[caption id="attachment_123775" align="aligncenter" width="460"] Slijeva: Sanja Vuleta (peta po redu), Ružica Bobovečki (osma po redu)[/caption]

ODVJETNIK

MIJO KLADARIĆ

PILAREVA 28

SLAVONSKI BROD

Veljko Lukić

glavni i odgovorni urednik

SB PERISKOP

                        Poštovani,

Sukladno odredbi članka 40. Zakona o medijima obraćam vam se kao glavnom i odgovornom uredniku portala SB Periskop u svojstvu punomoćnika gospođa Ružice Bobovečki i Sanje Vuleta povodom članka objavljenog na vašem portalu dana 05. 11. 2018. godine pod naslovom: "Kerenje u brodskoj Gradskoj knjižnici", autora Stribora Uzelac Schwendemann. Napominjemo da vam tekst dostavljamo putem elektroničke pošte na adresu označenu u impressumu portala, jer niti u impressumu, a niti na bilo kojem vidljivom mjestu na portalu nema oznake nakladnika, niti adrese, što je obveza svakog elektroničkog medija sukladno članku 15. Zakona o medijima, a niti je portal evidentiran u službenom  registru Vijeća za elektroničke medije.

U navedenom članku je iznesen  cijeli niz uvredljivih sadržaja kojima autor članka navodi neistinite tvrdnje i svoje konstatacije čija  je namjera  očito jedino vrijeđanje i dezavuiranje mojih stranaka na osobnoj i stručnoj razini sa konačnim i očitim ciljem da se utječe na ishod budućeg natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Slavonski Brod.

Molimo vas stoga da sukladno navedenoj zakonskoj odredbi objavite tekst slijedećeg sadržaja:

Radi pravilnog informiranja javnosti potrebno je navesti da je po dolasku na mjesto v.d. ravnateljice Gradske knjižnice Slavonski Brod, a u cilju osuvremenjavanja rada knjižnice sukladno vremenu u kome knjižnica radi pokrenut  postupak izrade projekata radi sudjelovanja u natječajima kojima bi se osigurala sredstva za nove programe Gradske knjižnice u tom smislu se pristupilo izradi dokumentacije za slijedeće projekte:

„Uključeni i aktivni“ – Gradska knjižnica je partner.

- u suradnji s Gradom, Gradska knjižnica je u projektu pod nazivom „Uključeni i aktivni“, pod vodstvom Razvojne agencije grada Slavonskog Broda. Cilj je projekta, uključiti i provoditi kvalitetne programe i aktivnosti s umirovljenicima na području Grada. Osim po Mjesnim odborima, u Gradskoj knjižnici se planiraju provoditi pričaonice za umirovljenike, pričaonice za umirovljenike i njihovu unučad te umirovljenike i djecu, članove Male pričaonice. Planiraju se organizirati i računalne radionice za umirovljenike te se za te potrebe traži 6 novih računala, koje bi trebali dobiti iz projekta. U Gradskoj knjižnici već su imenovani knjižničari, koji će koordinirati tim programima.

Natječaj u postupku, za listopad 2018. (EU projekti): u fazi realizacije

„Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne i umjetničke aktivnosti“

Marginalizirane skupine koje se kane uključiti u projekt su osobe koje ne mogu čitati standardizirani tisak, tj. slabovidne i slijepe osobe te će se nastojati iz projekta dobiti sva potrebna oprema za pomoć pri čitanju: zvučne knjige i knjige na Brailleovom pismu - u partnerstvu s Galerijom umjetnina grada Slavonskog Broda i Udrugom slijepih i slabovidnih osoba Brodsko-posavske županije realizirali bi se programi

Natječaj u najavi  za prosinac 2018.(ESF):

„Umjetnost i kultura za mlade“

- u partnerstvu s Galerijom umjetnina grada Slavonskog Broda i srednjim školama planiraju se realizirati umjetnički i kulturni programi za mlade

Natječaj prema Ministarstvu kulture (17.09.2018.)

„Avantura čitanja – radionice lijepog čitanja“

- za učenike osnovnih škola (do 15 učenika u jednoj skupini) u trajanju po 2 školska sata, jednom mjesečno, nužno je primjenjivati određenu opremu i materijale: mikrofon, diktafon, CD player, zvučnike...)

- ciljevi: razvijati pozitivan odnos prema svom materinskom jeziku, interpretativno čitanje, izražajno čitanje, vrednote govorenog jezika, rad na artikulaciji i akcentuaciji, poticanje slušanja čitanja

Natječaj prema Ministarstvu kulture  - prijava (17.09.2018.)

„Prozor u svijet – računalne radionice“

- radionice programiranja s micro:bitovima i robotike za djecu i odrasle

- e-radionice s ciljem kreativnog i komunikacijskog izražavanja na računalu

-  računalno opismenjavanje za osobe treće životne dobi

Natječaj prema Ministarstvu kulture  - prijava (17.09.2018.)

Novi programi koji su  realizirani u 2018. i planirani za 2019. godinu

- Klub čitatelja

- Klub malih čitatelja

- Za lakši san djeteta u bolnici – po projektu na državnoj razini „Za osmijeh djeteta u bolnici“

(pričanje priča djeci na Odjelu pedijatrije prvi i treći ponedjeljak u mjesecu)

- Knjiga u zrcalu šezdesetih

- osnivanje Kutića Gradske knjižnice u DV "Ivana Brlić-Mažuranić"

- radionice programiranja s micro:bitovima (suradnja s udrugom Connect-it)

- svečano proglašenje pobjednika Natječaja za kratku humorističnu priču (suradnja s udrugom UPKO)

- suradnja s inkluzijom (starijim i teško pokretnim osobama – članovi inkluzije donose knjige na kućni prag

- radionice lijepog čitanja

- predavanja za mlade obitelji iz područja psihologije, pedagogije, medicine (cijepljenje,                    dijabetes...)

- besplatno učlanjenje prvašića u rujnu

- besplatno prvo učlanjenje za osobe rođene 1948. povodom 70.-te obljetnice osnutka i rada GKSB za vrijeme trajanja Mjeseca hrvatske knjige (15.10.-15.11.)

- najčitatelji u 2019. godini

- Knjižnica u službi lokalne zajednice; aktivno sudjelovanje sadašnjih i budućih korisnika u kreiranju usluga Knjižnice, izložbi, tribina, radionica, suradnja s Dječjim kazalištem (igre i dramatizacije pročitanih knjiga), školama, poslovnim organizacijama, udrugama i manjinskim zajednicama. Suradnja s Foto klubom „Kadar“ i Zajednicom tehničke kulture  Slavonski Brod

- Poticanje multikulturalnosti kroz programe za nacionalne manjine s ciljem senzibiliziranja javnosti o potrebama nacionalnih manjina. Jačanje uloge Gradske knjižnice u ostvarivanju dijaloga među kulturama i zastupanju kulturnih različitosti sukladno IFLA-inom Manifestu za multikulturalnu knjižnicu.

Autora teksta očito nije zanimao rad v. d. ravnateljice gospođe Bobovečki i gospođe Vuleta i programi koji se realiziraju u Gradskoj knjižnici  već vrijeđanje na osobnoj razini tvrdnjama koje nisu primjerene niti za bilo kakvu komunikaciju, a pogotovo ne za komunikaciju u medijima, koji seksizam kao oblik društvene diskriminacije trebaju osuđivati, a koji je u objavljenom tekstu jasno vidljiv.

U tekstu se primjerice navodi:

"...su isto dvije bijesne volje uzidane u loše navike i hiperaktivno zlo: Sanja Vuleta, rasna pripadnica invazivne vrste koja silno želi puno više nego joj je Bog dao i tolio voli mržnju da je od knjižnice napravila mjesto njene implozije, te uskogrudna i autistična provincijalka, plankton bezbojne egzistencije, ženski vic iz posluge u engleskoj TV seriji Zvonili ste Milorde, Ružica Bobovečki iz jednih od Andrijevaca".

"Karikaturalnu Ružu sitnu i sebičnu, bez strasti, discipline i energije, bez stava i uvjerenja, koja nije u stanju položiti šoferski ispit (Ružice, a da pokušaš s vozačkim na metli?), a kamoli ravnati Gradskom knjižnicom".

"Pristajanjem na to da u ovoj nevjerojatnoj priči, glumi glinenog goluba govori o mozgu koji stane u filđan, kojeg treba spasiti o samoga sebe, koji je nesvjestan sebstva i tankog leda na koji je stao..."

"..čistim nasilničkim sagorjevanjem i sotonskim uništavajućim delirijem tipičnim za niže vrste bitka i potonule u svih sedam smrtnih grijeha.."

"Ruži i Sanji, koje gledam ravno u dušu, poručujem, da su stil i jezik pisma prilagođeni adresama kojima se obraćam. Sadržaj ne, jer ako je Darwin bio u pravu, njima dvijema će ono što je napisano biti jasno tek za milijun godina".

Primjerenost navedenog teksta javnoj objavi prepuštamo sudu vaših čitatelja, a gospođe Vuleta i Bobovečki će naravno zatražiti i od nadležnog suda da ocijeni dali u ovim navodima autora teksta ima elemenata kaznenog djela i osnova za naknadu štete. Smatramo potrebnim napomenuti da je u vašem tekstu od 03. 12. 2018. godine pod naslovom "Sanja i Ruža iz Gradske knjižnice utužile konzula emeritusa" pogrešno napisano da su gospođe Vuleta i Bobovečki utužile gospodina Stribora Uzelac Schwendemann. Uvidom u dokument Policijske uprave Brodsko-posavske vidljivo je da se protiv autora teksta podnosi prekršajna prijava zbog prekršaja iz članka 31. Zakona o ravnopravnosti spolova. Ova prekršajna prijava se podnosi iz razloga što  ovo državno  tijelo smatra da je sadržaj spornoga teksta suprotan odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Nisu stoga Sanja i Ruža tužile autora teksta već je to učinila Policijska uprava po službenoj dužnosti.

Smatramo potrebnim demantirati slijedeće dijelove teksta:

Gospođe Sanja Vuleta i Ružica Bobovečki su završile srednju školu u tadašnjem CUO Zlatko Šnajder za zanimanje suradnik u INDOK djelatnostima - bibliotekar i nakon toga gospođa Vuleta je položila stručni ispit za pomoćnog knjižničara u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a potom i 2011. godine za knjižničara,  a gospođa Bobovečki nakon završenog fakulteta  položila stručni ispit u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i stekla zvanje Diplomiranog knjižničara. Gospođa Sanja Vuleta je svoje zvanje Stručni specijalist ekonomije VSS u trajanju od pet godina stekla na Veleučilištu u Slavonskom Brodu, a ukoliko autor teksta ima animozitet prema ovoj obrazovnoj ustanovi to je njegov osobni stav.

Gospođa Ružica Bobovečki je vozački ispit položila 1998. godine, iako nije jasno kakve veze ta činjenica ima sa uspješnim obavljanjem dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice, osim što je tvrdnja da nije položila vozački ispit poslužila autoru teksta za omalovažavanje i vrijeđanje.

Odjel za marketing postoji u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Gradskoj knjižnici Rijeka, Gradskoj knjižnici Zadar i osniva se u Gradskoj knjižnici u Dubrovniku. Uloga ovoga odjela nije da prodaje različiti asortiman roba koji autor navodi u tekstu već da osuvremeni rad knjižnice i uspostavi kontakt sa građanima i učini knjižnicu mjestom koje će imati nove kulturne sadržaje što je isti i uspio učiniti u kratkom vremenu od kada je osnovan. Upravo je primjena marketinga u knjižnici, dobro koncipirani odnosi s medijima i lokalnom zajednicom, čimbenik koji razlikuje uspješne od neuspješnih knjižnica.

Prema Ugovoru o darovanju književne ostavštine koji je gospodin Vladimir Rem sačinio sa Gradskom knjižnicom  ukupan fundus koji je bio predmetom darovanja se trebao izložiti građanima kao zasebna zbirka u okviru  Zavičajne zbirke Gradske knjižnice. Gospođa Bobovečki je poštivajući želju gospodina Rema i ugovorne obveze,  po stupanju na dužnost v.d. ravnateljice i postavila ovu zbirku na ugovoreni način u srpnju 2018. godine, a do tada su knjige stajale u kutijama u sobi  od darovanja 2011. voljom ranijeg ravnatelja.

Dio teksta koji se odnosi na stavove autora gospodina Schwendemanna o bećarcu i kerenju zbog ograničenosti količine teksta koji se može objaviti u okviru demantija nećemo komentirati, ali čitateljima ukazujemo na tekst koji je kao reakciju na ovu temu napisao gospodin Mihael Ferić u članku pod naslovom Kerenje, laprdanje i lupetanje Stribora Uzelca Schwendemanna objavljen na portalu Sbplus dana 23. 11. 2018. godine.

S štovanjem,

Sanja Vuleta i Ružica Bobovečki

po punomoćniku

U Slavonskom Brodu, 04. 12. 2018.