Godine 2019-e, nakon što je izmjenjena sistematizacija u Pravilniku o unutarnjem redu Grdske uprave Slavonski Brod, koju je donio gradonačelnik Mirko Duspara, i moji poslovi dodijeljeni su drugim službenicima. Kao službenik Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, stavljen sam na raspolaganje (ako me netko treba može me uzeti.)

Ta izmjena sistematizacije u Pravilniku u unutarnjem redu, nije objavljena u Službenom glasilu Grada Slavonskog Broda, a po Zakonu je morala biti...(kao kad Sabor RH objavi u glasilu "Narodne noviname", svaki donešeni Zakon...)

Duspara ju je objavio samo na Oglasnu ploču (neki moji poznanici su komentirali: jeli između oglasne ploče i zida...)

Nakon određenog roka, budući da nitko nije pokazao potrebu za arhitektom, prestao mi je radni odnos po sili Zakona.

Tada sam podnio nekoliko zahtjeva Visokom upravnom sudu u Zagrebu, za ocjenu zakonitosti više gradonačelnikovih Pravilnika o unutarnjem redu, budući da nisu objavljeni u Službenom glasilu Grada Slavonskog Broda. Visoki upravni sud u Zagrebu,npotvrdio je moje navode, da svaki Opći akt, kao taj Pravilnik...morao biti objavljen u Službenom glasilu. Nakon prve obustave postupka (budući Pravilnik nije bio objavljen u Službenom glasniku), te nakon objave u Službenom glasniku, poništio je neke članke Pravilnika.

S obzirom na navedene okolnosti, podnio sam Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno redarstvo GU SB, zahtjev za obnovu postupka za donošenje rješenja o raspolaganju i prestanjku službe, koji je naravno odbijen. Na tu odbijenicu, izjavio sam žalbu gradonačelniku Duspari, koji ju je, naravno, odbio.

Na tu odbijenicu, pokrenuo sam upravni spor pri Upravnom sudu u Osijeku, koji je moju Tužbu odbio, kao neosnovanu.

Na tu odbijenicu, izjavio sam žalbu Visokom upravnom sudu u Zagrebu, koji je poništio sve dosadašnje odbijenice (Upravnog odjela, gradonačelnika i Upravnog suda u Osijeku) i predmet vratio na ponovni postupak Gradu, s  naglaskom da se isti mora pridržavati uputa iz Presude rečenog Suda.

Naravno, da u ponovnom postupku, očekujem sve isto, odnosno da će me Upravni odjel, gradonačelnik i Upravni sud u Osijeku odbiti. Ipak, nerazumna sujeta i ponos čini svoje.

Onda, ja idem opet ispočetka.

Moram navesti i da sam sve žalbe/tužbe sam pisao, bez odvjetnika. Treba znati da je osim mene bez posla ostalo nekoliko komunalnih redara. Svima nama su donesena Rješenja, temeljem Pravilnika koji nije satupio na snagu, jer isti nije objavljen u Službenom glasilu Grada.

VUS obustava


VUS 13_20 ukidanje


VUS 2_20 ukidanje čl 2


VUS PON OBN PREST SL