Crlene i žute breskve curè
Pripeče sonce, mušice lečo,
Megle se vre po ledinaj vlečo,
Odnekud mi suhe trave diše.


Crlene so breskve, kasno je vre,
Moral bi pono torbo nabrati,
Drage bi svoje moral poslati
So lubav i žalost v sake breskvè.


Poslati bi moral breskve ja nje,
Makar je negde dalko prek morja;
Dok jo rumena pozdravi zorja,
Crlene kraj nje nek breskve diše!