Katalozi supermarketa službeni su dokazi kako se maloprodajne cijene namirnica nezaustvaljivo i prebrzo penju kao liftom prema sve višim katovima neizdrživosti. Lift je to za gubilište mirnog, dostojanstvenog života. Artikli su dostupni, nema nestašica kao na "trulom Zapadu", ali sve je veća nestašica novca potrebnog da se kupe. Cijene se više ne penju stepenicama, polako, korak po korak, kao donedavno, nego se dižu eksplozivno, brzo i strmo u dizalima promjena, zbog stvarnih troškova energenata i drugih elemenata koji cijene formiraju, ali i zbog neutemeljene pohlepe trgovaca koje ne kontrolira nitko, ni država uz pomoć inspekcija, a ni kupci koji, jadni, samo o zalihama brašna, ulja i toalet papira razmišljaju i kombininiraju.

Skupljajte kataloge, kupci nijedni, kako bi se jednog dana prisjetili, ako preživite kaos i gramzivost manjine kapitalističkih derikoža, i geopolitičkih amatera, kako je većina ljudi naglo postajala željna i gladna, siromašna i ranjiva.

Dvojno iskazivanje cijena (1), u Hrvatskim kunama (HRK) i u eurima (EUR), vidio sam početkom tjedna u Konzumovoj kvartovskoj trgovini, u brodskom Naselju Andrije Hebranga. Dva mjeseca ranije od obveznog iskazivanja. Svi su se čudili novim karticama s novim cijenama (dvije cijene) kao pura govnu, a čuo sam jednu ženicu koja kaže unuku da se sigurno radi o nekom sniženju. Na blagajni sam dobio račun i u eurima. Platio sam, naravno, u kunama o čijoj polulažiranoj povijesti možete pročitati OVDJE. 

Inače, uvođenje eura, po Vujčiću i Plenkoviću, značit će povratak Hrvatske u svijetlu budućnost. Svi će profitirati, svima će biti divno i krasno, a država će procvjetati.

Naviknut će ljudi postupno na silno dobro koja ih čeka, a od Nove godine, na kasama će se plaćati samo u eurima i centima. Sumnjam, da će se po sistemu tringelta zaokruživati iznosi, jer lipe ne vrijede ništa i odriče ih se u korist trgovaca (prodavača), ali centi će biti nešto drugo.

_______________________________

(1) Dvojno iskazivanje cijena bit će ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura. Obveza dvojnog iskazivanja cijena bit će na snazi u razdoblju od četiri mjeseca prije uvođenja eura do godinu dana nakon uvođenja eura, preciznije, obveza dvojnog iskazivanja primjenjivat će se od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023., te tijekom tog razdoblja poslovni subjekti i drugi obveznici u svojim odnosima s potrošačima moraju iskazati cijenu i druge novčane iskaze vrijednosti i u eurima i u kunama.

Pritom, cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljivi, lako čitljivi, razumljivi, iskazani na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu odnosno na koju uslugu cijena odnosi i kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene ispravno preračunate. Također, na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga treba biti istaknut i fiksni tečaj konverzije.

Dvojno iskazivanje cijena poduzeća će morati primijeniti i na cjenicima i promotivnim materijalima koje objavljuju na internetskim stranicama i u medijima. Blagajne poduzeća također će biti prilagođene za dvojno iskazivanje cijena kako bi na računima ukupan iznos računa bio iskazan u objema valutama, a na računu će biti potrebno navesti i fiksni tečaj konverzije.