Uvijek će biti love i kurvi i pijanaca
sve do posljednje bombe,
ali kao što je Bog rekao,
prekriživši noge,
vidim da sam stvorio mnogo pjesnika,
ali tako malo
poezije.