U Eko-Integralu smo zaprimili  informacije o zadnjoj sjednici Gradskog Vijeća i Županijske Skupštine vezano za zajedničku tematsku sjednicu o brodskom onečišćenom zraku. Znamo da u ovom trenutku zbog nastale situacije oko korona virusa iluzorno očekivati organiziranje takvog velikog skupa. No dugoročno ukazujemo i Gradskom Vijeću i Županijskoj Skupštini na važne brodske činjenice!

Već više od jedanaest godina kako veliko onečišćenje zraka muče sve Brođane. Nažalost u tih jedanaest godina, bar nam je osjećaj takav, skoro ništa nismo napredovali u sanaciji  tog problema.

Nitko ne bježi od toga da Slavonski Brod ima svoja onečišćenja, ali ne onečišćuje Slavonski Brod Bosanski Brod!!! Znamo također, što je i indirektno dokazano da je utjecaj RNB-a oko ili skoro 40% i da je Rafinerija dominantni zagađivač brodskog zraka!

S druge strane RNB (zbog svoje udaljenosti od Centra Slavonskog Broda) je i lokalni zagađivač.

Nažalost, zagađivanje zraka iz Rafinerije puno je veći problem, nego ono iz brodskih zagađivača (makar ni njih ne smijemo amnestirati) i ono što stvaraju mnogo puta spomenuti granični prijelaz i loženje na drva u malim ložištima ali i pozadinsko onečišćenje u Slavonskom Brodu.

Zbog tih problema u siječnju održanoj sjednici Skupštine Udruge ‘Eko-Integral za zaštite okoliša i prirode’, zauzet je stav o obraćanju Zamolbom za zajedničku tematsku sjednicu Županijske Skupštine i Gradskog Vijeća o brodskom zraku.

Ukazano je da sve Brođane zabrinjava kako, nakon jednog dužeg mirnog razdoblja, u prosincu i siječnju ponovo su dogodila enormna onečišćenja u brodskom zraku, o čemu svi šute! To se posebno odnosi na intervale od 16. do 21. prosinca, od 07. do 11. siječnja i od 22., faktički do kraja siječnja (vidi: http://iszz.azo.hr/iskzl/podatak.htm?pid=165)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike još je u prosincu reagiralo na veliko onečišćenje i “uputilo pismo prema Rafineriji nafte Brod, u kojem je zatražena informacija o statusu rada rafinerije …”.

Dana 30. siječnja smo u Eko-Integralu zaprimili novni odgovor iz Ministarstva u kojem nas informiraju da “vezano uz upit o očitovanju na upućeno pismo prema Rafineriji nafte Brod, u kojem su zatraženi informacija o statusu rada rafinerije, informacija da li i u kojoj mjeri postrojenje rafinerije, odnosno uređaji za loženje u okviru rafinerije obavljaju aktivnosti koje uzrokuju emisije onečišćujućih tvari u zrak, zatim informacije o provedbi rekonstrukcije rafinerijskog postrojenja i dovođenja rafinerije u proizvodnu funkciju te informaciju o planiranom ponovnom pokretanju proizvodnje, napominjemo kako Ministarstvo zaštite okoliše i energetike još nije dobilo službeni odgovor na traženo.”.

Još prije godinu dana je procurila neslužbena informacija da Rafinerija ne radi, No nitko ne zna, što to znači? Što onda rade oni 700-800 ljudi koji su u RNB-u zaposleni?

Jasno je da Rafinerija još uvijek nema adekvatnu opremu za ‘krekiranje’, što ne znači da neće ga imati u bližoj budućnosti. U međuvremenu kako smo neslužbeno informirani u Rafineriji je već zamijenjen (ili dograđen) kotao koji sada može raditi i na mazut i plin! Nitko ne zna, radi li već sada taj kotao na mazut? Ne zna se, dokle se stiglo sa sanacijama, plinofikacijom, itd.? A ni to, što se događa u Rafineriji?

Nažalost, situacija u Slavonskom Brodu ni dolaskom povoljnijih meteoroloških uvjeta nije se poboljšala. Zapaženo je da i ožujku dalje je mjerna postaja na Jelasu jedina na vrhu Haop-ove liste onečišćenja u RH, gdje je zrak i dalje onečišćen i u CRVENOM. Što sve nas zabrinjava jer nije jasno kako je moguće da i u ožujku zrak u Slavonskom Brodu (skoro) kontinuirano sedam dana onečišćen i u CRVENOM!!!

U međuvremenu u dugogodišnjoj borbi za čisti zrak su se iskristalizirali zahtjevi Brođana za čisti zrak, da:

  • Vlade RH i nadležna ministarstva, poštujući Ustavnu obvezu, poduzmu sve što je moguće u cilju zaštite života i zdravlja građana Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije

  • Hrvatska se uključi u proces izdavanja ekološke dozvole na osnovu ESPO konvencije kojom su definirani međunarodni odnosi u slučajevima prekograničnih onečišćenja

  • zatraži se plan rekonstrukcije i program modernizacije rafinerije s definiranim rokovima

  • dovrši se Projekt izrade zajedničkog katastra emisija u zrak za Bosanski Brod i Slavonski Brod

  • DUZS (‘Služba 112’) uspostavi on-line vezu kako bi se građani upozorili o onečišćenju zraka

  • dovrši se Projekt edukacije i informiranje Brođana i ostalih građana Brodsko-posavske županije

  • Zavod za javno zdravstvo dovrši studiju o utjecaju onečišćenja na okoliš i zdravlje Brođana

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kontinuirano brine i vodi brigu da do onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu ne dođe. To se odnosi i na Povjerenstvo za praćenje onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu koje u zadnjih 15 mjeseci nije sastajalo.