Još do danas nije objavljen Godišnji izvještaj DHMZ-a o stanju zraka za 2019. godinu. No zato već duže vrijeme može se pronaći na stranicama Azo-a: IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJAMA DRŽAVNE MREŽE - Izvještaj za 2019. godinu, IMI iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=95565)

Iz Zaključka u tom Izvještaju možemo pročitati ono najvažnije, što mi u Eko-Integralu već duže vrijeme tvrdimo da je brodski zrak najonečišćeniji zrak u RH s obzirom na lebdeće čestice PM2.5 i PM10!

“Frakcija lebdećih čestica PM10

Tijekom 2019. godine gravimetrijski su određivane masene koncentracije frakcije lebdećih čestica PM10 na mjernim mjestima Zagreb-1, Zagreb-3, Sisak-1, Slavonski Brod-1, Slavonski Brod-2 i Kutina-1. ...

Po Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku… granična vrijednost (GV) za vrijeme usrednjavanja 24 sata (50 µg/m3) ne smije biti prekoračena više od 35 dana u godini. GV za vrijeme usrednjavanja 24 sata bila je prekoračena više od 35 puta na mjernim postajama: Zagreb-3 (korigirane vrijednosti) 53 dana, Sisak-1 46 dana, Slavonski Brod-1 77 dana, Slavonski Brod-2 44 dana i Kutina-1 74 dana;

Stoga je prema pravilu odlučivanja navedenom u Članku 21. Zakona o zaštiti zraka, zrak oko mjernih postaja Zagreb-3 (korigirano), Sisak-1, Slavonski Brod-1, Slavonski Brod-2 i Kutina-1 tijekom 2019. godine s obzirom na PM10 frakciju lebdećih čestica bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak). ...

PAU (BaP) u frakciji lebdećih čestica PM10

Na mjernim postajama Zagreb-1, Zagreb-3, Sisak-1 i Slavonski Brod-1 određivano je sedam PAU u frakciji lebdećih čestica PM10. BaP je jedini predstavnik PAU za kojeg u Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku postoji CV te se za njega može provesti kategorizacija okolnog zraka na mjernoj postaji na kojoj se određuje. ...

Tijekom 2019. godine na sve četiri mjerne postaje srednje godišnje koncentracije za BaP nisu bile u skladu s ciljnom vrijednosti (CV) za jednogodišnje razdoblje (1 ng/m3) ... stoga je prema pravilu odlučivanja navedenom u Članku 21. Zakona o zaštiti zraka okolni zrak s obzirom na BaP u PM10 česticama bio onečišćen, tj. II kategorije kvalitete.

Frakcija lebdećih čestica PM2,5 

Na mjernim postajama Zagreb-Ksaverska cesta, Velika Gorica, Slavonski Brod-1, Slavonski Brod-2, Rijeka i Plitvička jezera gravimetrijski su određivane masene koncentracije frakcije lebdećih čestica PM2,5. ...

Srednja godišnja vrijednost PM2,5 frakcije lebdećih čestica na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 nije bila u skladu s GV iz Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku te je okolni zrak na toj postaji tijekom 2019. godine bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak).”.

Zaključak

Nažalost, sve ovo, što je objavljeno u IMI-u, kada iz Rafinerije nafte Brod kontinuirano dolaze poluinformacije, točnije neslužbene i neprovjerene informacije da Rafinerija ne radi(!), vrlo je tragično!

Da, Povjerenstvo za praćenje onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu u zadnjih 17 mjeseci nije ni sastajalo, a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u zadnjih desetak - petnaest, možda i više mjeseci nije se ni oglasilo o tome kako napreduju aktivnosti na plinofikaciji i modernizaciji Rafinerije. Čini se da jednostavno ne postoje ili RH nisu dostupni plan rekonstrukcije i program modernizacije Rafinerije s definiranim rokovima!

Naposljetku, ni poslije tri mjeseca što je podnesena zamolba za zajedničku tematsku sjednicu Gradskog vijeća i Županijske skupštine o brodskom onečišćenom zraku ni u Gradu Slavonskom Brodu i Županiji, kao i u Gradskom vijeću i Županijskoj skupštini ne postoji potreba da se o tome, prvo, izjašnjava, a poslije pozitivno izjasni i daje se zeleno svjetlo za održavanje takve tematske sjednice!