Prošli put smo prezentirali “Izvještaj o praćenju kvalitete zraka Instituta za medicinska istraživanja za 2019. godinu” i zaključili smo da je: “Brodski zrak najonečišćeniji u RH”, baš kako smo mi u Eko-Integralu već duže vrijeme tvrdili, naročito s obzirom na lebdeće čestice PM2.5 i PM10!

Ovih dana na stranicama AZO pojavilo se “IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJAMA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA U 2019. GODINI” i iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vidi: http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=96830!

Sam Izvještaj, a i zaključci sugeriraji kako je riječ i dalje o velikom onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu!

“Zaključci

 … Mjerenja koncentracija ozona tijekom 2019. godine provedena su na sedamnaest mjernih postaja Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Zrak je na četiri mjerne postaje bio prve kategorije ... Na jedanaest mjernih postaja zrak je bio druge kategorije (Zagreb-3, Velika Gorica, ..., Slavonski Brod-1, ...)...

Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM10 tijekom 2019. godine provedena su na petnaest mjernih postaja... Na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 nije bilo moguće provesti kategorizaciju zraka (nedostatan obuhvat podataka)(?).

Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2.5 tijekom 2019. godine provedena su na devet mjernih postaja… . (Jedino) na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 zrak je bio druge kategorije. …”.

Naš zaključak

Ovi zaključci nikako ne umanjuju istinitost naše tvrdnje, tvrdnje iz Udruge Eko-integral, ali i tvrdnje Brođana da je brodski zrak najonečišćeniji zrak u RH s obzirom na lebdeće čestice PM2.5 i PM10! Što više, kako već je to i ‘odradio’ Izvještaj iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, tu tvrdnju gornji zaključci potvrđuju(!), uz dodatnom napomenom o onečišćenom brodskom zraku s obzirom na ozon!

Nakon objave ova dva izvješća o praćenju kvalitete zraka u RH u 2019. godini i poslije duge šutnje o brodskom onečišćenom zraku, razlogom očekujemo reakciju Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Povjerenstva za praćenje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu i Grada i Županije, ali i Gradskog vijeća i Županijske skupštine.

Možda i više razumijevanje sa strane vijećnika iz Gradskog vijeća i Županijske skupštine oko zahtjeva za održavanje zajedničke tematske sjednice o brodskom onečišćenom zraku. Brođani su to zaslužili!