Dogodilo se prije godinu dana kada je u Slavonskom Brodu dana 9. listopada 2018. godine u 21 30 sati  zasjalo nebo na južnom horizontu iznad Save... Brođani još uvijek čekaju da se sazna istina i što i kako će dalje raditi prekosavska Rafinerija(?)!

Tada sam na stranicama Građanske inicijative za čisti zrak na fejsu napisao:

Rafinerija gori (fotos Anite Majetić), u 21 30 eksplodirao je pogon IV!!! A to se moglo i očekivati... Još prije 8 godina smo ukazivali na akcidentne situacije!

U 22 00 sata u Rafineriji su jedino mjerene povećane satne koncentracije lebdećih čestica PM10 od 102,5 µg/m3 i sumporovodika od 22,8 µg/m3, što su jeste povećane koncentracije, ali nisu nešto opasne, ako je riječ o samoj rafineriji!

Nažalost, u ovih zadnjih mjeseci ni od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, ni od Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka, ali ni iz Gradske i Županijske uprave ni riječi o tome, kako dalje(?). Kao da nikoga ne zanima što će biti s Brođanima kada Rafinerija ponovo proradi…

Jedino su vlasnici Rafinerije nafte Brod iz Nestro grupacije krajem rujna dali na znanje svim ‘zainteresiranim’ i onima koji sumnjaju da će Rafinerija ponovo raditi, kako sve drže pod kontrolom i naći će odgovarajuće rješenje za sanaciju. Baš kako smo i pretpostavili u Eko-Integralu, oni će pokrpati postrojenje za kreking i krenuti ponovo u preradu...

To jasno stoji u "SAOPŠTENJU ZA JAVNOST" Nestro grupacije (https://optimagrupa.net/Publication/Read/saop%C5%A1tenje-za-javnost):

"Rješenje vezano za pokretanje Rafinerije nafte biće doneseno nakon dobijenih rezultata istrage o uzrocima havarije, koja je u nadležnosti istražnih organa Republike Srpske, i koja je još uvijek u toku. ... Rafinerija nafte je sa svoje strane izvršila sve potrebne radove na demontaži oštećene opreme i inženjerskih sistema, a takođe je formiran budžet i vremenski raspored remontnih radova koji su potrebni za pokretanje rada preduzeća."