„Dva su glavna razumijevanja politike – „aristotelovsko” i „makijavelističko”. „Aristotelovski” pristup politiku shvaća kao plemenito umijeće rješavanja zajedničkih problema i sredstvo za stvaranje pravednog i prosperitetnog društva. „Makijavelistički” pristup politiku vidi kao tehniku osvajanja i očuvanja vlasti. Biti na vlasti osnovni je cilj političkog djelovanja. Ta dva razumijevanja politike postoje paralelno već nekoliko stoljeća i ne moraju se nužno potirati.“

Vanredno stanje izazvano pandemijom korona virusa i organiziranje nastave „na daljinu“ su proizveli fenomenalan projekt naziva „Dani medijske pismenosti“. Pokrenuli su ga Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku. Zajednički cilj ovih vrijednih edukacijskih sadržaja su osnaživanje građana & javnosti u vještinama medijske pismenosti. Uz odrasle, ciljane skupine su i djeca od predškolske, osnovno školske i srednjoškolske dobe, a ja danas stavljam fokus upravo na maturante koji će prvi puta postati birači/ce.

Koliko vidim, današnji su obrazovni sadržaji previše isključivi & nacionalni (neodoljivo vuku na 19 st.), pa se djeca formiraju po tom modelu. Rezultati anketa i istraživanja pokazuju da su mladi često konzervativnijih stavova od svojih roditelja (što je neprirodno). Dosadašnje  reforme školstva „to“ nisu dirale pa jako sumnjam da je progresivno & hvale vrijedno štivo obrađeno u vrtićima i školama  onima kojima je namijenjeno. Zato sam odlučila prostor predviđen za moju kolumnu prepustiti novonastalom genijalnom projektu.

Autori brošura koje su vam dostupne u  linkovima su ugledni stručnjaci/nje Marijana Grbeša, prof.dr.sc ; Berto Šalaj, prof.dr.sc. i drugi. Ovisno o dobi djece kojima su radionice namijenjene, struka na zanimljiv način prikazuje načine kako razviti društvene vještine i kapacitete da bi pristup medijskim sadržajima i političkim porukama bio razumljiviji. Kroz ove radionice također mladi uče kritički promišljati i analizirati poruke i njihove sadržaje kao i provjeru točnosti t.j. istinitosti informacija koje koriste i dijele.

Nakon što naučimo mlade kritički razmišljati & analizirati „servirani“ medijski sadržaj, oni neće vjerovati (nego će se zgražati) umirovljenom varaždinskom biskupu Mrzljaku kod govori pokraj Jazovke kako su zločini počinjeni od druge polovice svibnja 1945-e strašniji od svega što su učinili ustaše sve godine ranije. Djeca mojih prijatelja će prestati po sobi crtati ustaško znakovlje jer vjerujem da će zaposlenici organiziranih religija skloni lažima i manipulaciji otići u „razgradnju“ skupa sa svojim otrovnim uvjerenjima. Kada već maštam, priželjkujem programske shemama državne televizije prilagođene  intelektu i potrebama građanske publike koje će također za posljedicu imati prorijeđene (desetkovane) aktiviste spremne za dom. Želim vjerovati da će ih nadživjeti generacije educiranih birača/ca koji medijski opismenjeni neće vjerovati perfidnim lažljivcima bez obzira iza koje katedre i kakve mantije progovaraju.

„Političke ideologije predstavljaju organiziran skup ideja o tome kako bi, korištenjem političke moći i vlasti, trebalo urediti život u nekoj političkoj zajednici.“

Pišući o ženskim ulogama u tekstu “Ja političarka“, prije dvije godine sam objasnila kako funkcionira lokalna & državna vlast i da se ne trebamo bojati odgovornosti koju uvjetuje bavljenje politikom.

Ali, da se vratim na brošure i radionice koje su u linkovima na kraju teksta. Visoko obrazovani komunikolozi i politolozi su je izradili s ciljem kako bi skrenuli pozornost na politički govor, kao i na razumijevanje i razlikovanje ključnih političkih metaideologija – pluralizma, populizma i monizma – kako bi se korisnici lakše snalazili u praćenju političkih i demokratskih procesa i vijesti, te uspješnije „čitali” političke i medijske poruke za vrijeme izbornih kampanja, ali i u svakodnevnom životu.

U prilogu se nalaze zanimljivi i svima korisni priručnici „Razgovarajmo o životu s druge strane ekrana“, „Razgovori o političkim ideologijama“, „Dezinformacije i lažne vijesti kao političko oružje“ itd.

https://www.medijskapismenost.hr/wp-content/uploads/2020/05/DMP2020-infografika-Razgovarajmo.pdf

https://www.medijskapismenost.hr/edukativna-brosura-i-kviz-o-politickim-ideologijama/

https://www.medijskapismenost.hr/video-lekcija-dezinformacije-i-lazne-vijesti-kao-politicko-oruzje/

https://www.medijskapismenost.hr/obrazovni-materijali-za-preuzimanje/

Autori: Marijana Grbeša, prof. dr. sc i Berto Šalaj, prof. dr. sc.

Uredio: Robert Tomljenović

Dizajn i prijelom: O,ne radiona

Izdavači: Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku

Materijal je nastao u sklopu projekta Dani medijske pismenosti.

Zagreb, svibanj 2020.

medijskapismenost.hr