U posljednjim tjednima, pa skoro i mjesecima bezuspješno sam pokušavao u člancima: “Netko je potpuno promašio temu, pa su glavni izvori onečišćenja: mala kućna ložišta, cestovni promet, pustinjski pijesak…” i sličnim uradcima, dopisima razbuditi brodsko, djelomično pandemijom, a djelomično političkom digresijom uljuljano i uspavano stanovništvo.


Također sam nastojao političarima i upravama, od državnih, preko regionalnih, do lokalnih ukazati da ovo što čine, točnije ne čine, nije pošteno i nije moralno prema Brođanima. Brođani imaju pravo na čisti zrak i zdrav život!


U međuvremenu su započele predizborne kampanje lokalnih političara, a najglasniji je od njih svih bio gradonačelnik Slavonskog Broda, dr. Mirko Duspara. On se, nakon više od dvije godine šutnje ‘pobunio’ protiv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zbog nečinjenja ništa konkretnog za čisti brodski zrak!


On je uputio Ministarstvu više dopisa i zatražio “nova mjerenja ... radi procjene doprinosa pojedinih izvora onečišćivača.” Svakako s razlogom jer ove zime, od prosinca ovamo, previše toga se događalo i događa u brodskom zraku, za što jako teško naći objašnjenje. O njima ćemo detaljnije malo kasnije.


Mi u Eko-Integralu, kao i svi eko-aktivisti, podržavamo ovu novu inicijativu koja je krenula iz Grada sredinom veljače. Ipak se bojimo da će izostati bilo kakav rezultat. Nažalost, u ovom trenutku izborne aktivnosti imaju jako veliku ulogu oko kreiranja javnog mnjenja i nije nam jasno kako je moguće da je Grad tako dugo šutio.


Opet ako je riječ o suradnji Grada s eko-aktivistima i nama, u posljednjih 6-7 godina toga nije bilo. Tako u Gradu su odbijeni naši (Eko-Integral) projekti, onda i prijedlog oko formiranja Zajednice zaštite okoliša, formiranje Koordinacije za brodski zrak na nivou Grada, Županije, Ministarstva i eko-aktivista, održavanje (početkom prošle godine) Zajedničke tematske sjednice GV i ŽS o brodskom onečišćenom zraku, itd..


No da se vratimo na od Grada zatražena “nova mjerenja”! Ovih dana smo u Eko-Integralu došli do odgovora ministra Ćorića Gradu Slavonskog Broda i gradonačelniku Duspari, na zahtjev za spomenuta “nova mjerenja … radi procjene doprinosa pojedinih izvora onečišćivača.”.


U prilogu je pismo ministra Tomislava Ćorića, gdje je Ministar izričito odbija zatražena “nova mjerenja” jer za takvo nešto, kako piše: “nema zakonske ni stručne osnove”.


Ministar je prije toga u dopisu je naglasio da “osigurana je provedba niza dodatnih i specifičnih aktivnosti u cilju doprinosa rješavanju problematike”. Vjerojatno Ministar je mislio na brodski onečišćeni zrak.


Tako uz ostalog naveo je izradu stručne studije iz 2014. godine sa strane Instituta za medicinsko istraživanje iz Zagreba, kao i “mogućnost korištenja stručne podrške Državnog hidrometeorološkog zavoda koji … provodi modeliranje za potrebe stručnih analiza podataka o emisijama onečišćujućih tvari i određivanje doprinosa pojedinog izvora emisija…”.


Nejasno nam je jedino ostalo, kako to da pored silnih mogućnosti modeliranja sa strane DHMZ-a i dalje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, DHMZ i Hrvatski zavod za javno zdravstvo uzročnike onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu još uvijek pronalaze u našem bližem okruženju i uporno i uporno Brođanima ponavljaju (svoju) staru tezu:


“Glavni izvori emisija lebdećih čestica (PM) u zraku su mala kućna ložišta koja koriste kruta i tekuća goriva, a slijede promet (cestovni), industrija (rafinerija nafte)… Značajan utjecaj na visoke koncentracije lebdećih čestica zimi imaju meteorološki uvjeti koji doprinose akumulaciji onečišćenja nad gradom.”.


Još je zabrinjavajuće da istu tezu kontinuiranu ponavljaju i naši vrsni liječnici; dr. Samardžić i dr. Cvitković.


No od svega toga, daleko je alarmantnije da u tim komunikacijama nigdje se ne spominje Rafinerija nafte Brod, njen status, stanje s njenom prizvodnjom, njena modernizacija i plinofikacija.  


U ovom trenutku mi ovdje u Slavonskom Brodu jedino možemo reći da iz neslužbenih informacija znamo da rekonstrukcija produktovoda u izravni plinovod PČ Slobodnica – granica s BiH u svrhu opskrbe prirodnim plinom Rafinerije nafte Brod, je u završnoj fazi.


Još pamtimo, a možemo i pročitati na stranicama Vlade da 31. listopada 2017. godine “ministar zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske dr. sc. Tomislav Ćorić i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ... su u prostorijama Rafinerije nafte Brod u Brodu u Bosni i Hercegovini potpisali Protokol o suradnji na realizaciji projekta kojim će se omogućiti plinofikacija Rafinerije nafte Brod i doprinijeti poboljšanju kvalitete zraka u Slavonskom Brodu.”.


Koliko je vremena otada prošlo? Koliko puta je spomenuta riječ plinofikacije? Koliko samo sastanaka otada održana na tu temu? Sve nas Brođane bi razveselio, da nakon 12 godina rada Rafinerije, kada bi u Rafineriji došlo do velikog iskoraka, korištenja plina umjesto otpadnog mazuta pri loženju...


No mi Brođani i ne raspolažemo ni planovima modernizacije, ni plinofikacije Rafinerije! To od one Rafinerije za koje je dokazano (Institut za medicinsko istraživanje) da njen utjecaj na brodski zrak oko 40% i da je Rafinerija dominantni zagađivač brodskog zraka! One Rafinerije koja je od centra Slavonskog Broda 1700 – 2000 metara. Što znači da je lokalni zagađivač. O čemu se često, vrlo često i šuti!


Da podvučemo crtu - politika i zaštita okoliša izgleda u Slavonskom Brodu ne stanuju na istoj adresi!


Na kraju, nije na odmet u kratkim crtama ponoviti sva loša događanja s brodskim zrakom od prosinca na ovamo, a također ukazati i na ova najnovija jer kako sam jednom prije napisao: može se slobodno zaključiti da Slavonski Brod nije samo grad-slučaj, nego je i zaboravljeni grad! To tako, već 12 godina! 


Ono što smo zapazili da je od prosinca prošle godine brodski zrak kontinuirani i često ekstremno onečišćen lebdećim česticama PM10 i PM2.5, ali ponekad i sumporovodikom, benzenom... 


Posebno su zabrinjavajući oni dani, kada su brodske mjerne postaje (bar jedna, ali često i obje) više puta na dan mjerile alarmantne koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5, što više bile su i ekstremno onečišćeni, u LJUBIČASTOM:


24. i 25. prosinca (28 sati), 04. siječnja (18 sati), 22. i 23. siječnja (18 sati), od 05. do 08. veljače kontinuirano (68 sati), 16., 17., 20. i 25. veljače (ukupno 28 sati)!


Treba istaći da u tom razdoblju mjerene su i alarmantne koncentracije lebdećih čestica PM10, pa i od 330 µg/m3, a lebdećih čestica PM2.5 i od 270 µg/m3, a 24. i 25. prosinca kontinuirano 9 sati lebdeće čestice PM2.5 iznad 200 µg/m3! Također je zabrinjavajuće da od 13. veljače, zaključno s 5. ožujkom (osim 28. veljače) kontinuirano je brodski zrak (svaki dan) bio onečišćen!


Mjerene su na Jelasu (SB-1) i visoke koncentracije sumporovodika (H2S) i u prosincu i ožujku, što nije evidentirano još od prije havarije u rafineriji u listopadu 2018. godine, to znači duže od 2 godine!


Od 16. prosinca prošle godine samo u 4 – 5 dana je koncentracija sumporovodika prekoračila satnu graničnu vrijednost (7 µg/m3) čak 30 puta i to od dopuštenih 24 puta tijekom kalendarske godine, čime je Slavonski Brod prošle godine ponovno završio u II. kategoriji kvalitete zraka (onečišćen zrak) obzirom na sumporovodik!


Također i 3. ožujka kontinuirano je 6 sati koncentracija sumporovodika prekoračila satnu graničnu vrijednost (7 µg/m3), a mjerene su koncentracije od 29,4 i 48,3 µg/m3, dok 20. prosinca mjerene su od 32,8 i 46,5     µg/m3! Sve to ukazuje na to da nešto se događa s brodskim zrakom. A možda i u Rafinerije nafte Brod.


Inače u posljednje vrijeme i na mjernoj stanici u Rafineriji mjere se visoke koncentracije lebdećih čestica PM10: 28. veljače 218, 02. ožujka 204 i 228, a 06. ožujka 203 µg/m3!  Nisam siguran da su Ministarstvu, DHMZ-u i HZJZ-u o tome informirani.A trebali bi! Njihove ‘stare teze’ više ne prolaze u Slavonskom Brodu!  


MINGOR očitovanje