Rafinerije ulja Modriča nastavila je negativno poslovanje i u prvom polugodištu 2013. godine. Gubitak u poslovanju iznosi 3,6 miliona KM i za gotovo pola miliona je veći u odnosu na isti period prošle godine. Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu i u prvom polugodištu je nastavila gomilanje gubitaka. Ovo preduzeće je od 1.januara do 30. juna 2013. iskazalo gubitak od 24.568.454 KM, dok akumulirani gubitak iznosi čak 479.612.447 KM.Taj novi minus povećao je i akumulirani gubitak Rafinerije ulja Modriča na 49,8 miliona KM, precizira se u polugodišnjem finansijskom izvještaju za 2013. godinu, objavljenom na Banjalučkoj berzi.

Rafinerija ulja je u prvih šest mjeseci ostvarila prihode u iznosu od 28,6 miliona KM, što je za gotovo 8,5 miliona KM manje u poređenju s prethodnom godinom kada su iznosili 36,8 miliona KM.

Prihodi od prodaje povezanim pravnim subjektima bili su 17,3 miliona.

Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca bio je 580 i ostao je isti u odnosu na 2012. godinu.

Rafinerija ulja u Modriči, kao i Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu i banjalučki "Nestro petrol“ su u većinskom vlasništvu ruske kompanije “Neftegazinkor”.

U prošlogodišnjem revizorskom izvještaju navedeno je da je Rafinerija ulja u Modriči prihvatila i potpisala korporativno solidarno jemstvo radi osiguranja zahtjeva "Vnješekonom banke“ iz Moskve kao zajmodavca po kreditu sklopljenom početkom 2008., kojim je dogovoreno dostavljanje novčanih sredstava do 40 miliona eura većinskom vlasniku, ruskom preduzeću "Neftegaz“.

Revizorska kuća "Deloitte“ Banja Luka skrenula je tada pažnju da je, po osnovu preuzetog korporativnog solidarnog jemstva, Rafinerija ulja time prihvatila bezuvjetnu uplatu bilo kojeg iznosa do visine od 40 miliona eura zajmodavcu i to u slučajevima dospjelih iznosa za uplatu po spomenutom kreditu.

GOMILANJE GUBITAKA U BRODU

Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu i u prvom polugodištu je nastavila gomilanje gubitaka.

Ovo preduzeće je  od 1.januara do 30. juna 2013. iskazalo  gubitak od 24.568.454 KM, dok akumulirani gubitak iznosi čak 479.612.447 KM.

Takođe, na navedeni dan kratkoročne obaveze Rafinerije nafte veće su od njegove obrtne imovine za nevjerovatnih 447.507.200 KM.

Sposobnost ovog preduzeća da nastavi poslovanje u skladu s načelom stalnosti poslovanja zavisi od kontinuirane finansijske podrške ruskog većinskog vlasnika (OAO Neftegazova? Innovacionna? Korporaci?", Moskva, Ruska Federacija).U polugodišnjem finansijskom izvještaju za 2013. godinu, objavljenom na Banjalučkoj berzi, precizira se da je ostvareni gubitak Rafinerije nafte u Brodu od 24,5 miliona za oko 15 miliona KM veći od onog koji je napravljen u istom periodu lani.

Istovremeno, smanjen je prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca s 1.506 na 1.428.

Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim subjektima u prvoj polovini 2013. godine u iznosu od 27.853.459 KM se odnose na prihod ostvaren od uslužne prerade nafte povezanom preduzeću „Optima Grupa“ d.o.o., Banja Luka, koje je jedno od sedam s kojima "radi" Rafinerija.

Samo rashodi od plaćenih kamata prema povezanim pravnim subjektima iskazani su u prvom polugodištu u iznosu od 13.424.861 KM i  odnose se na rashode kamata po osnovu kredita dobijenih od matičnog ruskog preduzeća, koje je i zadužilo Rafineriju.

Naime, brodska rafinerija ima milionske dugoročne obaveze prema matičnom preduzeću po osnovu odobrena tri kredita iz ranijih godina.

Obaveza po osnovu prvog kredita od 78.233.200 KM dospijeva cjelokupno na dan 25. septembra 2013. godine, kada treba platiti i drugi kredit od ukupno 141.895.467 KM.

Na isti dan dospijeva i dio trećeg kredita od 68.565.833 KM.

Dugoročne obaveze Rafinerije prema povezanom preduzeću se odnose na obaveze po osnovu odobrena dva kredita, i to od 72.757.221 KM, s rokom vraćanja do 1. septembra 2015. godine, dok je drugi od 124.617.106 KM, a rok vraćanja tog kredita je produžen do 25. decembra 2015. godine.

Ostale dugoročne obaveze se odnose na reprogramirane obaveze prema Poreskoj upravi RS, od nevjerovatnih 103,8 milona KM.

Rafinerija duguje za neizmireni porez na promet, kao i neizmirene poreze i doprinose na lična primanja, a interesantno je da su reprogramirane porezne obaveze odobrene beskamatno.

Novim rješenjem Poreske uprave RS Rafineriji je produžen rok za plaćanje reprogramiranih poreznih obaveza s devet na dvanaest godina (do 1. jula 2019. godine), uz povećanje grase perioda s četiri na sedam godina.

Dugoročne obaveze prema Vladi RS-a sa stanjem na dan 30. juni 2013. godine su u iznosu od 2.861.988 KM, a odnose se na reprogramirane beskamatne obaveze za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalnu naknadu koju je Vlada RS-a, uime Rafinerije, izmirila prema Opštini Brod.

Izvor: 6yka