Prošli petak, 11.studenog 2022. održana je sjednica Gradskog vijeća.

Na sjednici za vrijeme aktualnog  sata svaki vijećnik ima pravo postaviti po dva pitanja i dopunska pitanja. Vrlo rijetko dobijemo konkretne odgovore, ili ih uopće ne dobijemo. Predsjednik vijeća uskraćuje vijećnicima vijećnička prava, a upravo njegova ruka čuva većinu gradonačelniku u vijeću. Gradonačelnik vješto izbjegava odgovoriti na naša pitanja te vrlo često odstupa od teme.

Prema Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi gradski vijećnici i vijećnice dužni su vršiti nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem Grada.

Gradu Slavonskom Brodu prijeti ovrha od sedam milijuna kuna!

Grad Slavonski Brod, kao i svi drugi gradovi, imao je zakonsku obvezu plaćati naknadu Crvenom križu po članku 30. Zakona o Crvenom križu, no svoju obavezu nije izvršavao nego ju je ignorirao.  I sada će građani Slavonskog Broda morati snositi posljedice i platiti sedam milijuna kuna duga iz proračuna !

Crveni križ se u nekoliko navrata htio nagoditi i smanjiti iznos duga, no Grad je odbio.

Iako presuda još nije pravomoćna vrlo je jasno kako će Grad na kraju ipak morati platiti dug jer je kršio zakon, kao i u slučaju zemljišta gdje je nekad bio trgovački lanac Billa, morat će dodatno platiti kamate te sudske troškove.

Sad je jasno zašto se štedi na  rasvjeti, zašto živimo u polumraku i zbog čega je povećan toliki broj parkirališnih mjesta. Upravo zbog toga kako bi gradonačelnik plaćao svoje propuste, aljkavost i bahatost, a sve preko leđa građana. Jer na kraju krajeva, svi mi ćemo platiti taj dug umjesto onih koji su nas do duga doveli.

 

Slavica Lemaić i Anica Radman, nezavisne gradske vijećnice