranu godinu postizanja sukladnosti…”!

Još informacije o brodskom zraku i o 'standardnom hodu' onečišćenja zraka u Rafineriji

Posebno treba istaknuti značaj informacije o brodskom zraku izrečene sa strane Ministarstva. Ona je važna jer su uočena neka poboljšanja, ali po običaju ona se (opet) oslanja na staru, u posljednje vrijeme više puta spomenutu tezu o kućnim ložištima i prometu:

Sadašnje onečišćenje prati silazni trend zadnjih nekoliko godina. Najveći broj dana u kojima su povišene koncentracije lebdećih čestica i benzo(a)pirena raspoređeno je u hladnijem dijelu godine i prilikom nepovoljnih meteoroloških prilika, kada su dominantni izvor onečišćenja uz promet i industriju, kućna ložišta s nepotpunim sagorijevanjem biomase gdje sustav grijanja nije centraliziran (putem toplana) i gdje je individualno grijanje kućanstava.”.

Svakako sve to se u Eko-Integralu uvažava, ali mišljenja smo da pored utjecaja lokalnih i daljinskih zagađivača, meteoroloških uvjeta, postoji još uvijek utjecaj raznih (nejasnih) radova u Rafineriji nafte Brod.

Više puta i poslije sastanka smo ukazali na specifičan 'standardni hod' onečišćenja zraka lebdećim česticama PM10 u Rafineriji. Navešćemo samo neke datumu u posljednje vrijeme, kada je on bio više nego očigledan i skoro u kontinuitetu: 29.03., 30.03., 31.03., 01.04. i 05.04.2021. god.. Vidi priloge u Galeriji!

Posebno ću dati jedan širi opis od dana 06.04.2021. god., što možete vidjeti i na ‘fejsu’:

“Jutros je brodska mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafinerije) ponovo i to već 5 sati jedina MP u Hrvatskoj u ŽUTOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html). Dok mjerna postaja kod Stadiona kraj Save još uvijek (od 25.03. od 12 00 sati) nije u funkciji!

Uskršnji blagdani su jedni od najpovoljnijih za analizu utjecaja zagađivača na brodski zrak! Budući da većinom ne radi nitko, nijedna firma, a i ljudi također miruju… U prilogu je grafikon od 03. - 06.04. sa satnim koncentracijama lebdećih čestica PM2.5 s Jelasa (nasuprot Rafinerije). Također i grafikon od 05.04. sa satnim koncentracijama lebdećih čestica PM10 sa mjerne stanice iz Rafinerije!

Vidi se da je sinoć ponovo uočen 'standardni hod' onečišćenja zraka u Rafineriji i mjerene su koncentracije lebdećih čestica PM10 iznad 100 µg/m3 (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica)! A 2 - 3 dana prije za vrijeme blagdana, preko dana su mjerene koncentracije samo od 20 - 25 µg/m3, pa i ispod toga, dok u večernjim satima uvijek ispod 48 µg/m3!

Na grafikonu o satnim koncentracijama lebdećih čestica PM2.5 s Jelasa (nasuprot Rafinerije) vidi se da do sinoćnog rasta koncentracije lebdećih čestica PM10 u Rafineriji, uopće na brodskoj mjernoj postaji nisu ili rijetko se mjerile koncentracije lebdećih čestica PM2.5 iznad 16 µg/m3, pa i oko minimalnih 3 - 8 µg/m3!

Vrlo je očigledan i tu utjecaj emisije iz Rafineriji i to koncentracije lebdećih čestica PM10 na onečišćenje brodskog zraka! Valjda to svatko vidi i shvaća!!!