U drugoj polovici veljače odigrale su nekoliko važna događaja, o nekima sam već i pisao, koji su iznova ukazali na (ne)’tretman’ Slavonskog Broda kod odgovornih i to nakon 15 godina kako je brodski gorući problem s onečišćenim zrakom nije se rješavalo, nego se više kontinuirano ignoriralo i sofisticirano administriralo.

Ponovo se moramo osvrnuti na državnog tajnika iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Mile Horvata tko je nakon duže pauze svih odgovornih iz tog Ministarstva u Hrvatskom saboru 16. veljače je rekao, kako je “Slavonski Brod, koji godinama ima problema sa zagađenjem zraka, napravio akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka, odnosno kako se ‘stvar pokrenula’“.

Također je državni tajnik Horvat, makar izgleda on prilično slabo poznaje brodsku goruću situaciju, naglasio “kako je Grad nakon dvije godine dužan o tome objaviti izvještaj u svom službenom glasilu kako bi građani bili upoznati s učincima propisanih mjera.”. Ovim izjavom g. Horvat nastojao je osloboditi Ministarstvo odgovornosti u spomenutom slučaju, i to neovisno da nadležno ‘Povjerenstvo za praćenje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu’ već tri godine nije zasjedalo, ali nije ni rješavalo gorući problem Brođana.

Drugi događaj se dogodilo dana 27.02.2024., kada je održan stručni skup u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, na temu „Analiza zdravstvenih pokazatelja za Brodsko-posavsku županiju i Slavonski Brod“.

Svaka čast na trudu ekipi iz Nastavnog zavoduna čelu s ravnateljem dr. sc. Ante Cvitkovićem! No na žalost, rezultata (povoljnih) nema, odnosno rezultati su takvi kakvi mogu biti…  Da, rezultati koji su dobiveni određenom (standardnom) metodologijom i koji bi trebali ukazati na nekakvu povezanost lošeg, odnosno onečišćenog brodskog zraka sa zdravstvenim pokazateljima kod građana Slavonskog Broda, nisu to mogli ‘odraditi’. No to nije nikakva greška, veća je greška da u naknadnim diskusijama, nije se uspjeli dogovoriti,to ne prvi put pronaleženja određene metodologije koja bi možda dala određene rezultate! No ima još vremena!

Treći događaj je vezan za novo veliko onečišćenje zraka s lebdećim česticama PM2.5 na kopnenom dijelu Hrvatske (https://iszz.azo.hr/iskzl/index.html) i koji se odigrala posljednja dva dana veljače i prvi dan ožujka. Da, govorilo se o pješčanoj oluji… Tako su danima petnaest postaja bile u CRVENOM (onečišćen zrak) ili u ŽARKO CRVENOM (jako onečišćen zrak)! A 29. veljače su brodske, kutinske postaje i postaja u Sisku bile cijeli dan u ŽARKO CRVENOM, a 01. ožujka ponovo su brodske postaje i postaja u Koprivnici, a kasnije i sisačka postaja, bile u ŽARKO CRVENOM. Tu podvlačim ‘brodske postaje’ koje su i u ovom onečišćenju više i jače bile zahvaćene! No nitko to od odgovornih ne primjećuje ili ne želi primjetiti! Pitanje je: ZAŠTO?

Kako sam ranije nekoliko puta naglasio, evo i sad glasno kažem: i dalje je zrak u Slavonskom Brodu najonečišćeniji u Hrvatskoj i šire!

Dosada sam dao na uvid nekoliko analiza, koje tu moju tvrdnju potkrepljuju. Evo još jedna u nizu, možda kompleksnija nego sve dosadašnje analize. Riječ je o tome da sam obradio podatke iz baze podataka koja stoji iza aplikacije Ministarstva; ‘Kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj’ i to podatke od studenog do veljače, kada je onečišćenje s lebdećim česticama  PM2.5 i PM10 i najveće. Tako obrađene su podaci s 13 mjernih postaja, gdje je pokrivenost bila iznad 90%, s tim da na postaji Sisak-1 (Si-1) uzeti su samo podaci koji su odnosili na lebdeće čestice PM2.5, a na postaji Osijek-1 (Os-1) podaci koji su odnosili na PM10!

Odmah moram reći da (skoro) u svim kategorijama iz te analize, mjerna postaja na Jelasu (SB-1) uvijek je bila na prvom (1.) mjestu, a mjerna postaja kod Stadiona kraj Save (SB-2) većinom na drugom (2.) mjestu!

Srednja vrijednost (prosjek) satne koncentracije lebdećih čestica PM2.5 na SB-1 iznosila je 45,97 µg/m3, druga je mjerna postaja Kutina-2 (Ku-2) s prosjekom od 41,29 µg/m3, a treća SB-2 s 41,15 µg/m3. Mjerna postaja Si-1 je četvrta s 37,03 µg/m3, peta je Ku-1 s 36,85, dok od 4 zagrebačke postaje mjerna postaja Zg-3 je imala najveći prosjek od 35,66 µg/m3 i to na šestom mjestu!

Maksimalna vrijednost satne koncentracije lebdećih čestica PM2.5 na SB-1 iznosila je 201,5 µg/m3, ali je ona bila druga, dok je postaja SB-2 imala najveću maksimalnu vrijednost od 202,7 µg/m3! Postaja Zg-4 je imala najveću maksimalnu vrijednost od 172 µg/m3 od 4 zagrebačke postaje i to na trećem mjestu! Postaja Si-1 je četvrta 165,5 µg/m3, a Koprivnica-2 (Ko-2) peta s 159,2 µg/m3, a Ku-2 šesta 159,1 µg/m3.

Najveći broj dana kada je mjerena satna koncentracija lebdećih čestica PM2.5 iznad 150 µg/m3 bilo je na SB-1 i to 19 dana, dok 8 dana je mjereno na SB-2, 6 dana na Si-1 i 3 dana na Ko-2, a ostale mjerne postaje nisu ili samo 1 ili 2 dana su mjerile koncentraciju lebdećih čestica PM2.5 iznad 150 µg/m3!

Najveći broj dana kada je 24-satni prosjek koncentracije lebdećih čestice PM2.5 bio iznad 25 µg/m3 (tj. kada je postaja bila u CRVENOM, ŽARKO CRVENOM ili LJUBIČASTOM) imala je postaja SB-1 i to 114 dana, dok 108 dana je bilo na SB-2, 103 dana na Ku-2, 91 dan na Zg-3 i 88 dana na Ko-2!

Najveći broj dana kada je 24-satni prosjek koncentracije lebdećih čestice PM2.5 bio iznad 75 µg/m3 (tj. kada je postaja bila u LJUBIČASTOM) imala je postaja SB-1 i to 25 dana, dok 16 dana je bilo na Ku-2, 15 dana na Zg-3, 14 dana na Si-1 i 9 dana na SB-2 i Ku-1!

Srednja vrijednost (prosjek) satne koncentracije lebdećih čestica PM10 na SB-1 iznosila je 50,78 µg/m3, druga je mjerna postaja Ku-2 s prosjekom od 46,20 µg/m3, a treća SB-2 s 45,74 µg/m3. Mjerna postaja Ku-1 je četvrta s 41,28 µg/m3, dok od 4 zagrebačke postaje mjerna postaja Zg-3 je imala najveći prosjek od 38,96 µg/m3 i to na petom mjestu!

Maksimalna vrijednost satne koncentracije lebdećih čestica PM10 na SB-1 iznosila je 231,4 µg/m3, dok je postaja SB-2 druga s 223,2 µg/m3!  Mjerna postaja Os-1 je treća s 194 µg/m3, Ku-2 je četvrta s 184,7 µg/m3, a postaja Zg-4 je imala najveću maksimalnu vrijednost od 177,9 µg/m3 od 4 zagrebačke postaje, na petom mjestu!

Najveći broj dana kada je dnevni prosjek koncentracije lebdećih čestice PM10 bio iznad 50 µg/m3 imala je postaja SB-1 to 51 dan, dok 44 dana je bilo na SB-2, 43 dana na Ku-2 i 32 dana na Zg-3 i Ku-1!

Zaista očigledno da najonečišćeniji je zrak u Slavonskom Brodu i daleko su najlošiji podaci s postaje na Jelasu (SB-1), pa onda kod Stadiona kraj Save (SB-2), pa podaci s Ku-1, Si-1 i Zg-3!Nadam se da će odgovorni malo pozabaviti oko iznešenih podataka o onečišćenju zraka, a posebno o brodskom onečišćenom zraku! Svakako, poslije 15 godina velikih onečišćenja Brođani su to zaslužili!!!