Tuna za jadranske kaveze dviju tvrtki, “Jadran tune” i “Pelagos net farme” kojoj je osnivač general u miru Ante Gotovina, nabavlja se iz Libije, bez ikakvih papira, te za nju plaćaju dva eura po kilogramu, piše Slobodna Dalmacija.

Slobodna dodaje kako se papiri kasnije rješavaju u Ministarstvu poljoprivrede u Zagrebu, kako bi se sve legaliziralo. O tome saznanja imaju i policija i Državno odvjetništvo.

Sve je to, navodno, ispričao Marko Pupić Bakrač, zadarski ribarski inspektor te županijski i gradski vijećnik Akcije mladih (AM).

“Moram naglasiti da ovo govorim kao javna osoba i županijski vijećnik, a ne kao zaposlenik Ministarstva poljoprivrede. To što se događa u spomenutoj instituciji poznato je i policiji i DORH-u. To je još jedan od predmeta koji tamo skuplja prašinu. Tu se radi o uvezenoj tuni iz trećih zemalja, bez valjane dokumentacije. Potom se drže sastanci u Ministarstvu poljoprivrede, kojima predsjeda ministrica Marija Vučković, o tome kako je legalizirati. Znači, kako legalizirati tunu, a ne kako raditi po zakonu. Da je po zakonu, ta tuna bila bi puštena. Za tunu su propisi vrlo strogi i mora ju pratiti sva dokumentacija, a ovdje nema dokaza o podrijetlu ribe niti nikakve valjane dokumentacije”, ustvrdio je Pupić Bakrač.

Tuna plaćena dva eura po kilogramu


Prema riječima ovog vijećnika, tuna može biti uvezena, ali ako nema sve prateće papire tada Ministarstvo, odnosno ribarska inspekcija, treba narediti njezino puštanje. Kaže kako o ovom mutnom poslu generala Gotovine znaju svi u Ministarstvu, kao i u ribarskoj industriji.

“Mene progone na sve moguće načine jer u resornoj administraciji vladaju korupcija i bezakonje, a ja se tome protivim kao i inače u svom javnom djelovanju – naglasio je predstavnik AM-a.

“Manji dio ribe je pušten, čini mi se pedesetak glava, to je pro forma, ali sve ostalo što je uvezeno stavljeno je u kaveze. Budući da je ta tuna plaćena dva eura po kilogramu, na tome je ostvaren ogroman profit – ustvrdio je Pupić Bakrač za Slobodnu dalmaciju te dodao kako za razliku od nekih svojih kolega iz ribarskog inspektorata, on nikada nije stavio potpis na dokumente koji takvu praksu odobravaju

Pisao Ministarstvu poljoprivrede


Poslao je i dopis u Ministarstvo poljoprivrede te zatražio njihovo očitovanje o ovom slučaju.


Svoj dopis podijelio je s javnošću:

“U Ministarstvu poljoprivrede otkriven je krak korupcijske hobotnice u kojem su uhićene ministričine prijateljice Josipa Rimac i Gabrijela Žalac. O svim tim koruptivnim radnjama ministrica Vučković kaže da pojma nije imala. I danas se u Ministarstvu rade sramotne stvari.

Održava se niz sastanaka kako legalizirati uvezenu tunu bez iti jednog valjanog dokumenta, koja se na kraju i legalizira. Postupak protiv mene za laku povredu službene dužnosti, koji vodite po načelu “kadija te tuži, kadija ti sudi” pokrenut je isključivo jer sam na konferenciji za medije, održanu ispred sjedišta HDZ-a u Zadru, upozorio na kriminal, korupciju, nepotizam i kontrolu nad institucijama sistema”.

Komentar navoda zadarskog vijećnika koji je ujedno i ribarski inspektor zatražili smo od prozvanog ministarstva. Kako su naglasili, ribolov, promet i uzgoj plavoperajne tune reguliran je kroz obvezujuće preporuke Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) koja je zadužena za upravljanje stokovima tuna i tunama sličnih vrsta, a među ostalim i plavoperajne tune.

– Republika Hrvatska je predstavljena u ICCAT-u kao dio Europske unije, gdje interese EU izravno zastupa Europska komisija.

Kako je cjelokupni ribolov, uzgoj i promet plavoperajne tune međunarodnog karaktera, ovaj segment ribarstva je izrazito strogo kontroliran.

Tako su u slučaju međunarodne trgovine živom tunom za potrebe uzgoja, osim nacionalnih kontrolnih tijela, uključeni i predstavnici Europske komisije, Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA), ICCAT tajništvo, međunarodni regionalni promatrači te nadležne službe svih država (članice EU-a i države koje to nisu) čija plovila ili farme sudjeluju u procesu.

Osim toga, svaki ulov plavoperajne tune i prebacivanje između transportnih kaveza snima se podvodnim kamerama radi utvrđivanja broja tuna, dok se svako stavljanje tuna u uzgojne kaveze snima i stereoskopskom kamerom radi utvrđivanja njihove mase. Pored toga svaka promjena je praćena s odgovarajućom dokumentacijom kojom se potvrđuje sljedivost. U tom smislu, ove aktivnosti spadaju u najkontroliraniji dio ribarstva uopće u Hrvatskoj, ali i Europskoj uniji – naglašavaju iz MInistarstva poljoprivrede, te dodaju:

– Što se tiče uvoza žive tune za potrebe uzgoja, ova mogućnost je predviđena ICCAT-ovim propisima te je njima regulirana procedura. Uz ribu ulovljenu u okviru nacionalne kvote, spomenuta uzgajališta su uistinu tijekom 2020. godine imala uvoz tune koju su izvorno legalno ulovila autorizirana plovila pod zastavom Libije, a koja je prethodno uvezena u EU od strane malteškog uzgajališta.

Ministarstvo u ovom predmetu ne može ulaziti u poslovne aspekte niti komentirati cijenu, no ističemo kako je odobrenju spomenutog procesa prethodila dugotrajna detaljna provjera dokumentacije i izvornih snimki. Pored toga, u proces revizije dokumentacije i pripadajuće istrage bili su uključeni predstavnici Europske komisije te administracije Libije, Malte i Italije.

Razumijemo da je ova problematika izrazito kompleksna i zahtjeva poznavanje međunarodnog pravnog okvira, no važno je istaknuti da Hrvatska raspolaže s uzgojnim kapacitetom koji nadilazi nacionalnu ulovnu kvotu”

nacional