HRVATSKA dijeli invalide po tome jesu li civilni ili ratni pa tako njegovatelji ratnih invalida primaju mjesečnu plaću od 3800 kuna, ide im staž, zdravstveno te ostvaruju sva prava iz radnog odnosa. S druge strane, njegovatelji civilnih invalida primaju mjesečnu naknadu od 2500 kuna (a ne plaću), s tim da nemaju prava iz radnog odnosa.

Roditelji djece s teškoćama i invaliditetom, koji su stekli status roditelja njegovatelja i 24 sata dnevno brinu o njima, jedva preživljavaju i zato traže da se prava njegovatelja civilnih i ratnih invalida izjednače, međutim Ministarstvo socijalne politike na čelu s ministricom Nadom Murganić ih ignorira.

Prazna obećanja ministrice Murganić nakon smrti malog Leona

Prošla je godina i pol od smrti malog Leona, čijoj je majci odmah nakon njegove smrti oduzet status roditelja njegovatelja. Nakon medijskog izvještavanja o tom slučaju ministrica Nada Murganić obećala je hitne izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, no u izmjenama tog Zakona, koje su 30. prosinca 2017. stupile na snagu, nisu napravljene izmjene o statusu roditelja njegovatelja.

Ministrica je tada obećala da će novim zakonom roditelji njegovatelji nastaviti primati naknadu (koja iznosi 2500 kn) šest mjeseci nakon smrti djeteta. Uz to je obećala i da će se status roditelja njegovatelja uskladiti prema Zakonu o radu pa će majke njegovateljice imati sva prava kao zaposlene osobe (plaću te time i mogućnost ulaska u minus, staž, zdravstveno, mirovinsko, pravo na plaćeni godišnji, bolovanje).

"Tražimo plaću, a ne naknadu. I povećanje jer s ovih 2500 kn ne možemo ništa"

Razgovarali smo sa Suzanom Došen Rešetar iz udruge Sjena, čija je predsjednica Sabina Lončar trebala biti uključena u radnu skupinu za donošenje izmjena o statusu roditelja njegovatelja, no i dalje se ništa nije pokrenulo. Slali su mail ministrici Murganić, pitali su je kad će izmjene zakona, poslali su joj svoje zahtjeve, a odgovor, navodi, još uvijek nisu dobili. Zato je udruga Sjena sad pokrenula peticiju da se prava njegovatelja civilnih i ratnih invalida izjednače.

"Mi smo tražili ministricu da naknada za roditelje njegovatelje bude osobni dohodak, odnosno plaća, tako da roditelj može biti kreditno sposoban, da ima dozvoljen minus, tražili smo i povećanje naknade koja je sad ispod minimalne plaće te i dalje iznosi 2500 kuna. Tražili smo da imamo sva prava sukladna Zakonu o radu kao i svaki drugi radnik u Hrvatskoj", rekla nam je Suzana Došen Rešetar.

Navodi kako roditelji njegovatelji 24 sata dnevno brinu o djeci, a dosta je djece koja su, kaže, vitalno ugrožena, s cerebralnom paralizom, djece koja su na respiratoru, a status njegovatelja je uvijek isti.

"Ja imam dijete s višestrukim teškoćama, radim na pola radnog vremena i više me koštaju njegove terapije nego što bih dobivala da sam roditelj njegovatelj, a da ne govorim koliko novaca odlazi na pomagala. Roditelji bi trebali omogućiti dostojanstven život djeci s teškoćama i invaliditetu i sama ministrica je rekla na sastanku, nakon Leonove smrti, da Hrvatska ima novca i da se za takve stvari treba imati novca i da to apsolutno podržava. Zašto je zaboravila na te riječi? Pravo svakog djeteta je biti doma s obitelji, a državi je jeftinije da poveća naknade roditeljima njegovateljima nego da su djeca u institucijama. Iako, moram naglasiti da su roditelji koji cijeli život brinu o teško bolesnom djetetu nakon toga istrošeni, svi su psiho-fizički bolesni", rekla nam je Došen Rešetar.

Kaže kako su svjesni da Hrvatskoj nedostaje medicinski kadar, ali da zato inzistiraju na povećanju iznosa naknada kako bi roditelji sami mogli platiti njegovatelja ako trebaju nekamo otići.Zahtjevi koje ministrica Murganić ignorira

Ovo su zahtjevi koje su poslali ministrici Murganić još u studenom, ali nisu dobili odgovor: "Njegovateljima osigurati plaću umjesto socijalne naknade, njegovateljima omogućiti korištenje bolovanja, godišnjeg i dnevnog odmora radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, omogućiti da pravo na status koristi osoba koja je pružatelj njege i pomoći neovisno o srodstvu koje ima s korisnikom ( kako bi se roditeljima dala mogućnost izbora hoće li biti njegovatelj ili će raditi neki drugi posao). Ukinuti stavke koje utječu na stjecanje prava na status, a odnose se na boravak djeteta u obrazovanju i/ili rehabilitaciji duže od 4 sata i produženi boravak. Omogućiti roditeljima u slučaju smrti djeteta/osobe da koriste pravo još minimalno 6 mjeseci kako bi dobili vrijeme za žalovanje i povratak u život."

Ministarstvo socijalne politike Indexu je pak odgovorilo da prema njihovim podacima 4.686 osoba ostvaruje pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, a nisu nam odgovorili na pitanje trebaju li se prava roditelja njegovatelja izjednačiti s pravima njegovatelja ratnih invalida.

Naveli su kako roditelju njegovatelju, odnosno njegovatelju, pripadaju pravo na naknadu u iznosu od 2.500 kuna, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlenoj osobi prema posebnim propisima te da mogu ići na godišnji i bolovanje.

"Roditelj njegovatelj, odnosno njegovatelj ima pravo na naknadu i za vrijeme privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti, kao i tijekom odmora, kada ne obavlja poslove njegovatelja, a djetetu je osiguran privremeni smještaj tijekom godišnjeg odmora roditelja njegovatelja po odredbama ovoga Zakona, te ako je dijete na bolničkom liječenju najduže dva mjeseca. Roditelj njegovatelj, odnosno njegovatelj može koristiti odmor u trajanju do četiri tjedna tijekom godine", stoji u odgovoru Ministarstva.

Ministarstvo kaže da roditelji njegovatelji mogu na bolovanje, no u praksi je to drugačije

No u praksi je to drugačije, navodi Suzana Došen Rešetar.

"Nitko od roditelja njegovatelja ne koristi to pravo na godišnji ni na bolovanje jer nemamo kamo s djecom. Jedino da ih se smjesti u ustanovu, no postavlja se pitanje koju jer nemamo nijednu koja odmah može primiti dijete ako, recimo, roditelj mora na hitnu operaciju ili nešto. A s druge strane, smještajem djeteta u ustanovu, krši se pravo djeteta. Ministarstvo je napisalo da imamo pravo na godišnji i bolovanje, no kako da to iskoristimo? Djeca bi morala imati medicinsku sestru ili osobnog asistenta ili njegovatelja ako su vitalno ugrožena pa kad roditelji idu, recimo, na more, da ide i dijete, ali i taj asistent ili sestra pa da pazi na dijete, da se roditelj može malo odmoriti. Mora postojati opcija treće osobe jer, ako roditelj mora na operaciju, nije pošteno npr. dijete s autizmom smjestiti u psihijatrijsku bolnicu. I još bi se trebalo uvesti da status njegovatelja ne ovisi o jednoj osobi, već da je prenosiv na način da se status prenese na supruga ako je žena u bolnici", objasnila je Došen Rešetar.

Upit o naknadama i pravima njegovatelja poslali smo i Ministarstvu branitelja, koji nam još uvijek nisu odgovorili. Pitali smo ih koliko u Hrvatskoj ima ratnih vojnih invalida koji ostvaruju pravo na njegovatelja i koliko iznosi njihova mjesečna naknada te koja sve prava zakonski ostvaruju.

Budući da nam nisu odgovorili na upit, kao ni na telefonske pozive upućene odnosima s javnošću, zvali smo Sektor za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć Ministarstva, gdje su nam rekli da njegovatelji ratnih invalida primaju plaću od 3800 kuna, kao i sva ostala prava iz radnog odnosa, što smo napisali na početku teksta.

index