Za 11. Sjednicu Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda (11. travnja 2019.) predviđene su dvadesetčetiri (24) točke dnevnog reda (vidjeti na kraju članka!). Dvadeset pet vijećnika trebali bi istrčati iscrpljujući maratan vijećanja i donošenja odluka. Iz dosadašnjeg iskustva, prema izvješćima vjestonosnih medija i zapisnicima gradskovijećničkog sjedničarenja, tek nekoliko članova spremno je kako valja obaviti zadaću koja je pred njima. Većina je nedorasla odnosno nesposobna izvesti, u biti, visokostručan posao, ili, preciznije, svi ostali nisu dovoljno iskusni, nemaju potrebno znanje ni kontra ideje, pa se ne mogu efiksno (od)mjeriti s predlagačem – gradonačelnikom Mirkom Dusparom. Osim toga, nemaju ni daha ni srčanosti, ni kondicije, ni stila. Oni su trkači olovnih nogu. Tek tri-četiri hrabra i upućena kopernika pokušat će oboriti generalnu zapreku –  zastario ptolomejevski sustav, po kome se Grad i njegovi žitelji okreću oko Zemlje-gradonačelnika, a ne obratno – da bi se Mirko Duspara, prvi planet među jednakima, trebao okretati oko Sunca-Slavonskog Broda i građana, po putanji njihovih interesa. Daleko bi me odvelo ulaženje u detalje ove dvije alegorije, stoga, u jednoj rečenici treba zaključiti kako je omjer snaga u Gradskom vijeću nepovoljan po manjinu naoružanu borbenom skepsom i političkom nadarenošću, i hrabrošću da progovori o korupciji i nečinjenju, a povoljan za većinu koja naizust zna regleman, koja kao hipnotizirana, ropskom pokornošću i stuporozno diže svoje kočničarske ruke na mig predlagača odluka.

Od famoznog aktualnog sata, svojevrsne mrkve za podizanje ornosti trkača, sa značajem i značenjem njihove rudimantarne poduzetnosti u smislu fragmentarne i nejake kritike gradskih vlasti, pa do Prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu, odjekivat će salom za sastanke propagandističke floskule, kao da su nastale u Disneyevoj produkciji. Tu se penje, tu se pada, to je slavonskobrodska skalinada, ali bez ozljeda, modrica i krvi, baš kao u crtanim filmovima. Dvije-tri stotine metara dalje traje pomorba o kojoj vijećnici neće ni zucnuti. U škripcu okolnosti koje je stvorila parazitsko-uljebnička grupa moćnih i utjecajnih ljudi („duboki grad“), Brod napuštaju mladi i stručni ljudi. Ne treba biti istraživač oštrog oka da bi se primjetilo kako čitave ulice u središtu grada, poznate po poduzetništvu i trgovini, izgledaju kao da ih je pogodio moždani udar. Grad je obogaljen. Njegovo tijelo je otromboljeno. Grad je spram zahtjeva budućnosti olupina. Umjesto rasprave o njegovoj rehabilitaciji i regeneraciji, umjesto diskusije o novim trendovima i novim rutama, očekuje nas debata o grbovima i štitovima. Umjesto konstatacija o službenim "dojmljivim neupitnim istinama“, trebala bi se čuti rješenja i prognoze kako spasiti grad od nezavidne pozicije na nestabilnom društvenom tektonskom rasjedu kojeg neprestano proširuju bahatost, uskotračnost, ignorancija i kratkoročni interesi njegove posade na čelu s izgubljenim kapetanom preduge plovidbe.

Ipak, treba pomno pročitati hrpetinu priloženih materijala nastalih u birokratko-resavskoj školi. Svakako sve materijale treba pročitati, a naročito Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine (točka 8). Tko umije (i ima vremena), posebnu pažnju neka obrati svemu onome što se skrilo između redova, ono što nije vidljivo. Tekst je školski primjer kako se to radi na domaćem terenu. Ima tu i humorističkih poglavlja. U cjelini, materijali za 11. Sjednicu GV-a, navode na pomisao o Brodgateu, i paukolikoj organizaciji umreženog tipa. Opći osjećaj ugroženosti dobiva potvrdu dok se čitaju ovi suhoparni, bolimekuraczasve spisi i dokumenti. Zagađen, sve više provincijalan, zbijen, usandučen, zabačen… Brod je u fazi zabrinjavajućeg ulaska u sam ćorsokak kloake. A to je istovremeno ugroženost i duhovne i fizičke egzistencije građana. Žurno očekujem od vitalnih SF pregalaca, okupljenih, primjerice, oko Marsonikona,  da izdaju Priručnik za opstanak ili kako svladati širenje truljenja potaknuto „zdravim gradoljubljem“ kojeg promovira gradska vlast i pripadajuće kontrolirane institucije.

Vijećnici, vas nekoliko, ne kritizirajte samo, predložite alternative za povoljniji život onih koji moraju ostati u Brodu!

Ne brinite, dragi čitatelji, o redu koraka maratonske farse saznat ćete u izvješćima lokalnih podložničkih medija. Ističem, u izvješćima, a ne u analizama, jer za to nemaju ni daha ni srčanosti, ni kondicije, ni stila, baš kao da su vijećnici GV-a.

11. sjednica


Zakazana za 11.4.2019 u 8:00, Vukovarska 1

1. Aktualni sat

2. Izvješće Mandatne komisije o ostavci člana Gradskog vijeća i određivanje zamjenika člana

3. Kadrovska pitanja

4. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu

5. Prijedlozi odluka o zaduženjima Grada Slavonskog Broda:

6. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

7. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

8. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine


9. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Slavonski Brod

10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području grada Slavonskog Broda u 2019. godini

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području grada Slavonskog Brod


12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjim vrtićima


13. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Slavonskoga Broda

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod


  • a. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu ekonomske cijene sata drugog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini, odnosno drugog programa na srednjoškolskoj razini za školsku godinu 2019./2020. Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod


  • b. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Glazbene škole Slavonski Brod za školsku godinu 2019./2020. Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedloge Odluka o izmjenama i dopunama statuta osnovnih škola kojima je osnivač Grad Slavonski Brod


16. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu:


17. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2018. godini


18. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2018. godini


19. Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda u 2018. godini


20. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Slavonskog Broda u 2018. godini

21. Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2018. godini

22. Izvješće o stanju u prostoru grada Slavonskog Broda za razdoblje od 2013. do 2017. godine

23. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje od 2019. do 2022. godine


24. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu