Mjesec borbe protiv ovisnosti    P o z i v n i c a


 
     Audio-vizualna tribina: Cyberpunk
    - virtualno nasilje i ovisnost o Internetu kod mladih
koja će se održati u srijedu, 12. prosinca 2012. u 18,00 sati

u velikoj dvorani Gradske knjižnice Slav. Brod.

Voditelji tribine:

 

Goran Kolarić, prof. sociologije i povijesti

Željko Parlov, prof. engleskog jezika

Josip Skoko, prof. povijesti

Marina Gojković, prof. fizike i kemije

Marko Tomičević, psihijatar

Jugoslav Gojković, psihijatar

Darija Mataić, prof. hrvatskog jezika

Tvrtko Matanović, dipl. iur.

 

Organizatori:

 

Građanska udruga ''Kameleon i Mreža'' Slav. Brod

Kino klub ''Paluba 7'' Slav. Brod

Gradska knjižnica Slavonski Brod

Dobrotvor: Lions klub

Tribina je namijenjena primarno preadolescentima i adolescentima koji se nalaze u razdoblju formiranja slike o sebi i identiteta, ali isto tako i mlađim odraslim osobama i svim drugim zainteresiranim građanima.

 

U vremenu u kojemu je teško zamisliti suvremenog mladog čovjeka koji ne  koristi prednosti i mogućnosti virtualnog svijeta i Interneta, namjera nam je uz sve vrline takovog bavljenja ukazati na opasnosti koje prijete pojedincu u pogledu stvaranja slike o sebi i odnosa prema društvu koji se formiraju  negativnim utjecajima u uporabi virtualnog svijeta.

 

Na tribini će, uz raspravu o navedenim sadržajima, biti prikazani i inserti iz filmova vezanih za aktualnu temu, kao i glazbeni spotovi koji ilustriraju predmet rasprave.

 

Građanska udruga ''Kameleon & Mreža'' osnovana je 2005. godine, a čine ju svojim volontarističkim nastojanjima građani našeg grada koji su se sa svojim radom afirmirali u područjima svog profesionalnog djelovanja. Osnovni cilj Udruge je  resocijalizacija mladih izloženih nasilju i riziku ovisnosti.

Cyberpunk

je sociološki naziv za fenomen svojstven osobama koje koriste virtualni svijet, a odnosi se na bijeg od grubosti vanjske stvarnosti i stvaranje zaštitnog unutarnjeg svijeta u virtualnosti putem korištenja sadržaja, kreiranja virtualnog prostora i komunikacija, a često u sebi sadrži, osim pozitivne podrške pojedincu, i značajna zastranjivanja koji mogu utjecati na psihičko

zdravlje.