Nakon razmatranja podnesenih zahtjeva građana na natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu grada, Povjerenstvo za bodovanje i sastavljanje liste prvenstva, sastavilo je je prijedlog liste prvenstva za dodjelu u najam stanova. Na utvrđenu listu prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda gradonačelnik dr. Mirko Duspara dao je suglasnost.

Lista je jučer objavljena na službenoj stranici grada. Lista se kao konačna, naravno, nakon žalbenog postupka, utvrđuje za razdoblje od dvije godine. Time su 33 stanovnika Broda, na temelju kriterija za dodjelu i bodovanja, dobili u najam tzv. socijalne stanove. Bodovali su se: neprekidni radni staž u RH, prebivalište u Slavonskom Brodu, prihod članova obiteljskog domaćinstva, broj članova obiteljskog domaćinstva, Sudjelovanje članova obiteljskog domaćinstva u Domovinskom ratu, invaliditet nastao sudjelovanjem u Domovinskom ratu, invalidi rada i invalidi umirovljenici, zdravstveni uvjeti i roditelj i usvajatelj koji se isključivo brine o članovima.

Rješavanje stambenog pitanja za socijalno ugrožene građane veliki je mehanizam države odnosno lokalne zajednice da im istinski pomogne. Uvjereni smo da bi sve građanke i građani s liste voljeli da nisu u potrebi primiti ovu pomoć i da se nadaju da nakon dvije godine neće morati ponovno podnositi zahtjeve.