Test opšte informisanosti i kulture koji je održan juče na Filozofskom fakultetu u Beogradu izazvao je pažnju javnosti. Prenosimo vam pitanja koja su bila na testu.
Kako biste vi prošli na ovogodišnjem testu opšte informisanosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Odgovore očekujemo u komentarima.

1. Parola “Ja sam Šarli”, nastala je za vrijeme…

2. Boko Haram je …

3. Ko je Džon Pemberton?

4. Diskus hernija-šta znači hernija?

5.Ako pominjemo sedam kraljevstva, govorimo o kom svijetu?

6.Anri Matis bio je predstavnik kog umjetničkog pravca?

7. U kom gradu su se više od dva puta održale zimske OI?

8.Šta je SYRIZA?

9.Kako je nastala riječ “lobisti” ?

10. Prema FIBA pravilima, na koliko se šutira trojka?

11.Šta su amalgami?

12. Kako su nastali nazivi ljevica i desnica?

13.Najveće jezero u Africi koje ima vodu za piće?

14.Šta ne može da nastane iz reakcije H2SO4+NaOH?

15.Deficitarno finansiranje budžeta je…?

16.Šta u informatici znači skraćenica MAC?

17.Gde se nalazi Ortov oblak?

18.Ko je napisao Staklenu menažeriju?

19.Ako se oko trougla opiše kružnica i njegova najduža stranica odgovara prečniku, a visina normalna na tu stranicu poluprečniku, koliki je ugao CAB?

20.Merovinzi, Karolinzi, romanika, gotika – poredati hronološki…

21.Koje godine su krstaši prvi put zauzeli Jerusalim?

22.Kako se zvala ciganka iz Igoovog romana?

23.Nasljednica Lige naroda je koja organizacija?

24.Šta su alumni?

25.Ko je prvi iskoristio riječ “robot”?

26.Po kome je Pulicerova nagrada dobila ime?

27.Koja valuta se koristi u Izraelu?

28.Šta je najšira taksonomska kategorija?

6yka