Prije godinu dana sam s gornjim naslovom: ”Ima li toga još igdje? Vjerojatno nigdje, osim u Slavonskom Brodu!”, napisao sam članak o nevjerojatnoj indolenciji i politike i uprava, sve jedno kako se gleda; ili odozdo ili odozgo. U ovih jedanaest - dvanaest godina od skoro četrnaest, otkako Brođani znaju da njihov zrak zaista (jako!) onečišćen, bezuspješno pokušavam raznim člancima, kolumnama, intervjuima, apelima, otvorenim pismima i drugim dopisima odgovornim institucijama, ali i s drugim dostupnim alatima građanske aktivnosti ukazati političarima i upravama, sve od državnih, preko regionalnih, do lokalnih, da ovo što čine i ne čine, nije dovoljno, a nije ni pošteno, ni moralno prema Brođanima. Ali izgleda nitko me ne sluša!

Svi ti spomenuti pokušaji idu i išli su i prema, djelomično političkom digresijom uspavano i uljuljano brodsko stanovništvo koje više nije ni svjesno, ali nije ni u mogućnosti odabrati pravu stranu istine o onečišćenom brodskom zraku. Zaista, teško je u ovoj prvo pandemijom, a onda poslije ratom, a sada (nejasnom, ali i povećom) inflacijom zahvaćenoj situaciji razbuditi Brođane, a šire, pa i stanovništvo cijele Lijepe Naše!

No, tako je bilo i prije, kada su političari, ali i većina stanovništva zaokupirani bili s problemima oko potresa u Zagrebu, Petrinji i Sisku, aferom Agrokor, prijemom Hrvatske u EU, a da u međuvremeno provedene izbore i izbore i ne spominjem. Svi ovi događaji tjednima, mjesecima, pa i duže su nas zaokupirali i zaokupiraju, a često za svu to vrijeme ništa, ama baš ništa (pozitivno) nije se događalo i događa!

U isto vrijeme zrak u Slavonskom Brodu je godinama, neću pogriješiti ako kažem, najmanje četrnaest godina, jedan od najonečišćenijih ne samo u Hrvatskoj, nego u Europskoj uniji. Prije dok je prekosavska Rafinerija Brod bila u pogonu, na osnovi podataka iz istraživanja Instituta za medicinsko istraživanja znali smo da je ona dominantni zagađivač sa skoro 40 postotnim udjelom onečišćenja. A sada? Ne znamo ništa!

Nažalost, izgleda nikoga nije briga za brodski onečišćeni zrak. Mogu samo ponoviti: Ova je otužna slika jednog lijepog grada koji je od svih zaboravljen: od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koje je ministarstvo nadležno i za zaštitu okoliša, Povjerenstva za praćenje onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu, (saborskog) Odbora za zaštitu okoliša i prirode, DHMZ-a, HZJZ-a koji više ništa ne radi u vezi procjene životne sredine u Slavonskom Brodu, od Upravne odjele za zaštite okoliša u Gradu i Županiji koji su izgleda dosada imali i imaju i sad jedinstveni cilj; 'umrtviti situaciju' i uljujati Brođane, kako žive u jednom lijepom i zdravom okruženju! Ova je otužna slika jednog lijepog grada koji vapi za zaštitom okoliša!

Pa tko može od spomenutih objasniti zašto se nije reagiralo na neke informacije iz posljednjih petnaestak  mjeseci. Tako na informaciju koju je i svjetski Guardian objavio sredinom lipnja prošle godine, dok tu udarnu vijest tportal.hr je objavio s naslovom: “Slavonski Brod treći najgori (grad) u Europi po kvaliteti zraka” (https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/slavonski-brod-treci-najgori-u-europi-po-kvaliteti-zraka-ni-zagreb-ne-stoji-dobro-20210617).

Iz prošlogodišnjeg izvješća Europske agencije zaštite okoliša jasno se vidjelo da je “najzagađeniji zrak (bio) u poljskom gradu Nowy Sacz … Na drugom mjestu je (bila) talijanska Cremona s 25,9 mikrograma, a na trećem Slavonski Brod s 25,7 mikrograma PM2,5 čestica po metru četvornom”.

Krajem lipnja je objavljena nova informacija spomenute Agencije da Slavonski Brod više nije među prva tri najonečišćenija grada u Europskoj uniji po kvaliteti zraka na temelju mjerenja prosječne razine lebdećih čestica PM2,5 (tijekom posljednje dvije kalendarske godine: 2020. do 2021.). Sada je Slavonski Brod na 6. mjestu, odmah iza puno poznatijih talijanskih gradova (Padove, Venezie i Viczence), s prosječnom koncentracijom lebdećih čestica PM2,5 od 23,7 μg/m3! Dok prva dva najonečišćenija grada dalje su: Nowy Sacz i Cremona (https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer)!

Također još krajem travnja iz objavljenih izvješća IMI i DHMZ za 2021. godinu, saznali smo sve o daljnjem poražavajućem stanju brodskog zraka, na što ponovo nitko nije reagirao.

Iz tih izvješća (http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=132502 i http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=132798) može se iščitati da brodski zrak najonečišćeniji u Hrvatskoj. Tako i to da u Slavonskom Brodu i na jednoj i drugoj mjernoj postaji ”tijekom 2021. godine s obzirom na PM10 frakcije lebdećih čestica (zrak je) bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak)”. Kao i to da na postaji  Slavonski Brod-1 “s obzirom na BaP (benzo(a)piren) u PM10 česticama” bio je II. kategorije kvalitete.

Gledajući “srednju godišnju vrijednost PM2,5 frakcije lebdećih čestica (jedino) na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 nije bila u skladu s GV (granična vrijednost, 25 μg/m3) iz Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku, stoga je okolni zrak na toj postaji tijekom 2021. godine bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak)…”.

Također su provedena “mjerenja koncentracija sumporovodika tijekom 2021. godine … na ukupno četiri mjerne postaje Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. ... Zrak je bio druge kategorije (jedino) na postaji Slavonski Brod-1.”.

Nevjerojatne su te činjenice. No sve to nije ništa novo, tako je to već godinam s gore spomenutim (zaista neodgovornim) institucijama, kojima se Brođani mogu obratiti. Još ako svemu tome dodajem da informacije o onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu i ove godine su uključene u poglavlje Ljudska prava i okoliš u okviru Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za 2021. godine Kuće ljudskih prava, Centra znanja u području zaštite i promicanja ljudskih prava, onda sve nam je jasno! A tamo možemo čitati i ovo (https://www.kucaljudskihprava.hr/wp-content/uploads/2022/04/KLJP_GI2021-Online_2704.pdf): 

“181. I dalje izostaju mjere učinkovite prevencije štete za okoliš i zdravlje stanovništva, posebice adekvatne mjere kojima bi se smanjilo onečišćenje Jadranskog mora i zagađenje zraka. Posebno je zabrinjavajuće stanje u Slavonskom Brodu gdje je indeks zagađenja u nekoliko navrata ukazivao na ekstremno onečišćenje zraka koji je čak 10 do 15 puta zagađeniji od dopuštenog. Prema podacima Europske agencije za okoliš (eeA), Slavonski Brod našao se na trećem mjestu najgorih gradova u Europi po kvaliteti zraka…”.

Ima li toga još igdje? Vjerojatno nigdje, osim u Slavonskom Brodu!