Ženska fronta za radna i socijalna prava, nakon uvida u konačnu verziju Zakona o radu koja je upućena na Vladu, obraća se javnim pozivom Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, ali i svim ženskim strukturama saborskih političkih stranaka i zahtijeva da se hitno založe za očuvanje apsolutne zaštite trudnica i rodilja od otkaza. Podsjećamo pravobraniteljicu Višnju Ljubičić na njezinu nedavnu izjavu kako će se loša rješenja predloženog ZOR-a prelomiti na leđima žena. Upravo tome i svjedočimo jer se ZOR-om neskriveno pogoduje isključivo poslodavcima, a nauštrb cjelokupnog radništva, s naglaskom na one najranjivije: žene, radnike i radnice pred mirovinom te napose trudnice i rodilje.Zaštita trudnica od otkaza, kao i njihovo apsolutno pravo na povratak na isto ili slično radno mjesto po porodiljnom dopustu tradicionalno spadaju pod ljudska prava. Hrvatskim ZOR-om sva se ta prava nedvosmisleno ukidaju.

Dosadašnja zakonska rješenja osiguravala su da nakon proteka rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog i drugih dopusta radnik koji je koristio neko od tih prava ima pravo povratka na poslove na kojima je radio prije njihovog korištenja. Novim ZOR-om uvedena je mogućnost davanja otkaza „ako poslodavac nije u mogućnosti radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova ili ako radnik odbije ponuđenu izmjenu ugovora o radu“. Ovakvim se propisom uvodi mogućnost otkazivanja ugovora o radu bez ikakvog objašnjenja onim ženama koje su imale sreće da su uspjele zadržati posao tijekom trudnoće i porodiljnog dopusta.Ženska fronta je također opetovano upozoravala kako se u novom ZOR-u među ciljevima ne navodi smanjenje korištenja ugovora na određeno, koji bi trebao biti iznimka pri zasnivanju radnog odnosa i prijelazni oblik zapošljavanja, a ne pravilo. Upravo suprotno – novi ZOR osnaživanjem ovih i ostalih nesigurnih oblika rada dodatno otežava položaj trudnica. Poslodavac trudnicu nije dužan zadržati na radu nakon što je istekao rok na koji je ugovor sklopljen, pa Fronta i dalje zahtijeva da se svim zaposlenim trudnicama zakonski osigura produljenje ugovora do isteka svih prava za vrijeme trudnoće, porodiljnog i roditeljskog  dopusta.

Samo u 2012. godini 92% novopotpisanih ugovora bili su ugovori na određeno vrijeme. Kao što smo već naglasile, posebno je težak položaj trudnica i majki zaposlenih na određeno vrijeme. Prema podacima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova oko 90% novozaposlenih žena radi na određeno vrijeme. 64,9% tih žena je u fertilnoj dobi, a 43,4% je bez djece, iako ih želi imati. Kao najčešću vrstu spolne diskriminacije (temeljem trudnoće i obaveza prema djeci), njih čak 34,1% navodi neproduživanje ugovora o radu. Od 176 ispitanica koje su se našle u situaciji u kojoj im nije produžen ugovor o radu, njih 63,6% smatra kako im je poslodavac uskratio produženje ugovora o radu jer su zatrudnjele ili koristile rodiljna prava. Dakle, rad na određeno i slični nesigurni oblici rada posebno diskriminiraju žene na temelju trudnoće i majčinstva. Uz dokidanje prava na pristojan život od rada, prava na slobodno vrijeme i kredit, novi ZOR de facto dokida i pravo na zasnivanje obitelji.

Ženska fronta za radna i socijalna prava zahtijeva od Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i ženskih struktura parlamentarnih stranaka da jasno stanu u obranu stečenih prava žena i ne dopuste donošenje Zakona o radu koji uz potpunu fleksibilizaciju radnog zakonodavstva dodatno diskriminira trudnice i rodilje.

Izvor: lupiga