Skitam  da ne pitam. Polako stižu odgovori, ali još ni hu, a ni bu od naj transparetmijeg među pitanima nema mog grada. Odgovorili su i malo prije roka za sad: Zadar, Zagreb, Pula i Varaždin. Kao nastavak kolumne  http://www.sbperiskop.net/kolumne/vkrnic/vanja-krnic-pitam-da-ne-skitam

Psst u Slavonski Brod poslao sam još jedan mail privremenoj pročelnici da podsjetim na sadržaj, ali dalje šute dok je u prvo dijelu uzorak bio  skromnih dva grada od deve. Trenutno je 4 od 9.. Uz napomenu da je Varaždin nadopunio odgovor  poslao sad potpun odgovor koji objavljujem Moj grad je u prednost, poslao sam dva maila, da budem siguran.

Rezultat je da nisam siguran da su pročitali mail. Hoće uvjeren sam s skepsom i odgovoriti na isti, ali da opet podsjetim što sam pitao

„Poštovana/i,

molim Vas  da  sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s čankom 17 stavkom 1. točkom  2. Zakona o pravu na pristup informacijama odgovorite u roku od 15 dana na slijedeći upit .

-Da li grad u stanogradnji planira izgradnju stanova prilagođenih za život mladih osoba s invaliditetom?

- Da li sve novoizgrađene ugrade imaju pristup osobama s invaliditetom, kao i njihovu mogućnost pristupa u iste?

-Da li grad posjeduje svoje stanove koji su prilagođeni osobama s invaliditetom i ako da u kojem broju?

- U  kojoj mjeri je prilagođen gradski javni prijevoz  osobama s invaliditetom( osobama koja koriste invalidska kolica)?

- Gradska  poduzeća u vlasništvu grada, ustanove, vrtići škole da li imaju  omogućen pristup osobama s invaliditetom?

Sakupljeni odgovori bit će u cijelosti objavljeni. 

Unaprijed se radujem  odgovoru

Srdačno

Vanja Krnić, kolumnist sbperiskop.net

ODGOVORI

Poštovana gospođo Krnić,

šaljem vam odgovore na vaša pitanja vezano uz omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom u gradu Varaždinu.

HNK Varaždin prvi je od svih nacionalnih kazališta u Hrvatskoj koji ima lift za omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom. Od objekata Gradskog muzeja Varaždin, palača Herzer ima lift, a u planu je i ugradnja u palaču Sermage. U Gradskoj vijećnici u kojoj se nalaze Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, omogućen je pristup osobama s invaliditetom u prizemlje, dok je na lokaciji Preradovićeva na kojoj se nalaze Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo te Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  pristup omogućen liftom na sve katove. Gradska knjižnica također ima prilagođen pristup, kao i Gradski bazeni, stadion Sloboda i sportske dvorane Graberje i Arena Varaždin. Vezano uz dječje vrtiće i osnovne škole, šaljem vam podatke u nastavku

Dodatak

Poštovani,

Dostavljamo objedinjene odgovore na pitanja u nastavku, a vezano na pristupe za invalidne osobe

- Da li grad posjeduje svoje stanove koji su prilagođeni osobama s invaliditetom i ako da u kojem broju?

Osim stanova starije izgradnje koji su posebnim propisima pripali na upravljanje ili u vlasništvo Gradu Varaždinu, Grad Varaždin je investitor i vlasnik  5 višestambenih objekata s ukupno 164 stana, a 8 stanova  je još u fazi izgradnje prilagođeno stanovanju osoba s invaliditetom, te su i dodijeljeni u najam osobama s invaliditetom, odnosno obiteljima čiji su članovi. Također, dodatnih 16 stanova se određenim zahvatima  mogu prilagoditi stanovanju osoba s invaliditetom.

 Neki od izgrađenih stanova u zgradama u kojima je investitor bila Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin prilagođeni su za život osoba s invaliditetom (prilagođena kupaonica, širi otvori za vrata). Sve zgrade kojima je investitor Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin imaju pristup osobama s invaliditetom, kao i njihovu mogućnost pristupa u iste.

-          U  kojoj mjeri je prilagođen gradski javni prijevoz  osobama s invaliditetom(npr. osobama koja koriste invalidska kolica)?

Gradski prijevoz

Koncesionar nastoji svim putnicima na gradskim linijama izaći u susret, posebno umirovljenicima i starijim osobama koji teže ulaze u autobus. Na pojedinim linijama prometuju autobusi s pokretnim stepenicama,  a na liniji 2 je prometovao autobus prilagođen osobama s invaliditetom. Grad će, prema mogućnostima,  u dogovoru s koncesionarom poduzimati korake na prilagođavanju gradskog javnog prijevoza osobama s invaliditetom.

Dok pišem nadopunu od Varaždina  stigao je i odgovor

 Grad PULA

PREDMET: pristup informacijama odgovor, dostavlja se Poštovani, Grad Pula kontinuirano provodi aktivnosti s ciljem povećanja svog stambenog fonda prilikom čega, u okviru mogućnosti, a nastavno na iskazane potrebe kod dodjele postojećih građevina vodi računa da se maksimalno prilagode potrebama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kao što će se nastaviti voditi računa da stanovi budu prilagođeni i prilikom nove gradnje. Briga o potrebama osoba s invaliditetom jedan je od ključnih prioriteta Grada Pula shodno čemu i u fokusu aktivnosti svakog projektiranja nove ili adaptacije već postojeće građevine kojih je investitor. Intencija je olakšati mobilnost i povećati dostupnost svih sadržaja, a u konačnici i samu kvalitetu života osobama smanjene pokretljivosti u gradu Puli. Tako su primjerice, na prometnicama koje su rekonstruirane izgrađene rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, diljem grada osigurana su parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom i to u većem postotku no što je to zakonom propisano, uređene su plaže za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću kao što je to primjerice plaža na Hidrobazi, kupalište Valkane… Autobusi javnog gradskog prijevoza Pulaprometa također su prilagođeni osobama s invaliditetom na način da su opremljeni rampama radi lakšeg ulaska u autobuse, a u svakom autobusu je na sredini autobusa predviđeno posebno opremljeno mjesto za siguran prijevoz osoba s invaliditetom (sa sigurnosnim pojasom). Osim navedenog svi autobusi imaju i mogućnost tzk. „kneelinga“ tj. bočnog nagiba cijelog autobusa na autobusnom stajalištu također radi lakšeg ulaska ili izlaska osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Nadalje, prilagođene su i gradske ustanove u kulturi kojih je Grad Pula osnivač. Uz prostore mjesnih odbora koji su prilagođeni sukladno mogućnosti posebno se vodi računa i o pristupačnosti predškolskih i školskih ustanova u kontekstu kojemu se može navesti prilagođeni dječji vrtići Centar, Zvjezdice, Veli Vrh, Loptice, Padulj, Izvor, Veruda, Monte Zaro i drugi kao i osnovne škole Tone Peruška (sanitarni čvor), Šijana (vertikalno podiznu platformu i sanitarni čvor), Kaštanjer (na ulazu rampu i sanitarni čvor), Stoja (lift i sanitarni čvor), te Veruda, Vidikovac i Veli Vrh u potpunosti prilagođeni. Grad Pula ima izrazito kvalitetnu suradnju i podrška je cijelom nizu udruga koje skrbe o onima kojima je pomoć najpotrebnija a tu svakako spadaju i udruge koje skrbe o osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti gdje se zajedničkom suradnjom provode brojni projekti koji doprinose povećanju kvalitete života. Uz suradnju Društva distrofičara Istre te saveza i udruga osoba s invaliditetom Istre, odnosno Pule, kontinuirano se ulaže u poboljšanje njihova položaja prilikom čega je Grada uvijek otvoren za nove ideje i inicijative koje će omogućiti još veću socijalizaciju, mobilnost i neovisnost osoba s invaliditetom. Valja napomenuti da je Grad Pula još od 1998. godine uključen u mrežu hrvatskih zdravih gradova, te kroz programe javnih potreba financira rad 40-ak udruga socijalne problematike, udruge osoba s poteškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom. Udrugama su primjerice, ustupljeni gradski prostori na korištenje po minimalnom iznosu od jedne kune po metru kvadratnom te se konstantno radi na zadovoljavanju interesa osoba s invaliditetom. Slijedom navedenog, valja spomenuti da je Grad Pula Zaštitnoj radionici Tekop Nova Pula - Officina per la tutela Tekop Nova Pola osigurao i ustupio bez naknade poslovni prostor veličine 388 četvornih metara, te je, obzirom na važnost cjelokupnog rada pogona, Tekop Novu oslobodio od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 180 tisuća kuna, a Zaštitna radionica Tekop Nova ishodila je bespovratna sredstva za rekonstrukciju, razvoj poslovnih procesa i novih tehnologija u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u proizvodnji tekstilnih proizvoda. Danas je pogon, potpuno prilagođen za pristup i rad osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Uz navedeno, potpora se pruža i kroz izdvajanja iz proračuna. Naime, u proračunima za 2019. godinu za redovan rad radionice osigurano je 920 tisuća kuna, od čega je Grad Pula osigurao 370 tisuća kuna. Riječ je o sredstvima gradskog, odnosno županijskog proračuna koji je namijenjen subvencioniranju zaposlenosti osoba s invaliditetom i novo zapošljavanje osoba s invaliditetom. Na ovaj se način doprinosi poboljšanju uvjeta i kvaliteti radnog okruženja osoba s invaliditetom, a Grad Pula kao društveno odgovorna javna uprava ovakvim potezima nastoji dodatno potaknuti zapošljavanje osoba s invaliditetom kako bi se ublažile posljedice socijalne isključenosti i poboljšao njihov status u društvu. S poštovanjem, POMOĆNICA PROĈELNIKA Mirna Radolović, dipl. pravnik

 Grad Zagreb

1 dio

Grad Zagreb pri dodjeli stanova u najam sukladno odredbama  Odluke  o najmu stanova  (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 3/12, 15/12 i 22/13) osobama koje se kreću uz pomoć invalidskih pomagala osigurava stan odgovarajuće  površine sukladno čl. 29. Odluke, a da se isti nalazi u stambenoj zgradi s odgovarajućom prilaznom rampom, liftom ili u prizemlju bez građevinskih barijera (stepenica i sl.), te da predmetni stan svojom strukturom odgovara potrebama osoba sa invaliditetom.

Od 2013. godine do danas postupajući po obrazloženim mišljenjima Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, izvan liste reda prvenstva, temeljem članka 7. Odluke, pristupilo se rješavanju stambenog zbrinjavanja 83 građana koji se kreću uz pomoć ortopedskih pomagala.

Dio tih stanova izvedenim građevinskim radovima potpuno je prilagođen potrebama navedenih osoba, a 40 stanova su novoizgrađeni stanovi prilagođeni potrebama osoba sa invaliditetom odnosno osobama koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica ili stanovi za koje postoji mogućnost prilagodbe potrebama osoba sa invaliditetom  koje je Grad Zagreb u protekle 3 godine kupio za rješavanje stambenih potreba osoba sa invaliditetom.

S poštovanjem,

                                                                                PROČELNIK

                                                                                  Damir Lasić, mag.iur.

2 dio odgovora

„KLASA: 604-02/19-003/

URBROJ: 251-17-21/4-19-

 

PREDMET:  Upit novinara Vanje Krnića

                         -  odgovor 

 

                    Poštovani,

                         Grad Zagreb kontinuirano ulaže velike napore u prilagođavanju javnog gradskog prijevoza osobama s invaliditetom kako bi se one mogle neovisno kretati gradom i javnim površinama. U tu svrhu koristi se 142 niskopodnih tramvaja (48% od ukupnog broja tramvaja) te 362 niskopodnih autobusa (87.4% od ukupnog broja). Osobama s invaliditetom prilagođeno je 178 tramvajskih stajališta (69,3% od ukupnog broja). Da bi se mogla osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom vozilima javnog gradskog prijevoza u redovnom prometu, na inicijativu udruga osoba s invaliditetom, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. pokrenuo je projekt ugradnje pomičnih aluminijskih rampi u niskopodne tramvaje. Također, u tijeku je postupak nabave novih 60 niskopodnih tramvaja, koji će imati ugrađenu automatsku rampu.

                         Prijevoz specijaliziranim kombi vozilima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, utemeljen Odlukom o prijevozu putnika u javnom prometu Grada Zagreba (Sl.gl. 20/13, 25/13, 2/17), dio je javnog prijevoza koji nije linijski već se obavlja prema potrebama korisnika koji se kreću pomoću invalidskih kolica i imaju prebivalište u Gradu Zagrebu. Trenutno, vozni park se sastoji od 26 vozila od kojih je 16 za osobe s invaliditetom i 10 za djecu s teškoćama u razvoju. Do kraja 2019., bit će nabavljena još četiri vozila.

Pristupačnost odgojno-obrazovnim ustanovama

             Gradski ured za obrazovanje u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom sudjeluje u provedbi Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju  od  2016. do 2020. godine. Jedna od mjera koju spomenuta strategija obuhvaća je i utvrđivanje stanja i potreba prilagodbe postojećih građevina radi osiguranja pristupačnosti za potrebe djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama te osnovnim i srednjim školama u Gradu Zagrebu. S tim ciljem, ostvarena je suradnja  s odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim institucijama koje čine znatne napore kako bi se stručnim i kvalitetnim programima, mjerama i aktivnostima djelovalo u cilju što bolje inkluzije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove i redovne razredne odjele odgojno-obrazovnih ustanova Grada Zagreba.

                U predškolskim ustanovama kojima je Grad Zagreb osnivač učestalo se provode mjere rješavanja arhitektonskih barijera. Zahvaljujući Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju  od  2016. do 2020. godine kod samostalnih predškolskih ustanova omogućen je pristup djeci s invaliditetom rane i predškolske dobi. Postoji složenija problematika u područnim objektima predškolskih ustanova koji se nalaze u sklopu stambenih zgrada koja bi se zahvaljujući spomenutoj Strategiji trebala riješiti u najkraćem periodu. U postojećim osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima koji do 2016. godine nisu imali omogućen pristup za  učenike/učenice s invaliditetom prilagođavaju se pristupi poput postavljanja prilazne rampe, pokretne rampe ili skalamobila, sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom, postavljanja vrata minimalno širine 90 cm, a sve u cilju zadovoljavanja svih uvjeta za nesmetano kretanje učenika/učenica s tjelesnim invaliditetom u školskom prostoru.

S poštovanjem,

 

                                                                                                         PROČELNICA                

                                                                                            Romana Galić, univ.spec.act.soc.     „

 Za sad odgovori  pristižu. Ćetiri  odgovora ove kvalitete od devet je za respekt i optimizam, ali Zakon kaže da imamo pravo znati I optim. Nemam stav o kvaliteti odgovora do zaključenja kolumne, koje će bit za dva tjedna, ali već se vide razlike u kvaliteti istih.

 Zato apeliram :grade moj probudi se, budi transparentan, budi ono što jesi nagradu za zasluženu transparentnost dokaži i pokaži, budi Slavonski Brod svih građana našeg lijepog grada. Ja čekam odgovore, kao i Brođani, bez ikakvih političkih konotacija i primisli.