Odvjetnik, dakle, mora uskratiti pružanje pravne pomoći uvijek kada su u pitanju ovakve situacije jer raditi suprotno znači izdati svoju stranku. Je li Šavorić tako postupao kad su ga nazvali Martina Dalić ili Plenković, pa to je valjda jasno i slijepcu. Ali Komori ne. Pa što će im onda Kodeks? Mogu ga slobodno i pocijepati


Hrvatska odvjetnička komora odbacila je prijavu protiv zagrebačkog odvjetnika Borisa Šavorića, javlja televizija N1. Šavorić je prijavljen jer je lani prihvatio angažman u tajnoj skupini Borg koja je autor lex Agrokor, iako su on i njegov odvjetnički ured tada zastupali rusku državnu banku VTB, jednoga od najvećih vjerovnika Todorićevog koncerna.

U prijavi je zatražena reakcija Komore zbog saznanja da je odvjetnik Šavorić radio kao »dvostruki agent«, paralelno za dva poslodavca koji imaju interese u istoj stvari, što predstavlja nedopušteno i kažnjivo ponašanje.

Šavorić je ušao u tajnu »ekspertnu grupu« Hrvatske vlade koja je formulirala zakon o izvanrednoj upravi nad Todorićevom kompanijom svjestan da u pitanjima vezanima za Agrokor već dvije godine zastupa poslovnu politiku ruske banke VTB kao njihov izravni opunomoćenik.

Kako smo vidjeli iz ciničnih mailova afere Borg, svoje poslovanje s VTB-om Šavorić je i sam priznao Martini Dalić i suradnicima u radnoj skupini, doduše ne i ruskom klijentu. Portal Index izvijestio je da je do 10. travnja prošle godine (dovršeni lex Agrokor stupio je na snagu 7. travnja) društvo Šavorić i partneri za svoje usluge ispostavilo VTB-u fakture u iznosu od 86.168 eura.

Ako, unatoč svemu tome, Komora obustavlja postupak protiv Šavorića, temeljeći svoju neobičnu odluku na formalnom detalju da im od ruskog VTB-a navodno nije stigla tražena punomoć koju su morali potpisali Šavoriću za pravno zastupanje – tada opet možemo reći samo jedno. To je Hrvatska.

Na jad i žalost građana, i ovdje se iznova pokazuje kako institucije u ovoj zemlji odrađuju svoj posao. Ne kao stup i glavna linija obrane ustavnog poretka, profesionalnih načela i morala, nego kao svoja vlastita karikatura.

Tužit će me za klevetu i sramoćenje? Ajde.

Jer, jedno od elementarnih etičkih pravila advokature u cijelom svijetu jest da odvjetnik ne može istovremeno raditi za dvije strane koje su u sporu, čiji se interesi preklapaju ili su očigledno suprotstavljeni.

To je logično i samorazumljivo i zato je to na više mjesta eksplicitno podcrtano i u Kodeksu odvjetničke etike (Hrvatska odvjetnička komora, 14. lipnja 2008. godine).

Jasno je da zahtjev za potpunom lojalnošću odvjetnika njegovoj stranci – što podrazumijeva i čuvanje odvjetničke tajne – isključuje bilo kakvo kokošarenje u korist suprotne strane pa čak i bilo kakve kontakte s drugom stranom.

Hrvatska odvjetnička komora to je ovako zapisala u svom Kodeksu:

l odvjetniku je zabranjeno prihvatiti ponudu protivne stranke da je zastupa, pa i u drugoj stvari, pa čak i nakon završetka postupka,

l zabranjeno je istovremeno zastupanje suparničara ili suokrivljenika kada su njihovi interesi u međusobnu sukobu,

l dok traje zastupanje, odvjetnik ne smije ni na koji način, u odsutnosti stranke ili bez njezina pristanka u vezi sa spornim predmetom, dolaziti u dodir s protivnom strankom.

Odvjetnik, dakle, mora uskratiti pružanje pravne pomoći uvijek kada su u pitanju ovakve situacije jer raditi suprotno znači izdati svoju stranku. Je li Šavorić tako postupao kad su ga nazvali Martina Dalić ili Plenković, pa to je valjda jasno i slijepcu. Ali Komori ne. Pa što će im onda Kodeks? Mogu ga slobodno i pocijepati.

 

novilist