Evo, prije desetak dana na SBPeriskopu objavljen je vaš članak o Akcijskom planu koji je bio u nizu 200-ti. Većina kolumni bila su posvećene brodskom onečišćenom zraku…

Da tako je... Je li se radi o dvjestotoj kolumni (plus, minus koji broj), sada je manje važno. Važno je da je  putem portala SBPeriskop omogućeno informiranje Brođana iz prve ruke o vijestima vezano za stanje brodskog zraka. A to informiranje građana na SBPeriskopu traje već više od osam godina, a možda i više jer su postojali i neki raniji moji članci koji su bili objavljeni na spomenutom portalu. Nažalost, ova 13-godišnja zavrzlama i agonija Brođana sa onečišćenim zrakom i dalje traje! Po Europskoj agenciji za okoliš “Slavonski Brod je među tri je najzagađenija grada u Europi”.          Što je među ostalim objavio i Guardian prije 2 - 3 mjeseca!

Možete li nešto sažeto reći o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka?           

U spomenutom članku detaljno smo naveli sve naše primjedbe u vezi poglavlja Akcijskog plana: Uvod, Opći podaci, Porijeklo onečišćenja i Analiza situacije, kao i Prijedloge u vezi mjera i projekata s ciljem smanjenja onečišćenja. Posebno bih istaknuo kako smo u Eko-Integralu nezadovoljni, makar postoji više zaključaka i Povjerenstva za praćenje kvalitete zraka, kao i (saborskog) Odbora za zaštitu okoliša kako će se kod punjenja podacima Katastra zagađivača odnosno Registra onečišćavanja okoliša i Slavonski Brod i Brod u Republici Srpskoj uzimati u razmatranje kao jedna cjelina, da do toga ni ovom prilikom nije došlo i pitanje je, kada će i doći(?). Mi ni nakon 13 godina rada Rafinerije nafte Brod, faktički ništa ne znamo o radu tog velikog industrijskog kompleksa, koji industrijski kompleks je tu u našem susjedstvo, pa ni 2 km od centra Slavonskog Broda!

Zaista, puno se u posljednjih godina pričalo o prenamjeni produktovoda od Slobodnice do Rafinerije u plinovod, i o plinofikaciji Rafinerije nafte Brod. Kakva je trenutačna situacija na tim projektima?

Moram ponoviti ono što sam malo prije rekao: faktički Brođani ništa ne znaju o radu Rafinerije, tako i o spomenutim projektima. Znalo se još davno prije da su i jedan i drugi projekt u velikom kašnjenju, možda i u  kašnjenju od 2 - 3 godine. Vrlo rijetko se i iz Rafinerije, ali i iz Ministarstva RH, kao i iz Croduxa, glavnog izvođača s hrvatske strane odaslana neka informacija. Makar se moglo procijeniti da radovi kako-tako napreduju, sve do tamo kraja prošlog mjeseca, kada iz Ureda gradonačelnika odaslana informacija da su tijekom sastanka u Slavonskom Brodu predstavnici Rafinerije nafte Brod upoznali gradonačelnika Mirka Dusparu s planovima daljnjeg poslovanja. Prema njihovom izvještaju, Rafinerija nafte Brod više neće prerađivati sirovu naftu te će preći na proizvodnju stlačenog prirodnog plina, a od iduće godine i na proizvodnju polimernog bitumena. Nevjerojatno, ali je istina! Vjerujem da poslije te informacije red bi bio da svi odgovorni, počevši od ministra zaštite okoliša, Tomislava Ćorića, preko regionalne do lokalne uprave, tj. do gradonačelnika Mirka Duspare, ujedine i izlaze sa stvarnim procjenama situacije.

Spomenuli ste Povjerenstvo za praćenje kvalitete zraka i saborski Odbor za zaštitu okoliša. Kako ste zadovoljni s radom tih institucija?

Povjerenstvo za praćenje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu osnovano je 2015. godine nakon Apela Vladi, Predsjedniku RH i dr. petnaestak brodskih udruga na čelu sa Udrugom Eko-Integral, ali i s velikom podrškom Grada i Županije. Vrlo brzo je održana prva sjednica Povjerenstva, kao i Tematska sjednica Odbora za zaštite okoliša posvećena brodskom onečišćenom zraku. Dosada su održane 8 sjednice Povjerenstva i 6 Odbora. Rješavalo su na tim sjednicama puno stvari vezano za onečišćeni brodski zrak, ali u jednom trenutku i vode, pa tako i spomenuti problemi oko prenamjene produktovoda u plinovod i plinofikacije Rafinerije nafte Brod. Nažalost, često su rezultati bili minimalni, a svjedoci smo bili i neispoštivanju zaključaka Povjerenstva i Odbora.

Kao drugi, veći problem se u pojavilo u obliku neodržavanja sastanaka Povjerenstva i Odbora. Tako posljednja sjednica Povjerenstva održana u ožujku i to nakon 2 godine i 3 mjeseca stanke. Dok ni nakon nekoliko apela i brodskih saborskih zastupnika, pardon zastupnice: gđe Ružice Vukovac i gđe Marine Opačak Bilić, kao i apela Udruge Eko-Integral predsjednici gđi Sandri Benčić, Odbor za zaštitu okoliša nije posvetio ni malo vremena Brođanima od travnja 2019. godine, a da tematsku sjednicu i ne spominjemo!

Govorite o neispoštivanju zaključaka Povjerenstva i Odbora...

Navjest ću samo jedan vrlo poučan primjer i to samo iz najnovijih zaključka vezane za taj slučaj, makar vjerujem da je ta problematika bila prisutna možda već i na prvoj Tematskoj sjednici Odbora posvećena onečišćenim brodskom zraku! Riječ je o Janafu! Tako Saborski odbor i 19.4.2018. i 09.4.2019. godine donio skoro identičan zaključak vezano za transport sirove nafte u Rafineriju nafte Brod putem Jadranskog naftovoda d.d.. Odbor oba puta poziva Ministarstvo zaštite okoliša,za dostavu Izvješća o količinama, te kvaliteti sirove nafte koja je tijekom tih godina Jadranskim naftovodom transportirana u Rafineriju nafte Brod! Na kraju evo i sa sjednice Povjerenstva od 17.03.2021. godine imamo zaključak da će Ministarstvo službenim putem zatražiti od Janafa informaciju o trgovinskoj suradnji s RNB za period 2018.-2020. godina. No, rezultata još uvijek nema!

Vidimo da vrlo često, faktički kontinuirano oglašavate i na ‘fejsu’...

Komuniciranje, pa tako i informiranje Brođana o stanju zraka i drugim važnim informacijama vezano za zaštite okoliša u ovom trenutku najdjelotvornije putem društvenih mreža, pa tako je naš izbor bio objavljivanje na FB stranicama ‘Građanske inicijative za čisti zrak’ i ‘Brođani za Brod… Putem te dvije stranice redovno su informirani par stotina ljudi, a u slučaju neke značajnije informacije, tu informaciju pročita i 800 do 1000 pratitelja… Pa tako je bilo i nedavno kada je 16.08.2021. godine na mjernoj postaji na Jelasu deinstaliran uređaj za mjerenje koncentracije ozona (O3), kako je u DHMZ-u rečeno, radi redovnog umjeravanja i biti će  vraćen u kratkom roku…

O čemu se točno radi? Zašto sumnjate u postupke djelatnika DHMZ-a?

Dozvolite mi da ponovo zapitam: Ima li toga još igdje? Vjerojatno nigdje, osim u Slavonskom Brodu. Pregledali smo još neke mjerne postaje (Zagreb-3, Osijek, Varaždin, Karlovac, …) jedino smo u Slavonskom Brodu na mjernoj postaji na Jelasu naišli na deinstaliciju uređaja za mjerenje koncentracije ozona u kolovozu, za vrijeme toplinskog vala, kod velikog UV zračenja, kada je 16.08. u 13 00 sati mjerena koncentracije ozona od 128 μg/m3, a broj dana gdje je najviši osmosatni prosjek ozona bila iznad ciljane vrijednosti od 120 μg/m3, bio je 22!!! A prema Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku, broj takvih dana ne smije biti veći od 25, odnosno 75 na trogodišnjoj razini!

Jeste li u vezi toga kontaktirali DHMZ?

Posebo bih istaknuo da i prošle godine, kao i prije, više puta smo kontaktirali s djelatnicima DHMZ-a, pa i s Glavnom ravnateljicom DHMZ-a, gđom Brankom Ivančan Picek, povodom deinstalacije uređaj za mjerenje koncentracije ozona, ali i u vezi validacije podataka koncentracije ozona. Tako smo DHMZ-u dali na znanje  da se na definirani način (umjeravanje uređaja najmanje 4 puta godišnje) smanjuje broj dana s mjerenjima za oko 20 možda 30 dana! No broj (dozvoljenih) dana iznad ciljane vrijednosti (120 µg/m3) i dalje ostaje 25, odnosno 75 na trogodišnjoj razini!!! Još ako se radi o umjeravanje uređaja preko ljeta, kako se to u Slavonskom Brodu već godinama rade, situacija postaje još tragičnija! Na kraju samo jedna kratka napomena, nakon umjeravanja uređaj je vraćen i podaci su vidljivi od 20.08. od 9 00 sati! Što znači, izgubljeni su prosjeci ozona za najmanje 4 dana!

U vezi validacije podataka koncentracije ozona situacija je još zamršenija. Izgleda, u DHMZ-u jedino se podaci vezano za ozon validiraju(?)! A na koji način(?), to nismo mogli ‘prokužiti’ u Eko-Integralu. Tako 2018-te validacijom broj onečišćenih dana s 43 sveden je na 19, 2019-te 17 na 11, a 2020-te 31 na 18!!! Ništa s ničim!

Kakva je suradnja regionalne i lokalne uprave? Hoću pitati, Grada i Županije s eko-aktivistima?

 Uhhh… Vrlo kompleksno i nezgodno pitanje. Možda najbolje da krenemo natraške i konstatiramo da nedavno konstituirano je i Gradsko vijeće, a još ranije i Županijska skupština. Nažalost, mora se konstatirati da u ovom kratkom periodu od konstituranja vrlo mali broj ‘ekoloških’ pitanja su bila na dnevnom redu. Pa mislim da ni Izvješće DHMZ-a o praćenju kvalitete zraka za 2020. godinu nije bilo na sjednicama GV i ŽS.

Tu, odmah bi se mogli nadovezati na prošlogodišnji zahtjev, možda prije zamolbu Udruge Eko-Integral za održavanje Zajedničke tematske sjednice Gradskog vijeća i Županijske skupštine posvećena brodskom onečišćenom zraku. Nažalost, do te sjednice nije došlo. Onako u zagradi mogli bi spomenuti, kako veliku ulogu oko neodržavanja iste je imao tadašnji, pa i sadašnji Predsjednik Gradskog vijeća, Stribor Valenta. Još bi dodali, bilo pa prošlo.

Umjesto Zajedničke tematske sjednice, održana je Tematska sjednica Županijske skupštine…

Baš sam o tome htio govoriti. Tematske sjednice Županijska skupština održana je 17. lipnja 2020. godine o Izvješću o stanju kvalitete zraka na području BPŽ u 2019. godini. Već sam više puta spominjao da su Zaključci Skupštine bili, pa skoro izvanredni. Kada bi se uvažili ti Zaključci, posebno pod točkom 2, svakako bi energetske učinkovitost u Slavonskom Brodu bila puno veća! U toj točki piše: “Tražimo od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sufinanciranje cjelovite energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada … u iznosu od 80%. Cjelovita energetska obnova na vanjskoj ovojnici podrazumijeva kombinaciju mjera …: energetska obnova vanjskog zida, stropa, … ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i plinofikaciju kućnih ložišta.”. Nažalost, nitko ne zna što se sve poduzimalo u Županijskoj i Gradskoj upravi u funkciji primjene spomenutog zaključka!

Nekako se čini da bi lokalna samouprava, odnosno u našem slučaju, Gradska uprava trebala prednjačiti na rješavanju pitanja zaštite okoliša. Je li to u Slavonskom Brodu tako?

Kako sam ranije spomenuo, pitanja oko zaštite okoliša, naročito ako je riječ o Gradskoj upravi, vrlo su kompleksna, pomalo i nezgodna pitanja. Nažalost, brodska javnost već duže vrijeme je isključena iz uvida događanja i pravog stanja, pa tako i sami eko-aktivisti, kao i Udruga Eko-Integral. Mi smo od prije 6 - 7 godina više puta zalagali oko formiranja Zajednice ekoloških udruga, koja bi kasnije prerasla u Zajednicu zaštite okoliša. Ta bi Zajednica bila nešto slično kakvu poznajemo u Zajednici tehničke kulture… No nije išlo, nije bilo sluha više u Gradu, nego u Županiji. Na taj način ispustili smo kontrolu i da budemo uvijek u žiži događanja vezano za brodski zrak, ali i šire, vezano za zaštitu okoliša!

Na kraju, ima li što bih posebno istakli kao rezultat dugogodišnjeg rada Udruge Eko-Integral, tako i Vašeg?

Svakako bih naveo da su Brođani u ovih desetak godina slobodno mogli osloniti prvo na ‘Građansku inicijativu za čisti zrak’, a kasnije i na Udrugu Eko-Integral. Mi smo građane nastojali redovno informirati, ali i educirati vezano za brodski onečišćeni zrak. U tom smo imali veliku pomoć ovog portala, za što zahvaljujem i portalu SBPeriskop i samom Uredniku portala!