Uvjeren sam kako bez visinskih priprema, s ciljem povećanja kondicije i utreniranosti, udruge građana koje djeluje na području grada Slavonskog Broda, neće biti u stanju ispuniti obrasce i pril ožiti dokumentaciju u vezi svojih projekta/programa koje će prijaviti na Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga za 2020. godinu, i koji su od interesa za opće dobro. Dakle, bez treninga na umjerenoj nadmorskoj koji se sprovode u cilju stjecanja adaptacijskih promjena koje dovode do poboljšanja aministrativno-knjigovodstvenih performansi, udruge koje apliciraju na sredstva iz Proračuna Grada Slavonskog Broda za financiranje njihovih projekata, lipsale bi načisto. Radi se o kolosalno napornom poslu koji zahtijeva u najmanju ruku pohađanje kratkih kurseva.

Eee, ne daje grad godišnje samo tako 5 000 do 20 000 kuna po udrugi! Udruge novac moraju opravdati ne samo opisima i dokazima svog rezona postojanja, nego i sposobnošću da sudjeluju u kafkijanskom ludilu -ispunjavanjem obrazaca i prikupljanjem dokumenta. I to nije sve... Naime, ima da ispišaju i zadnju kap tinte iz svojih pisača, dokazujući birokratskom umu - strogim nadzornicima darežljivog grada da svaku lipu koriste kako su napisali – za opće dobro, a na temelju ispunjenih programa. A nekad? Nekada se gradskom velmoži dostavljao Program rada i izjava s onom famoznom izjavom... „pod materijalnom i krivičnom odgovornošću...“ Iako se nekada tražilo manje papira i muhura, to nije značilo da se više kralo i zabušavalo.

O čemu se radi jedino može predočiti totalno preuzimanje objave s gradske službene stranice Javnog natječaja za financiranje programa ili projekata udruga za 2020. godinu koji su od interesa za opće dobro. Evo je:
Pozivamo udruge građana koje djeluje na području grada Slavonskog Broda da svoje projekte/programe prijave na Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga za 2020. godinu koji su od interesa za opće dobro

Natječaj je otvoren do 11. veljače 2020., a prijave se dostavljaju poštom ili predajom u Pisarnicu Gradske uprave na adresu:

Grad Slavonski Brod
Upravi odjel za društvene djelatnosti
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

S naznakom „Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga građana za 2020. godinu koji su od interesa za opće dobro - ne otvarati.“.

Prilozi:

Popis dokumentacije za provedbu Javnog natječaja financiranje programa ili projekata udruga građana za 2020. godinu koji su od interesa za opće dobro:  1. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac opisa programa ili projekta  2. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac proračuna programa ili projekta  3. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja  4. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se program ili projekt provodi u partnerstvu  5. Dokaz da je prijavitelj upisan u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar (elektronički izvadak iz nadležnog registra)U smislu čuvanja mentalne stabilnosti sugeriram da priloge otvore samo članovi udruga ili oni čitatelji jačih nerava i strpljenja, čije razumijevanje birokratske tlake također spada u opće demokratsko dobro, to jest, oni koji hoće razumjeti i istumačiti razmjere općeg ludila koje onemogućava spontanost, kreativnost, improvizaciju, solidarnost, a koje jača strah, pokornost i lukavost, pod nazivnikom istih strogih uvjeta i pravila za sve. Lukavost? Da, prepredenost, jer će udruge koje imaju namjeru nadmuditi gradsku upravu odnosno izbjeći papirolgiju od koje boli glava, većinu treženog prepisati iz obrazaca od lani.

Već sam pisao jedared kako su naš dobri i velikodušni Grad Slavonski Brod i njegova birokracija puna solidarnosti, došli su na ideju prije nekoliko godina da organiziraju „radionicu za udruge s područja grada na kojoj će, uz pomoć predstavnika gradske Razvojne agencije, naučiti više o što kvalitetnijoj pripremi projekata i apliciranju na natječaje.“ Važi li to i za 2020-u godinu? Ideja je za pet. Naučiš udruge da prave uniformirane molbe, zapravo molbe za „povrat novca“ kojeg su uplatili gradu kao građani i pouzetnici, i tako si olakšaš selektorski posao. Podsjeća to na samoposluživanje na benziskim pumpama. Hoćeš kupiti gorivo? Može, ali sam si natoči.

Može li udruge utješiti činjenica da i ostali gradovi u Hrvatskoj na isti način financiraju programe i projekte udruga? Ne vjerujem. Zato udruge za opće dobro zasučite rukave i ispunjavajte obrascee kao da se radi o projektnoj dokumentaciji za Pelješki most.