Dok dječakovo beživotno tijelo prekriveno plahtom leži na pijesku Poloja, prije no što će ga grobljanski radnici u limenom kovčegu odnijeti, istovremeno, nekoliko metara dalje, sve ide dalje: liječnici, spasitelji, kupači i Sava.

Pažljivo pogledajte ovu fotografiju.